Resepti-palvelun käyttöönotto

Resepti-palvelun käyttöönotto

Palvelun käyttöönotto edellyttää Kanta-palvelujen yleisten toimitusehtojen hyväksymisen lisäksi Resepti-palvelun palvelukuvauksen hyväksymistä ja asiakastietojen tallentamista Ekstranetiin.

Resepti-palvelun käyttöönoton ohje koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajia ja apteekkeja. Lääkemääräysten laatiminen yksityiskäytössä ilman ansaintatarkoitusta tapahtuu esimerkiksi Kelain-palvelun avulla.

Asiakastiedot Kanta Ekstranetiin

Asiakkaan tulee täyttää asiakastietonsa Kanta Ekstranetissä (ekstra.kanta.fi).

Ekstranetiin pääsy edellyttää, että

Uusi Kanta-palvelujen asiakas hyväksyy

Jos asiakkaalla on ennestään käytössään jo jokin muu Kanta-palvelu, hyväksytään vain palvelukuvaus.

Palvelun tuotantokäytön aloittaminen

Palvelun tuotantokäyttö voidaan aloittaa heti, kun asiakas on saanut ilmoituksen palveluun hyväksymisestä. Ilmoitus lähetetään sähköpostilla asiakkaan ilmoittamalle hallinnolliselle yhteyshenkilölle ja hallinnolliseen osoitteeseen.

Tuotantovalmiuden varmistaminen

Tuotantovalmius varmistetaan yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa. Täten huolehditaan, että asiakkaalla on tekniset valmiudet aloittaa Resepti-palvelun käyttäminen.

Tuotantovalmius varmistetaan sertifioidulla järjestelmällä Kanta-palvelujen tuotantoympäristössä. Käyttöönottokokeessa tarvittava Kelan myöntämä testihenkilötunnus toimitetaan tietojärjestelmätoimittajalle, joka huolehtii niiden jakelusta asiakkailleen. Tuotantovalmiuden varmistamisesta raportoidaan järjestelmätoimittajalle. 

  • asiakas on hyväksytty Resepti-palvelun käyttäjäksi ja saanut ilmoituksen asiasta sähköpostilla
  • asiasta on sovittu järjestelmätoimittajan kanssa
  • asiasta on sovittu tarvittavien henkilöstöresurssien ja yhteistyökumppanien kanssa (kokeen suorittava lääkäri tai hammaslääkäri, sovellus- ja tietoliikennetuki, apteekki).

Tuotantovalmiuden varmistamisen materiaali

Lue lisää