Suun terveydenhuollon käyttöönotto

Suun terveydenhuollon käyttöönotto

Potilastiedon arkiston käyttöönottoja on suun terveydenhuollossa tehty tasaisesti vuodesta 2017 alkaen. Suun terveydenhuollon palveluntuottajia tukevat käyttöönotoissa omat järjestelmätoimittajat ja kansallisella tasolla Kela.

Monet suun terveydenhuollon palveluntuottajat hyödyntävät jo Potilastiedon arkistoa työssään, ja osa laajentaa käyttöä jo sen muihin toiminnallisuuksiin. Osalla toimijoista koko Potilastiedon arkiston käyttöönoton prosessi on puolestaan vielä edessä.

Arkistokäytön laajennus vai ensimmäinen käyttöönotto?

Suun terveydenhuollossa käyttöönotot ovat joko Potilastiedon arkiston käytön laajennuksia tai ensimmäisiä käyttöönottoja.

Käytön laajennus

Osa terveydenhuollon palveluntuottajista tuottaa myös suun terveydenhuollon palveluja. Moni näistä palveluntuottajista on jo tehnyt Potilastiedon arkiston käyttöönoton muun terveydenhuollon puolella.

Palveluntuottajalle, jolla Potilastiedon arkisto on jo käytössä, suun terveydenhuollon tietojen arkistoinnin aloitus tarkoittaa Potilastiedon arkiston käytön laajentamista suun terveydenhuollon tietosisällöillä.

Esimerkiksi julkisessa terveydenhuollossa kaikki palveluntuottajat ovat jo liittyneet Potilastiedon arkiston käyttäjiksi, mutta osa organisaatioista ei vielä tallenna arkistoon suun terveydenhuollon tietoja.

Nämä organisaatiot eivät siis tee uutta Potilastiedon arkiston käyttöönottoa, vaan laajentavat Potilastiedon arkiston käyttöä suun terveydenhuollon sisällöillä.

Ensimmäinen käyttöönotto

Kun palveluntuottaja tuottaa vain suun terveydenhuollon palveluja, se ottaa Potilastiedon arkiston käyttöön pelkästään suun terveydenhuollon sisällöillä. Tällöin palveluntuottaja tekee normaalin Potilastiedon arkiston käyttöönoton.

Potilastiedon arkiston käyttöönottoja on vielä tulossa yksityisen suun terveydenhuollon puolella, jossa toimii paljon pienempiä suun terveydenhuollon alan yrityksiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Käyttöönottoprosessi

Potilastiedon arkiston käyttöönotto suun terveydenhuollossa on prosessi, jossa edetään vaiheittain valmistelevien tehtävien hoitamisesta käyttöönottokokeeseen.

Prosessi on suun terveydenhuollon palveluntuottajille suurelta osin samanlainen riippumatta siitä, tekeekö tuottaja ensimmäisen Potilastiedon arkiston käyttöönoton suun terveydenhuollossa vai laajentaako se Potilastiedon arkiston käyttöä suun terveydenhuollon sisältöihin.

Ensimmäinen käyttöönotto etenee Potilastiedon arkiston käyttöönoton yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Jos kyseessä on käytön laajennus, tuottajan tulee huomioida käytön laajennuksen edellyttämät valmistelut.

Käyttöönottojaksolle ilmoittautuminen

Kanta-palveluissa on siirrytty uuteen käyttöönottojen ohjaus- ja tukimalliin. Mallissa järjestetään vuosittain kolmen käyttöönottojakson puitteissa keskitettyjä valmistelu- ja koulutustilaisuuksia käyttöönottajille.

Kun suun terveydenhuollon palveluntuottaja on tehnyt päätöksen Potilastiedon arkiston käyttöönotosta, se ilmoittautuu ajankohtaiselle käyttöönottojaksolle. Ilmoittautuminen koskee sekä ensimmäistä Potilastiedon arkiston käyttöönottoa tekeviä suun terveydenhuollon tuottajia että käytön laajentajia.

Ilmoittautumista ei tarvita, jos käyttö alkaa vuoden 2020 puolella tai jos järjestelmätoimittaja hoitaa koko käyttöönottoprosessin tuottajan puolesta.

Tarkempia tietoja ja ohjeita käyttöönottojaksoista sekä ilmoittautumisesta voi lukea lisää Potilastiedon arkiston käyttöönoton sivulta sekä varsinaiselta käyttöönottojaksolle ilmoittautumisen sivulta.

Koulutukset ja tilaisuudet -sivulla on nähtävissä mm. tulevat käyttöönottojen valmistelutilaisuudet sekä terveydenhuollon toimintamallikoulutukset.

Käyttöönottokoe ja materiaalit

Prosessin päätteeksi tehdään Potilastiedon arkiston käyttöönottokoe ennen käytön aloitusta. Sillä varmistetaan, että 

  • palveluntuottaja ja käytössä oleva tietojärjestelmä ovat valmiita Kanta-palvelujen tuotantokäyttöön
  • asiakirjojen arkistointi onnistuu.

Suun terveydenhuollon palveluntuottaja tekee käyttöönottokokeen aina riippumatta siitä, onko kyseessä Potilastiedon arkiston ensimmäinen käyttöönotto vai laajennus.

Katso käyttöönottokokeen tarkemmat tiedot ja koemateriaalit Potilastiedon arkiston käyttöönoton sivulta.

Lisätietoja

kanta@kanta.fi

Lue lisää

Sivua päivitetty 09.02.2021