Sähköisen ensihoitokertomuksen käyttöönotto

Sähköisen ensihoitokertomuksen käyttöönotto

Käyttöönotot etenevät sairaanhoitopiireissä vaiheittain. Ennen käyttöönottoa kunkin sairaanhoitopiirin organisaatiot saavat tarvittavat koulutukset.

Kenttäjohtamisen järjestelmän KEJOn ja sähköisen ensihoitokertomuksen käyttöönotot alkavat vuonna 2020 ja ne toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön ja sairaanhoitopiirien ohjauksessa.

Käyttöönotoissa edetään sairaanhoitopiireissä vaiheittain. Ensimmäisinä käyttö aloitetaan Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireissä. Muihin sairaanhoitopiireihin käyttö laajenee vuodesta 2021 alkaen.

Käyttöönoton edellytykset

Jotta ensihoidossa voidaan aloittaa ensihoitokertomusten tallentaminen Potilastiedon arkistoon, täytyy ensihoitopalvelun järjestäjän, eli sairaanhoitopiirin, ensin ottaa alueellaan käyttöön kenttäjohtamisen järjestelmä KEJO.

KEJOn ja sähköisen ensihoitokertomuksen käyttöön ottaminen merkitsee toimijoille monia muutoksia, esim. tietojen kirjaamiskäytäntöjen uudistumista.

Ensihoidossa työskentelevien ammattihenkilöiden tulee jatkossa hallita KEJOn käyttö ja ensihoitotietojen rakenteinen kirjaaminen.

Kohti ensimmäisiä käyttöönottoja

Käyttöönottojen projektiryhmä valmistelee parhaillaan ensimmäisiä käyttöönottoja. Valmistelutyössä ovat mukana STM, THL, Kela, sairaanhoitopiirien toimijat sekä tietojärjestelmätoimittajat.

Ensihoidon yksiköille ja muille terveydenhuollon toimijoille suunnitellaan ja järjestetään koulutuksia ja ohjeistuksia ensihoitokertomuksen toimintamalleista ja kirjaamiskäytännöistä. Tätä työtä koordinoi STM.

Kela ohjaa ja tukee ensihoitopalvelun järjestäjiä sähköisen ensihoitokertomuksen käyttöön ottamisen vaiheessa eli ensihoitotietojen Kanta-palveluihin tallentamisen aloittamisessa.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 09.02.2021