Sähköinen ensihoitokertomus

Sähköinen ensihoitokertomus

Sähköinen ensihoitokertomus tuo ensihoitotiedot sähköisinä osaksi muuta hoitoa. Käyttöönotot alkavat syksyllä 2020.

Kanta-palveluihin tallennettava tietosisältö laajenee edelleen, kun myös ensihoidon tuottamat potilastiedot voidaan jatkossa tallentaa Potilastiedon arkistoon.

Uudet tietojärjestelmät käyttöön

Ensihoitopalveluun on kansallisella tasolla tulossa käyttöön kaksi uutta tietojärjestelmää: viranomaisten yhteiskäyttöinen hätäkeskustietojärjestelmä ERICA ja turvallisuusviranomaisten yhteinen kenttäjärjestelmä KEJO.

KEJO on kenttäjohtamisen järjestelmä, joka tulee korvaamaan nyt käytössä olevat ensihoidon kenttä- ja potilaskirjausjärjestelmät.

KEJOn myötä käyttöön saadaan sähköinen ensihoitokertomus (EHK), joka on yksi potilaan potilaskertomusasiakirjoista. Kaikki ensihoidon yksiköt tuottavat jatkossa sähköisen ensihoidon potilaskertomuksen KEJOlla.

Tulevaisuudessa myös ensihoitoyksiköiden hälyttämiseen liittyvät tiedot saadaan ERICAsta osaksi ensihoitokertomusta.

Hyödyt

Kaikki ensihoitopalvelun toimijat käyttävät jatkossa samalla tavoin määriteltyä sähköistä ensihoitokertomusta. 

Kun ensihoitokertomus tallennetaan yhtenäisellä tietorakenteella KEJOsta Potilastiedon arkistoon, tiedot ovat kaikkien Potilastiedon arkistoa käyttävien toimijoiden hyödynnettävissä.

KEJON kautta ensihoitopalvelun toimijat voivat myös katsella Potilastiedon arkistoon muualla tallennettuja potilastietoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on määritellyt sähköisen ensihoitokertomuksen tietosisällöt.

Ensimmäiset käyttöönottajat

KEJOn ja ensihoitokertomuksen käyttöönotot toteutetaan alueellisella tasolla vaiheittain.

Ensimmäisenä tuotantokäytön aloittavat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote. Näiden toimijoiden osalta käyttö on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2020 jälkipuolella.

Muihin sairaanhoitopiireihin käyttö laajenee vuodesta 2021 alkaen.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 05.05.2021