Potilastiedon arkiston määrittelyt

Potilastiedon arkiston määrittelyt

Potilastiedon arkiston yleiset toiminnalliset määrittelyt ja tekniset ohjeet. Osapalveluiden, esimerkiksi kuvantamisen, määrittelyitä kootaan alisivuille

Määrittelyiden sisällöt on tuotettu vain suomeksi. Määrittelyiden aikaisemmat versiot ovat saatavissa.

HL7-määrittelyt löytyvät omalta sivultaan.

Potilastiedon arkiston määrittelyt ja toteutus on vaiheistettu STM:n vaiheistussuunnitelman mukaisesti. Nykyisessä vaiheessa on toteutettuna perustietosisällön mukaiset toiminnallisuudet ja tiedonhallintapalvelun suostumustenhallinnan kokonaisuus. Seuraavien vaiheiden määrittelyiden julkaisuajankohdat sekä uusien toiminnallisuuksien toteutusaikataulu asiakastesti- ja tuotantoympäristöihin on kuvattu julkaisuaikataulussa.

Viimeisimmät päivitykset

  • 21.10.2020 julkaistu HL7-sivulla Potilastiedon arkiston esimerkkipaketti (kuolintodistusten muutoksia, SV67 ja SV75 lomakemäärittelyn mutokset ja KIE-lomakkeen esimerkit).
  • 30.9.2020 julkaistu HL7-sivulla 2020-vaiheistuksen mukaiset CDA R2 -määritykset: ajanvarauskirja V 1.0 RC2, kertomus ja lomakkeet V 6.0 RC2, kuvantaminen V 3.0 RC1, lähete ja hoitopalaute V 6.0 RC1, optometria V 2.0 RC1, suun terveydenhuolto V 4.0, RC1 ja terveys- ja hoitosuunnitelma V 2.0 RC1. Määrityksissä on huomioitu merkinnäntekijämuutokset.
  • 24.8.2020 julkaistu HL7-sivulla Ensihoitokertomus CDA R2 v. 1.10 RC2 ja ensihoitokertomuksen esimerkkiasiakirjoja.
  • 20.8.2020 julkaistu Potilastiedon arkiston rajapintakäyttötapaukset arkiston ja liittyvän järjestelmän välillä V 1.03 (RC3) sekä Potilastiedon teknisissä ohjeissa Potilastiedon arkiston kuvailutiedot v. 2.40.3. Lisäksi julkaistu HL7-sivulla Potilastiedon Arkiston Medical Records v 2.03 (RC3), Potilastiedon arkiston CDA R2 Header V 4.66.2 (RC3) sekä päivitetty HL7 -sivulla Potilastiedon arkiston esimerkkisanomat ja -asiakirjat.
  • 1.6.2020 THL on julkaissut Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille v 1.3

Toiminnalliset määrittelyt

Asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinta – toiminnallisten määrittelyjen kommentointi

Kela ja THL kutsuvat asiakas- ja potilastietojärjestelmien toimittajat ja sote-toimijat osallistumaan luovutustenhallinnan määrittelyjen kommentointiin. Uudistuva asiakastietolaki (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä) muuttaa asiakas- ja potilastietojen luovutuskäytäntöjä ja aiheuttaa näin ollen muutoksia Kanta-määrittelyissä. Kommentointikierroksen tavoitteena on varmistaa toiminnallisten määrittelyiden laatu ja toteutettavuus tietojärjestelmissä.

Määrittelyjen muutosten kommentointi etenee seuraavasti:

  • 16.10.2020: Määrittelyjen julkaisu kommentointiin, kommentointiaika alkaa.
  • 30.10.2020: Kommentointiaika päättyy.
  • 24.11.2020: Toiminnallisten määrittelyjen kommenttien yhteenvetotilaisuus.

Kommentointiohjeet ja kommentointilomake

Ohjeet kommentointiin ja lomake sitä varten on oheisessa tiedostossa

Kommentoitavat määrittelyt

Uudistetun asiakastietolain luonnoksen perusteella muutoksia on tehty ja kommentteja pyydetään seuraaviin määrittelyihin

Muut päivitetyt määrittelyt (tiedoksi)

Uudistetun asiakastietolain luonnoksen perusteella muutoksia on tullut myös seuraaviin määrittelyihin (Huom. Näitä määrittelyjä ei kommentoida tällä kommentointikierroksella.)

Asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinta – toiminnallisten määrittelyjen kommentoinnin yhteenveto – osallistu verkossa 24.11.2020

Tilaisuudessa käydään läpi saatujen kommenttien pohjalta tehdyt muutokset määrittelykohtaisesti. Mahdolliset tarkennukset myös muihin tässä yhteydessä päivitettyihin määrittelyihin katsotaan läpi. Lisäksi käymme keskustelua tulevien muutosten vaikutuksista.

Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 20.11.2020 klo 16. Vahvistusviesti sisältää lisätietoa osallistumisesta.

Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset

Tiedonhallintapalvelun määrittely

Tietosisällöt

Tietosisältömäärittelyt on julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Tekniset ohjeet

 

Tuotantoympäristön päivitykset

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä Potilastiedon arkiston määrittelyistä

Sivua päivitetty 22.10.2020