Sote-ammattilaiset

Ammattilaiset kärkinosto

Tytär näyttää puhelinta isälleen.

Tilaa uusi OmaKanta-esite veloituksetta

OmaKanta tutuksi -esite on uudistunut. Tarkista, että toimipaikassasi on esillä uusin OmaKanta-esitteemme ja hävitä samalla vanhat esitteet. Voit tilata uudet esitteet veloituksetta Tilaa esitteitä -sivulta.

Tapahtumakalenterin tulevat tapahtumat

Tulevat koulutukset ja tilaisuudet

Tilaisuudessa saa yleiskuvan kansallisista Kanta-lääkityslistan määrittelyistä
Pe 26.4.2024 klo 9.00–11.00
Ohjaustunneilta hyvinvointialueet saavat tukea Kanta-palvelujen käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä.
Pe 26.4.2024 klo 10.30–11.00
Ohjaustunneilta yksityinen terveydenhuolto ja apteekit saavat tukea Kanta-palvelujen käyttöönottoon.
Pe 26.4.2024 klo 11.00–11.30

Tapahtumakalenterin materiaalit ja tallenteet

Tapahtumien materiaalit ja tallenteet

Foorumin tavoitteena on lisätä terveydenhuollon kanssa tehtävää yhteistyötä, jonka avulla voidaan parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä.
Tapahtuma järjestetty: to 18.4.2024
Koulutuksen käytyäsi tunnet Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöön liittyviä toimintatapoja.
Lisätty: ti 16.4.2024
Foorumin aihe oli sosiaalihuollon asiakastietojen näkyminen OmaKannassa.
Lisätty: ti 16.4.2024

Palvelunosto-moninosto ammattilaiset

Kanta-palvelut ammattilaisille

Potilastiedon arkisto

Palvelu kokoaa kaikki asiakkaan terveystiedot yhteen paikkaan ja parantaa tietojen liikkuvuutta. Potilastiedon arkiston käyttöä voi laajentaa erilaisilla toiminnallisuuksilla, kuten alaikäisen puolesta asioinnilla.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Palvelun avulla sosiaalipalveluiden asiakastiedot voidaan säilyttää turvallisesti ja ne ovat helposti käytettävissä. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toiminnallisuudet helpottavat esimerkiksi ostopalveluissa syntyvien tietojen käsittelyä.

Kanta-lääkityslista

Lääkityslista parantaa lääkehoidon turvallisuutta: listassa näkyvät ajantasaisina henkilön käytössä olevat lääkkeet. Lääkityslistan ensimmäisen vaiheen ominaisuudet ovat otettavissa käyttöön kaikissa sote-organisaatioissa sekä apteekeissa.

Kysely- ja välityspalvelu

Palvelun avulla myös terveydenhuollon ulkopuoliset organisaatiot voivat hyödyntää Potilastiedon arkistoon tallennettujen todistusten ja lausuntojen tietoja sähköisesti.

Ammattilaiset tekstinosto (OmaKanta)

OmaKanta

OmaKanta on kansalaisen ikkuna omiin terveystietoihin. Asiakas voi nähdä omat potilas- ja reseptitietonsa. Hän voi myös antaa luvan tietojen luovuttamiseen sekä rajata tietojen käyttöä.

Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

Huoltotiedotteet

Sisältöjulkaisija