Todistukset ja lausunnot

Todistukset ja lausunnot

Terveydenhuollon sähköiset todistukset ja lausunnot voidaan tallentaa Potilastiedon arkistoon. Tietoja voidaan asiakkaan pyynnöstä hyödyntää myös terveydenhuollon ulkopuolisissa organisaatioissa.

Terveydenhuollon palvelunantajilla on ollut velvollisuus tallentaa tietyt todistukset ja mielenterveyslaissa tarkoitetut asiakirjat Kanta-palveluihin aiemman STM:n asetuksen 1257/2015 pohjalta. Asiakastietolain 784/2021 siirtymäsäännöksissä on tullut velvollisuuksia tallentaa lisää todistuksia ja lausuntoja Kanta-palveluihin.

Potilastiedon arkistoon rakenteissa muodossa tallennetut todistukset ja lausunnot ovat tallennuksen jälkeen tarvittaessa nähtävissä terveydenhuollon ammattilaisille ja Omakannassa potilaalle itselleen. Todistuksia ja lausuntoja voidaan myös toimittaa sähköisesti tietyille terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille Kanta-palvelujen Kysely- ja välityspalvelun avulla. 

Tällä hetkellä terveydenhuollon todistuksia on mahdollista välittää Kelaan. Tämän lisäksi Traficomin asiointipalvelussa hyödynnetään Lääkärinlausunto ajokyvystä (F122) -lomakkeen tietoja

Todistusten ja lausuntojen tietojen katselumahdollisuus ja välittäminen muille toimijoille tuo hyötyjä sekä asiakkaille että ammattilaisille. Tavoitteena on, että todistusten ja lausuntojen tallentamisen käyttöönotot etenevät ripeästi terveydenhuollossa niiden todistusten osalta, joita voidaan jo tallentaa Kanta-palveluihin. Siten myös todistusten ja lausuntojen sähköisestä välittämisestä saatavat hyödyt realisoituvat. Terveydenhuollon todistusten sähköinen välitys nopeuttaa palvelua

Aikataulut eri todistusten ja lausuntojen käyttöönotoille on kuvattu julkaisuaikataulussa. Yhteistestaus -sivulta löytyy puolestaan tieto siitä, mitkä todistukset on missäkin potilastietojärjestelmässä jo yhteistestattu ja käyttöönotettavissa.

Todistusten ja lausuntojen käyttö terveydenhuollon ulkopuolella

Välitys Kelaan

Kela tarvitsee todistusten ja lausuntojen tietoja etuuskäsittelyn yhteydessä. Jos terveydenhoidon järjestelmässä on toteutettu todistusten arkistointi ja välitys Kelaan, terveydenhuollon ammattilainen voi asiakkaan pyynnöstä välittää todistuksen tai lausunnon suoraan Kelaan. Silloin todistusta tai lausuntoa ei tarvitse toimittaa Kelaan erikseen.

Asiakas sopii lääkärin kanssa todistuksen välittämisestä ja saa halutessaan tulosteen, jolla näkyy tieto todistuksen välittämisestä. Tieto on nähtävissä asiakkaalle myös Omakannassa ja Kelan asiointipalvelussa.

Seuraavia todistuksia ja lausuntoja on tällä hetkellä teknisesti mahdollista välittää Kelaan Kanta-palvelujen avulla:

  • SV 6 Lääkärintodistus A sairauspäivärahaa varten
  • SV 7 Lääkärinlausunto B
  • SV 10 Lääkärintodistus D lapsen erityishoitorahaa varten
  • SV 97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta
  • SV 75 Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta
  • SV 67 Todistus matkakorvausta varten

Tietojen hyödyntäminen Traficomissa

Traficomilla on käytössä sähköinen asiointipalvelu, jossa asiakas voi hoitaa useita ajokorttiin liittyviä asioita. Asiointipalveluun voidaan hakea asiakkaan pyynnöstä tietoja ajokyvystä.  Tämä on mahdollista, jos terveydenhuollon organisaatio on tallentanut sähköisen Lääkärinlausunto ajokyvystä - lausunnon (F 122) Potilastiedon arkistoon ja lausunto on korkeintaan 6 kuukautta vanha. Myös Ajovarman palvelupisteessä voidaan sähköisesti hyödyntää kyseisen lausunnon tietoja.

Jos lääkärinlausunnon tietoja ei ole tallennettu Potilastiedon arkistoon, ei myöskään ajoterveystietojen sähköinen hyödyntäminen ole mahdollista. Siinä tapauksessa asiakkaan on asioitava Traficomin palveluntuottajalla Ajovarmalla ja osoitettava siellä ajoterveysvaatimusten täyttyminen lääkäriltä saadulla, paperisella lääkärinlausunnolla ajokyvystä (F122).

Lue lisää

Sivua päivitetty 16.05.2022