Kanta-palvelujen kehittämisen painopisteet

Kanta-palvelujen kehittämisen painopisteet

Kanta-palvelujen kehittämisessä korostuvat vuonna 2021 mm. koronapandemiaan liittyvät tehtävät, asiakastietolaki ja Omakannan kehittäminen.

Kanta-palvelut muodostavat kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisen palvelukokonaisuuden, joka kytkeytyy myös kansainvälisiin tietojärjestelmiin. Kanta-palvelut laajenevat ja monipuolistuvat asiakkaiden tarpeiden ja lainsäädännön kehittymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja rahoittaa Kanta-palvelujen kehittämistä.  

Kanta-kehittämisen ja käyttöönottojen tarkoituksena on vastata sosiaali- ja terveydenhuollon ja kansalaisten tarpeisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin. Kanta-palvelujen tietosisältöjä hyödynnetään myös toisiokäyttöön ja tietojohtamiseen. Kehittämisessä huomioidaan sote-uudistuksen tuomat tietotarpeet. 

Palvelujen kehittäminen

Kanta-palvelujen kehittämisellä tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevien palvelujen kehittämistä. Julkaisuaikataulussa on kuvattu kehittämisen vaiheet vuodelle 2021. Aikataulu sisältää lainsäädännön vaatimusten mukaisten toiminnallisuuksien kehittämisaikataulut sekä sote-toimijoille asetetut käyttöönottojen takarajat.

Kehittämisen painopisteet vuonna 2021:

 1. Koronarokotustiedot Kantaan
 2. Uuden asiakastietolain toimeenpanon vaatimat kehitystehtävät
  1. uuden asiakastietolain mukaiset muutokset tietojen luovuttamiseen
  2. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kehittäminen
  3. Omatietovarannon kehittäminen
 3. Sote-uudistuksen toimeenpanon edellyttämä kehitystyö
  1. käynnistyy kun lainsäädäntö vahvistuu ja sote-uudistus etenee
 4. Lääkitystiedonhallinnan kehittäminen
 5. Omakannan kehittäminen, mm.
  1. täysi-ikäisen puolesta asiointi
  2. keskeiset terveystiedot
  3. Omakanta-mobiilisovellus.
 6. Potilastiedon arkiston kehittäminen
 7. Tiedolla johtamisen ja ohjauksen Toivo-ohjelmaa (soteuudistus.fi) tukeva kehitystyö
  1. hoidon tarpeen arviointi
  2. Kanta-palvelujen kehittäminen tiedon toisiokäytön tarpeet huomioiden.

Palvelujen käyttöönotot

Kela tukee ja ohjaa sote-organisaatioita Kanta-palvelujen käyttöönotoissa. Käyttöönotot tehdään vuosittain kolmessa jaksossa. Sote-organisaatiot saavat tukea muun muassa käyttöönoton valmistelutilaisuudessa sekä toimintamalli- ja toimintatapakoulutuksissa.

Käyttöönottojen painopisteet vuonna 2021:

Käyttöönottojen painopisteet terveydenhuollossa

 1. asiakastietolain mukainen luovutustenhallinta
 2. Potilastiedon arkiston käyttöönotot yksityisessä terveydenhuollossa
 3. suun terveydenhuollon käyttöönotot
 4. alaikäisen puolesta asiointi
 5. keskeiset terveystiedot
 6. Kuva-aineistojen arkiston käyttöönotot radiologian ja ekg:n tietosisällöllä  
 7. todistusten ja lausuntojen välittäminen terveydenhuollosta Kelaan ja Traficomille (niiden lausuntojen osalta, joissa välitys sähköisesti on mahdollista).

Käyttöönottojen painopistet sosiaalihuollossa

 1. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotot
 2. asiakastiedon arkiston 2. vaiheen perustoiminnallisuudet (sis. alaikäisen puolesta-asioinnin)
 3. rekisterinkäyttöoikeus.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 29.12.2021