Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Määrittelyt sisältävät sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ratkaisuarkkitehtuurin, toiminnalliset määrittelyt, tietosisältömäärittelyt sekä tekniset rajapintakuvaukset Kanta-palveluihin liittyville tietojärjestelmille ja valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille.

Viimeisimmät päivitykset

 • 23.6.2021 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:
  • Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville järjestelmille
  • Metatietomalli (RC2)
  • Medical Records -määritys (RC2)

Julkaisu sisältää täsmennyksiä asia- ja asiakasasiakirjan metatietojen kuvauksiin sekä pienehköjä tarkennuksia ATJ-vaatimuksiin. Sekä metatietomalli että Medical Records -määritys on julkaistu RC-versiona.

 • 30.3.2021 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:
  • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuolloin toimijoille
  • Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville järjestelmille
  • Metatietomalli (RC1)
  • Organisaatiotiedot HL7- sanomissa ja asiakirjoissa (RC1)

Julkaisu sisältää tilapäisen yksilöintitunnuksen käsittelyn sekä sosiaalihuollon yhteisliittymismallin päivityksen toiminnallisiin määrittelyihin sekä tiedonhallinnan tukiprosessien ja ATJ-vaatimusten tarkennuksia. Julkaistu metatietomallin RC-versio sisältää ammattihenkilön tietojen toisteisuuden muutoksen.

 • 5.1.2021 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:
  • Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuolloin toimijoille
  • Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville järjestelmille
  • Metatietomalli (RC2)
  • Medical Records -määritys (RC1)
  • Organisaatiotiedot HL7- sanomissa ja asiakirjoissa, rekisterinkäyttöoikeus ja yksityiset toimijat

Julkaisu sisältää tilapäisen yksilöintitunnuksen käsittelyn ja sosiaalihuollon yhteisliittymismallin määrittelyt sekä päivityksen metatietomallin tietosisältöön

Kaikkia Kanta-palveluja koskevat määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tuki

Tietoa toimittajayhteistyökokouksista, kyselytunneista ja käyttöönottojen valmistelutilaisuuksista löydät Tietojärjestelmätoimittajien tuki -sivulta

Taulukko: Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Määrittely Kuvaus

Ratkaisuarkkitehtuuri ja keskeiset toiminnalliset määrittelyt

 

Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille on verkkojulkaisu, johon on koottu Sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalvelujen ratkaisuarkkitehtuuri sekä keskeiset toiminnalliset määrittelyt. Julkaisu  on tarkoitettu tietojärjestelmätoimittajille, palvelunantajien tietohallinnolle sekä valtakunnallisten ratkaisujen toteutukseen osallistuville. Julkaisu antaa yleiskuvan sekä sosiaalihuollon tiedonhallinnan toiminnallisuudesta että toiminnallisuuden toteuttamiseksi  ja käyttöönottamiseksi tarvittavista tietojärjestelmäratkaisuista. Lisäksi käsikirjassa kuvataan keskeiset asiakastietojen kirjaamiseen ja asiakirjarakenteisiin liittyvät periaatteet.

Asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat toiminnalliset määrittelyt

Tiedonhallinnan tukiprosessit -määrittelyssä on kuvattu ammattihenkilöiden asiakastietoja käsittelevien järjestelmien ja Kanta-palveluiden välistä työnjakoa sekä viestinvälitystä asiakastietojen käsittelyssä.

Rajapintakäyttötapaukset -määrittelyssä kuvataan asiakastietoa käsittelevän järjestelmän ja Sosiaalihuollon arkiston väliset 1. ja 2. käyttöönottovaiheen rajapintakäyttötapaukset arkistointiin ja hakuun Sosiaalihuollon arkistoon. Rajapintakäyttötapauksissa ei oteta kantaa asiakastietoja käsittelevän järjestelmän sisäiseen toimintaan. 

Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville tietojärjestelmille  -määrittelyssä on kuvattu Kanta-palveluihin liittyvälle sosiaalihuollon asiakastietoa käsittelevälle järjestelmälle asetetut toiminnalliset vaatimukset.

Osatoteutusten riippuvuudet -taulukko kuvaa 2. vaiheen toiminnallisuudet, joita on mahdollista ottaa käyttöön 1. vaiheeseen sertifioidussa järjestelmässä ennen varsinaista 2. vaiheen käyttöönottoa sekä toiminnallisuuksien keskinäiset riippuvuudet.

Käyttölokimerkintöjen tietosisältö -taulukko kuvaa tietosisältövaatimukset asiakastietojärjestelmän kirjoittamalle käyttölokille.

A-luokan tietojärjestelmien olennaisten tietoturvavaatimusten lukuohje sosiaalihuollossa on ohje olennaisten tietoturvavaatimusten tulkintaan ja soveltamiseen sosiaalihuollossa.
 

Tietosisältö

Metatiedot

Asiakirjat

Asiakastiedon kooste

Sosiaalihuollon asiakirjojen metatietomalli kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettavat CDA R2 -metatiedot sekä näiden tuottamisen, pakollisuudet ja käytön asiakirjaryhmäkohtaisesti.

Sosiaalihuollon metatietoesimerkit -dokumentti sisältää asiakirjaryhmäkohtaisia tietosisältöesimerkkejä metatietojen käytöstä asiakirjojen arkistoinnissa ja versioinnissa Sosiaalihuollon arkistoon.

Sosmeta on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä palvelu, jonka avulla voi katsella ja ladata sosiaalihuollon valtakunnallisia asiakirjarakenteita sekä antaa niistä palautetta.

Asian ja asiakkuusasiakirjan tietosisällöt -taulukko kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 1. käyttöönottovaiheen asia- ja asiakkuusasiakirjan tietosisällöt. Nämä asiakirjarakenteet ovat käytössä 1. vaiheen toteutuksissa.

Koosteiden tietosisällöt -määrittelyssä on kuvattu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakaskoosteiden tietosisältö.

Rajapinnat

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi määrittelee yhtenäisen tiedostotason esitysmuodon sosiaalihuollon asiakirjojen arkistointiin ja siirtämiseen. Dokumentti on tarkoitettu ensisijaisesti tekniseksi dokumentaatioksi sosiaalihuollon tietojärjestelmien kehittäjille.

Skeemat ja esimerkkiasiakirjat dokumentissa on kuvattu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälityksessä käyttämät skeemat sekä esimerkkiasiakirjat kehittämisen tueksi.

Sosiaalihuollon asiakasatiedon arkiston viestinvälitys kuvaa Sosiaalihuollon arkiston HL7 V3 Medical Records -viestinvälitysrajapinnan määrittelyt. Dokumentti on tarkoitettu asiakastietoa käsittelevien järjestelmien viestinvälitysrajapinnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

Lue lisää

Sivua päivitetty 28.07.2021

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -osion alasivut