Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Määrittelyt sisältävät sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ratkaisuarkkitehtuurin, toiminnalliset määrittelyt, tietosisältömäärittelyt sekä tekniset rajapintakuvaukset Kanta-palveluihin liittyville tietojärjestelmille ja valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille.

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen 1. vaiheen toteutustyö on valmistunut ja palvelu on otettu käyttöön 5/2018.

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen määrittelyt kuuluvat sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohankkeeseen (Kansa-hanke). Toistaiseksi määrittelyt ovat vain suomeksi.

Lisää tietoa sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallisesta kehittämisestä saa THL:n verkkosivuilta (thl.fi) tai osoitteesta sotetiedonhallinta@thl.fi.

 Viimeisimmät päivitykset

  • 6.4.2020 on julkaistu tekninen ohje: rekisterinkäyttöoikeus, järjestäjä- ja tuottajatiedot HL7-sanomissa ja asiakirjoissa ja seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset: Medical Records määritys, Metatietomalli sekä metatietoesimerkit tietojärjestelmätoimittajille. Julkaistu dokumentaatio sisältää tarkennuksia 2. vaiheen määrityksiin.
  • 18.12.2019 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset: Rajapintakäyttötapaukset, Medical Records määritys, Sosiaalihuollon asiakirjastandardi sekä esimerkkiasiakirjojen versiopäivitykset. Julkaistu määrittely sisältää päivityksiä 2. vaiheen toiminnallisuuteen.
  • 26.9.2019 on julkaistu seuraavien määrittelyiden versiopäivitykset:  Rajapintakäyttötapaukset, Medical Records määritys, Sosiaalihuollon arkiston metatietomalli ja metatietoesimerkit sekä esimerkkiasiakirjojen versiopäivitykset. Julkaistu määrittely sisältää rekisterin käyttöoikeuteen ja alaikäisen puolesta-asiointiin liittyviä päivityksiä.

Taustaksi

Kokonaisarkkitehtuurikuvaus Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut

Arkkitehtuurikokonaisuuden pohjalta sosiaalihuollossa otetaan käyttöön

  • määrämuotoinen kirjaaminen
  • valtakunnallinen asiakastiedon arkisto
  • muita toimintaa tukevia tietojärjestelmäpalveluja.

Julkaisu antaa kokonaiskuvan ja auttaa kehittämistyön hahmottamisessa.
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohankkeen hankesuunnitelmassa on kuvattu mm. kokonaisaikataulu sosiaalihuollon Kanta-palveluiden neljän päävaiheen toteuttamisesta.

Määrittelyt

Ratkaisuarkkitehtuuri

Julkaisu on tarkoitettu tietojärjestelmätoimittajille (Kanta-palveluihin liittyvät järjestelmät), palvelunantajien tietohallinnolle sekä valtakunnallisten ratkaisujen toteutukseen osallistuville. Julkaisu antaa yleiskuvan sekä sosiaalihuollon tiedonhallinnan toiminnallisuudesta että toiminnallisuuden toteuttamiseksi tarvittavista tietojärjestelmäratkaisuista.

Toiminnalliset määrittelyt

Tietosisältöjä koskevat määrittelyt

Valtakunnalliset asiakirjarakenteet, tietokomponentit ja sanasto on julkaistu THL:n ylläpitämässä Sosmeta palvelussa.

Sosiaalihuollon arkisto tukee myös asia- ja asiakkuusasiakirjan 1. vaiheen tietosisältömäärittelyjä.

Tekniset rajapintakuvaukset

Kysymyksiä ja vastauksia Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyistä

Kanta-palvelujen yhteiset määrittelyt

Sosiaalihuollon omien määrittelyiden lisäksi sosiaalihuollon Kanta-palvelujen toteuttamisessa noudetaan seuraavia teknisiä määrittelyitä:

Lue lisää

Sivua päivitetty 06.05.2020