Sähköinen ensihoitokertomus

Sähköinen ensihoitokertomus

Sähköinen ensihoitokertomus tuo ensihoitotiedot terveydenhuollon käyttöön suoraan potilastietojärjestelmään. Palvelun käyttöönotot alkavat syksyllä 2020.

Sähköinen ensihoitokertomus on osa Potilastiedon arkistoa, yksi sen potilaskertomusasiakirjoista. Palvelu otetaan käyttöön vaiheittain kaikissa ensihoidon yksiköissä kautta maan.

Uudet tietojärjestelmät käyttöön

Ensihoitopalvelu alkaa käyttää turvallisuusviranomaisten yhteistä kenttäjärjestelmää (KEJO) ja viranomaisten yhteiskäyttöistä hätäkeskustietojärjestelmää (ERICA). Ne korvaavat nykyiset ensihoidon kenttä- ja potilaskirjausjärjestelmät.

Ensihoitokertomuksen hyödyt

KEJOlla tuotetaan ensihoidon potilaskertomus ja ERICAlla ensihoitoyksiköiden hälyttämiseen liittyvät tiedot. Niissä käytetään yhtenäistä tietorakennetta.

Rakenteisen kirjaamisen ansiosta terveydenhuollon toimijat näkevät nämä tiedot suoraan potilastietojärjestelmästään ja ensihoidon toimijat puolestaan näkevät KEJOn kautta muut Potilastiedon arkistoon tallennetut potilastiedot.

Lue lisää sähköisen ensihoitokertomuksen tietosisällöistä ja määrittelyistä.

Käyttöönoton edellytykset

Ensihoitokertomuksen tietojen tallentaminen sähköisesti Potilastiedon arkistoon edellyttää ERICAn ja KEJOn käyttöönottoa sairaanhoitopiirissä­.

Lisäksi sairaanhoitopiirin käyttämien ensihoitopalveluiden yksityisten tuottajien täytyy käyttää Potilastiedon arkistoa.

Käyttöönottojen valmistelu

Sähköisen ensihoitokertomuksen käyttöönotto merkitsee terveydenhuollolle monia muutoksia. Esimerkiksi ensihoidon toimintamalleihin tulee muutoksia, kun ensihoitotietojen kirjaamiskäytännöt uudistuvat.

Kela valmistelee sähköisen ensihoitokertomuksen käyttöönottoja ja tiedottaa niistä yhteistyössä STM:n, THL:n, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ja ensihoidon palveluntuottajien sekä tietojärjestelmätoimittajien kanssa.

Käyttöönottojen valmisteluprojektissa muun muassa ohjataan ja tuetaan KEJOA toteuttavia tahoja ensihoitokertomuksen määrittelyjen mukaisessa järjestelmätoteutuksessa.

Palveluun liittyvien uusien toimintamallien ja kirjaamiskäytäntöjen osalta ensihoidon yksiköille ja terveydenhuollon toimijoille järjestetään koulutuksia ja ohjeistusta. Koulutuksia koordinoi STM.

Kela ohjaa ja tukee terveydenhuollon toimijoita käyttöönotoissa ja sähköisen ensihoitokertomuksen tietojen tallentamisessa Kanta-palveluihin.

Käyttöönottojen aikataulu

Ensihoitokertomuksen käyttöönotot toteutetaan alueellisella tasolla vaiheittain.

Ensimmäisenä tuotantokäytön aloittavat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote. Näiden toimijoiden osalta käyttö on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2020 jälkipuolella.

Muihin sairaanhoitopiireihin käyttö laajenee vuodesta 2021 alkaen.

Sivua päivitetty 24.07.2020