Navigaatiovalikko

Palvelut ja käyttö

Kanta-palveluissa potilaiden tiedot ovat turvallisesti ammattilaisten saatavilla ja pitkäaikaisessa säilytyksessä samassa paikassa.

Painopisteet

Kanta-palvelujen kehittämisessä korostuu vuonna 2020 kansallisen lääkityslistan valmistelu.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Sosiaalihuollon käyttöön tulevia Kanta-palveluja ovat Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto ja kansalaisen verkkopalvelu Omakanta.

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto on palvelu, jossa potilaiden tiedot ovat turvallisesti ammattilaisten saatavilla ja pitkäaikaisessa säilytyksessä samassa paikassa.

Arkistonhoitajan käyttöliittymä

Arkistonhoitajan käyttöliittymässä käsitellään oman organisaation Potilastiedon arkistoon tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallentamia tietoja.

Resepti-palvelu

Kaikki reseptit laaditaan sähköisenä. Vain häiriö- tai poikkeustilanteissa resepti voidaan kirjoittaa paperisena.

Kelain

Kelain on tarkoitettu lääkemääräysten laatimiseen ammattioikeuden perusteella.

Omatietovaranto

Omatietovaranto on Kanta-palvelu, johon käyttäjä voi tallentaa hyvinvointitietojaan. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi asiakkaan suostumuksella käyttää tietoja hoito- tai palvelusuhteen tukena.

Potilaan tietojen käsittelyn valvonta

Terveydenhuollon toimintayksiköiden pitää lain perusteella valvoa omassa organisaatiossaan potilastietojen käyttöä.