Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus

Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus

Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus mahdollistaa asiakastietojen sähköisen käsittelyn palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan välillä.

Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus on Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -palvelun 2. vaiheen toiminnallisuus. Organisaatiot voivat ottaa sen käyttöön vuodesta 2020 alkaen.

Toiminnallisuuden avulla palvelunjärjestäjä antaa palveluntuottajalle oikeuden

 • käyttää rekisteriinsä kuuluvia asiakastietoja sähköisesti Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kautta
 • tallentaa asiakastietoja rekisteriinsä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon sähköisesti.

Rekisterinkäyttöoikeus kattaa myös palvelusetelillä järjestettävän palvelun tuottamisen.

Tietojen käsittely sähköisesti sujuvoittaa toimintaa. Palveluntuottajan ei tarvitse toimittaa palveluntuottamisessa syntyneitä asiakastietoja palvelunjärjestäjälle paperisina. Palveluntuottaja näkee Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa palvelunjärjestäjän rekisterissä olevat palvelun toteuttamiseksi tarvittavat asiakastiedot sähköisesti oman asiakastietojärjestelmänsä kautta.

Ostopalveluina hankitut palvelut

Sosiaalihuollon palvelunjärjestäjä voi hankkia sosiaalipalvelun ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Ostopalvelutilanteissa palveluntuottajan laatimat asiakirjat tulee arkistoida palvelunjärjestäjän sosiaalihuollon asiakasrekisteriin.

Palvelunjärjestäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, usein kuntaa tai kuntayhtymää, joka vastaa sosiaalipalvelun järjestämisestä ja voi ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta.

Rekisterinkäyttöoikeuden edellytykset

 • Palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan kesken on laadittu sopimus palvelun tuottamisesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä.
 • Molemmat osapuolet käyttävät Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa ja rekisterinkäyttöoikeustoiminnallisuutta.
 • Molemmat osapuolet käyttävät omaa asiakastietojärjestelmää.
 • Asiakastietojärjestelmät toimivat yhteen. Yhteentoimivuus edellyttää, että palvelunjärjestäjän ja tuottajan asiakastietojärjestelmät tuottavat sellaisia tietoja, joita molemmat pystyvät hakemaan ja lukemaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta.
 • Yhteentoimivuus toteutuu parhaiten, kun molemmissa tietojärjestelmissä on käytössä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen toiminnallisuudet.
 • On mahdollista, että palvelunjärjestäjän asiakastietojärjestelmässä on käytössä 2. vaiheen toiminnallisuudet ja palveluntuottajan asiakastietojärjestelmässä 1. vaiheen toiminnallisuudet, joiden lisäksi palveluntuottaja ottaa rekisterinkäyttöoikeuden osatoteutuksena käyttöönsä.  
 • Mikäli palveluntuottajan asiakastietojärjestelmässä on käytössä 2. vaiheen toiminnallisuudet, mutta järjestäjällä 1. vaiheen, ei rekisterinkäyttöoikeutta ole mahdollista toteuttaa.
 • Palvelua tuottavan työntekijän ja asiakkaan välinen asiayhteys on teknisesti todennettavissa.
 • Asiakirjat voidaan liittää palvelunjärjestäjän luomaan asiaan. Asia identifioidaan OID-muotoisella asiatunnuksella, jonka palveluntuottaja saa haussa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta.
 • Palveluntuottaja saa alkuperäisen asiatunnuksen tietoonsa hakemalla sen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta esimerkiksi asiaasiakirjasta tai kyseistä asiaa koskevasta palvelupäätöksestä.
 • Käyttöoikeudet on määritelty käyttöoikeusmääräyksen mukaisesti sekä palvelunjärjestäjän että palveluntuottajan asiakastietojärjestelmissä.

Tilanteissa, joissa palvelunjärjestäjä tai palveluntuottaja ei ole liittynyt Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjäksi, on tietojen toimittaminen palvelunjärjestäjälle ratkaistava muulla tavoin.

Tarkemmat rekisterinkäyttöoikeuden määrittelyt voi lukea Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ratkaisuarkkitehtuurista.

Lue lisää

Sivua päivitetty 28.10.2020