Organisaation valmiudet käyttöönottoon

Organisaation valmiudet käyttöönottoon

Kanta-palvelujen käyttöönottajalla tulee olla sertifioitu järjestelmä, toimiva tekninen yhteys ja ajantasaiset tunnistetiedot kansallisen koodistopalvelun rekisterissä.

Kanta-palvelun käyttöönottoa suunnitellessa palvelujen antaja tarkistaa käytössään olevan järjestelmän tilanteen suhteessa Kanta-palveluihin sekä Kansallisessa koodistopalvelussa olevien rekisteritietojensa ajantasaisuuden.

Varmista asiakas- tai potilastietojärjestelmän Kanta-valmius

Kanta-palvelujen käyttäminen edellyttää sertifioitua ja Kanta-vaatimukset täyttävää potilas- tai asiakastietojärjestelmää.

Jos palvelujen antajan käytössä oleva järjestelmä ei ole Kanta-yhteensopiva (ei löydy Kanta-sertifioitujen järjestelmien listalta), järjestelmätoimittajalta kannattaa tiedustella, onko järjestelmään lähitulevaisuudessa suunnitteilla Kanta-valmiuksia.

Jos palvelujen antajan käytössä ei vielä ole sähköistä asiakas- tai potilastietojärjestelmää, ennen hankkimista kannattaa selvittää, mikä järjestelmä sopii parhaiten oman toiminnan tarpeisiin. Markkinoilla on useampia järjestelmiä, jotka ovat profiloituneet hieman eri tavoin.

Vinkkejä sopivan järjestelmän valintaan voi tiedustella esimerkiksi omista verkostoista tai omalta liitolta.

Valmistele tekninen liityntäpisteyhteys organisaation ja Kanta-palvelujen välille

Kanta-liityntäpisteellä tarkoitetaan sitä tietoliikenteen pistettä, josta palvelujen antajan tietojärjestelmä liittyy Kanta-palveluihin. Liityntäpisteeseen on asennettu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelinvarmenne, jonka avulla muodostetaan salattu yhteys Kanta-palvelujen ja Kanta-liityntäpisteen välille sekä tunnistetaan liityntäpiste.

Jokaisella Kanta-palveluihin liittyvällä on käytössään vähintään yksi Kanta-liityntäpiste. Liityntäpiste voi olla asiakas- tai potilastietojärjestelmän toimittajan, muun Kanta-välittäjänä toimivan organisaation tai liittyjän omana toimintana toteuttama.

Tarkista rekisteritiedot kansallisesta koodistopalvelusta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat (IAH) liitetään Kanta-palveluihin THL:n ylläpitämän kansallisen koodistopalvelun rekistereissä olevien tietojen avulla.

Rekisterien tietoja käytetään Kanta-palveluja käyttävien toimijoiden tunnistamiseen ja hallinnointiin ja Kanta-palveluihin tallennettujen tietojen yksilöintiin, tallentamiseen ja luovutukseen. Rekisteriä hyödynnetään myös reseptin uusimispyyntöjen välityksessä.

Palvelujen antajan tietojen tulee siten olla ajantasaisina koodistopalvelun rekistereissä ennen Kanta-palvelun käyttöönottoa. 

Käyttöönoton kannalta keskeisiä rekistereitä koodistopalvelimella ovat sosiaali- ja terveysalan organisaatiorekisteri (SOTE) sekä terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien rekisteri (IAH).

Julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot päivittävät rekisteritiedot itse SOTE-organisaatiorekisteriin. 

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien tiedot välitetään automaattisesti koodistopalveluun Valviran Valveri-rekisteristä (yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien rekisteri).

Valveri-rekisterin tiedot perustuvat lupaviranomaisen myöntämiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajan lupiin. Jos yksityisen palvelujen antajan tiedot eivät ole ajan tasalla koodistopalvelussa, lisäykset tai virheellisten tietojen korjaukset tehdään joko oman alueen AVI:in tai Valviraan.

Sivua päivitetty 05.03.2021