Terveydenhuollon todistukset ja lausunnot

Terveydenhuollon todistukset ja lausunnot

Potilastiedon arkistoon tallennetaan todistuksia ja lausuntoja. Niitä voidaan hyödyntää terveydenhuollon ulkopuolisissa organisaatioissa. Hyödyntäminen edellyttää kussakin tilanteessa potilaan yksilöityä lupaa ja potilastietojärjestelmän valmiutta.

Todistusten ja lausuntojen käyttöönotto edistyy vaiheittain. Vaiheistusasetuksen mukaisten todistusten ja lausuntojen kehittämissuunnitelma on Kanta-palvelujen julkaisuaikataulussa.

Todistusten välitys Kelaan

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kirjoittamat todistukset ja lausunnot tallennetaan Potilastiedon arkistoon ja välitetään Kanta-palvelujen avulla edelleen Kelaan etuuskäsittelyä varten.

Mm. seuraavia todistuksia ja lausuntoja on mahdollista välittää Kelaan:

  • SV 6 Lääkärintodistus A sairauspäivärahaa varten
  • SV 7 Lääkärinlausunto B
  • SV 10 Lääkärintodistus D lapsen erityishoitorahaa varten
  • SV 67 Todistus matkakorvausta varten
  • SV 75 Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta
  • SV 97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta

Toiminnallisuuden testaus 

Ennen kuin sähköisiä todistuksia tai lausuntoja voidaan tallentaa Kanta-palveluihin, järjestelmätoimittajan tulee testata kukin todistus Kelan antamien ohjeiden mukaisesti. Testaukseen osallistuvat järjestelmätoimittaja ja Kela. Siirry yhteistestauksen sivulle.

Toiminnallisuuden käyttöönotto 

Kun terveydenhuolto aloittaa todistusten ja lausuntojen arkistoinnin, kullakin potilastietojärjestelmällä tulee tehdä vähintään yksi käyttöönottokoe jokaisella todistuksella. Koe tehdään testihenkilötunnuksella ja Kelan antamien ohjeiden mukaan.

Käyttöönotossa tarvittava materiaali

Lue lisää

Sivua päivitetty 08.07.2019