Navigointivalikko

Testaus

Testauksen tarkoituksena on varmistaa järjestelmien välinen yhteentoimivuus. Yhteistestauksessa tietojärjestelmät testataan suunnitelmallisesti toistensa kanssa Kanta-asiakastestipalvelussa.

Yhteistestaus

Yhteistestaus on kansallisen tason laadunvarmistustyötä, jolla osaltaan varmistetaan, että käytössä olevien asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttö Kanta-palvelujen välityksellä on turvallista. Täältä löydät laajan tietopaketin yhteistestauksesta.

Ilmoittaudu yhteistestaukseen

Kun kaikki on valmista yhteistestauksen aloittamiseen, täältä löydät ilmoittautumislomakkeet.

Testauksessa tukena

Kanta-palvelut tarjoaa järjestelmätoimittajille ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasorganisaatioille yhteistestausta tukevia palveluita. Täältä löydät tietoa tukipalveluistamme.

Testiketti

Täältä löydät tietoa Kanta-asiakastestipalvelun etiketistä.

Yhteistestausten tilanne

Täältä löydät palvelukohtaisesti tiedon eri tietojärjestelmätoimittajien käynnissä olevista ja hyväksytyistä yhteistestauksista.