Reseptit

Reseptit

Lääkäri määrää ja allekirjoittaa kaikki reseptit sähköisesti. Reseptin potilasohjeen saat paperilla, josta näet lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet. Voit tarkastella omia reseptitietojasi Omakannassa.

Resepti on voimassa kaksi vuotta, jos voimassaoloaikaa ole rajoitettu. Keskushermostoon vaikuttavien (PKV) ja huumausainelääkkeiden reseptit ovat voimassa enintään vuoden.

Reseptit tallennetaan keskitettyyn Kanta-palvelujen tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Hoidon jatkuvuus ja tiedonkulku potilaan ja hoitavien lääkäreiden välillä paranee, kun reseptitiedot ovat tallennettu yhteen paikkaan. Reseptikeskus sisältää kaikki reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Reseptikeskuksen tietojen perusteella voit hakea lääkkeesi Suomessa mistä tahansa apteekista.

Lääkäri voi laatia puhelin- tai paperireseptin vain poikkeustapauksissa. Apteekissa tämäkin lääkemääräys muutetaan sähköiseksi ja tallennetaan Reseptikeskukseen. 

Näet omat reseptitietosi Omakannassa

Voit tarkastella omia reseptitietojasi Omakanta-palvelusta. Omakannasta voit tarkastaa mitä reseptejä sinulle on määrätty, mihin asti reseptisi ovat voimassa ja paljonko resepteissäsi on vielä toimittamattomia lääkkeitä. 

Reseptin uusimispyyntö

Voit pyytää uusintaa reseptistä, josta on jo ostettu lääkettä. Jos resepti on voimassa kaksi vuotta, sen voi uusia 28 kuukauden ajan määräyspäivästä alkaen.  Muut reseptit voi uusia 16 kuukauden ajan. 

Voit pyytää reseptin uusimista 

 • terveydenhuollossa käynnin yhteydessä tai soittamalla
 • suomalaisessa apteekissa käynnin yhteydessä 
 • Omakannassa.

Omakannan kautta huoltaja voi lähettää uusimispyynnön myös alle 10-vuotiaan lapsen reseptistä.

Reseptin uusii ensisijaisesti oma hoitava terveydenhuollon yksikkö, jossa olet asioinut aikaisemmin. 

Resepti uusitaan 8 vuorokauden kuluessa. Mikäli reseptin uusimispyyntöä ei käsitellä tuossa ajassa, uusimispyyntö vanhenee. Voit tiedustella uusimisen tilannetta puhelimitse terveydenhuollosta tai paikan päällä apteekista. Jos reseptiä ei voida uusia, terveydenhuolto ilmoittaa sinulle siitä. 

Toisen Euroopan maan apteekista ei ole mahdollista pyytää suomalaisen reseptin uusimista.

Yhteenveto kaikista resepteistäsi

Jos haluat yhteenvedon kaikista resepteistäsi, niin voit katsoa tai tulostaa sen Omakannasta. Voit myös pyytää yhteenvedon paperilla apteekista tai terveydenhuollosta. 

Yhteenvedossa näkyy joko kaikki reseptit, tietyn ajanjakson aikana kirjoitetut reseptit tai vain ne, joissa on lääkettä jäljellä. Siinä on myös tieto reseptien viimeisistä toimituksista, jäljellä olevasta lääkkeen määrästä ja reseptin voimassaoloajasta.

Lääkkeen nimen jälkeen yhteenvedossa näkyy viivakoodi. Se nopeuttaa apteekkiasiointia.

Toisen Euroopan maan apteekki ei voi tulostaa yhteenvetoa Reseptikeskuksen tiedoista. 

Potilasohje nopeuttaa asiointia apteekissa

Saat lääkärin vastaanotolta mukaasi tulostetun potilasohjeen. Tiedot ovat samat kuin aikaisemmin paperisessa reseptissä. Jos resepti uusitaan eikä siihen tehdä muutoksia, potilasohje pysyy samana. Potilasohje kannattaa ottaa mukaan apteekkiin, sillä se nopeuttaa asiointia. Jos sinulla ei ole mukana potilasohjetta, saat lääkkeesi myös näyttämällä esimerkiksi Kela-kortin.

Suomessa voit hakea reseptilääkkeet mistä tahansa apteekista. Siellä katsotaan Reseptikeskuksesta, mitä lääkkeitä sinulle on määrätty ja saat lääkkeesi. 

Jos aiot ostaa lääkkeen sähköisellä reseptillä toisen Euroopan maan apteekista, katso ohjeita täältä. Myös suostumus tulee olla annettuna etukäteen, jotta lääke voidaan toimittaa toisen Euroopan maan apteekissa. Suostumus pitää antaa etukäteen Omakannassa.

Jos olet kieltänyt reseptin tietojen luovutuksen, kyseisen reseptin tiedot eivät näy apteekeissa. Jos haluat ostaa lääkettä kyseisellä reseptillä, muista poistaa reseptin kielto ennen kuin ostat lääkettä.

Kun asioit apteekissa toisessa Euroopan maassa henkilöllisyys todistetaan aina passilla tai henkilöllisyystodistuksella. 
 

 

Tarvitsetko apua asiointiin?

Jos joku muu hakee lääkkeesi apteekista, hänellä täytyy olla mukana potilasohjeesi, Kela-korttisi tai voit valtuuttaa hänet apteekkiasiointiin sähköisesti Suomi.fi-palvelussa. Jos tarvitset apua asioidesi hoitamisessa, niin lue lisää toisen puolesta asioinnista

Toistaiseksi ei ole mahdollista hakea sähköisellä reseptillä lääkkeitä toisen puolesta toisen Euroopan maan apteekista.  

Saat yleensä lääkekorvauksen suorakorvauksena jo apteekissa. Apteekki tarkistaa oikeutesi korvaukseen Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Ulkomailta sairauden hoitoon ostetuista lääkkeistä haetaan jälkikäteen korvausta Kelasta. 

Resepti-palvelun käyttö lisää potilasturvallisuutta

Lääkäri voi suostumuksellasi tarkistaa kokonaislääkityksesi ja ehkäistä lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia ja päällekkäisyyksiä. Pyynnöstäsi kokonaislääkityksesi voi tarkistaa myös farmaseutti tai proviisori apteekissa tai sinua hoitava sairaanhoitaja.

Kanta-palvelujen Reseptikeskuksesta saat monta hyötyä:

 • reseptit ovat aina tallessa 
 • tietosi ovat turvassa 
 • papereita ei tarvitse kuljettaa mukana
 • lääkkeet voi hakea Suomessa mistä tahansa apteekista
 • hoidon jatkuvuus paranee ja kokonaislääkitystäsi on helpompi hallita 
 • reseptiä ei voi väärentää, sillä lääkäri tallentaa reseptitiedot sähköiseen tietokantaan eli Reseptikeskukseen ja apteekki hakee tiedot sieltä.
   

 Yhtenäiset lääketiedot

Suomessa kaikilla terveydenhuollon yksiköillä ja apteekeilla on käytössään Kanta-palvelujen Lääketietokantaan perustuvat tiedot. Lääketietokanta sisältää lääkkeen määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot lääkkeestä, sen hinnasta ja korvattavuudesta sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Tietokannassa on myös tiedot korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista. 

Tietoa lääkekorvauksista ja lääkkeiden hinnoista Suomessa saat Kelasta, apteekista tai terveydenhuollosta. Voit myös katsoa lääkkeen hinnan ja korvattavuuden verkossa Lääkehausta (kela.fi)

 

Lue lisää

Sivua päivitetty 20.06.2019