Käyttöönoton ohjeet

Käyttöönoton ohjeet

Yhteisiä ohjeita Potilastietovarannon, Sosiaalihuollon asiakastietovarannon ja Resepti-palvelun käyttöönottajille.

Muutoksia Kanta-palvelujen nimiin

Seuraavien Kanta-palvelujen nimet ovat muuttuneet toukokuussa 2024

  • Potilastiedon arkisto -> Potilastietovaranto
  • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -> Sosiaalihuollon asiakastietovaranto
  • Kuva-aineistojen arkisto -> Kuva-aineistojen tietovaranto

Päivitämme muutokset kanta.fihin vaiheittain.

Kanta-palveluissa on kolme ydinpalvelua, jotka sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat sekä apteekit voivat ottaa käyttöön:

Jos palvelunantaja tai apteekki käyttää jo jotain näistä kolmesta palvelusta ja suunnittelee sen lisäksi lisäpalvelun tai toiminnallisuuden käyttöönottoa, on kyseessä käytön laajennus.

Käyttöönottoprosessin kesto ja sisältö

Kunkin Kannan ydinpalvelun käyttöönotto on prosessi, jonka aikana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja tai apteekki huolehtii kaikkien valmistelevien tehtävien hoitamisesta. Prosessin päätteeksi palvelunantaja tai apteekki aloittaa palvelun käytön. Käyttöönottoprosessiin kannattaa varata aikaa useampi kuukausi.

Käyttöönottoprosessin kestoon ja sisältöön vaikuttavat keskeisesti

  • palvelunantajan tai apteekin valmiudet prosessin alussa
  • mitä palvelua ollaan ottamassa käyttöön.

Kunkin ydinpalvelun käyttöönottoprosessi on kuvattu tarkemmin palvelun omalla käyttöönottosivulla. Palvelukohtaiset sivut löytyvät tämän sivun alisivuilta.

Käyttöönoton tuki ja ilmoittautuminen

Kela tukee käyttöönottajia eri tavoin Kanta-palvelujen käytön aloittamisessa.

Kaikki Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöönottajat ja käytön laajentajat ilmoittautuvat käyttöönottoon, jotta Kela voi tukea ja ohjata sosiaalihuollon palvelunantajia käyttöönottoprosessin aikana.

Potilastietovarannon ja Resepti-palvelun käyttöönottajille ja käytön laajentajille ilmoittautuminen on vapaaehtoista.

Käyttöönottoon voi ilmoittautua sopivaksi katsomanaan ajankohtana. Valitse ilmoittautumisen yhteydessä, mitä palvelua tai toiminnallisuutta olet ottamassa käyttöön.

Ilmoittaudu tällä lomakkeella, jos olet ottamassa käyttöön Resepti-palvelua, Sosiaalihuollon asiakastietovarantoa tai Potilastietovarantoa:

Tutustu käyttöönoton koulutustallenteisiin ja tule ohjaustunnille

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat sekä apteekit saavat tukea käyttöönottoihin koulutustallenteilta ja säännöllisesti järjestettäviltä ohjaustunneilta.

Organisaatiot Kanta-valmiuteen -tallennekokonaisuudessa käydään läpi käyttöönoton valmistelevia tehtäviä ja ohjeistetaan niiden toteuttamisessa. Käyttöönottajat voivat tutustua tallenteisiin omassa aikataulussaan.

Kela järjestää myös lyhyitä ohjaustunteja, joihin palvelunantajat voivat tulla esittämään käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä.

Koulutuksista tukea Kanta-palvelujen käyttöön

Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien sekä apteekkien kannattaa tutustua muihin koulutustilaisuuksiin ja -tallenteisiin. Toimintamalli- ja toimintatapakoulutuksissa esimerkiksi kerrotaan käyttöönoton edellyttämistä organisaation toiminnallisista muutoksista sekä ohjeistetaan asiakas- ja potilastietojen kirjaamisessa.

Hakemus Kanta-palvelun käyttäjäksi

Aina kun palvelunantaja ottaa jonkin kolmesta ydinpalvelusta käyttöön, tämä

  • tekee hakemuksen palvelun käyttäjäksi Kanta Ekstranetissä
  • hyväksyy kyseisen palvelun palvelukuvauksen.

Palvelunantajasta tai apteekista tulee Kanta-palvelujen asiakas, kun tämä ottaa ensimmäisen kerran käyttöönsä jonkun kolmesta ydinpalvelusta. Palvelunantaja tai apteekki sitoutuu Kanta-palvelujen asiakkuuteen ja hyväksyy yleiset toimitusehdot ensimmäisen palvelun käyttöönottoprosessin loppuvaiheessa.

Palvelunantaja tai apteekki sitoutuu Kanta-palvelujen asiakkuuteen vain kerran. Sitoumusta ei tarvitse toimittaa uudelleen esimerkiksi silloin, kun palvelunantaja tai apteekki laajentaa palvelun käyttöä tai ottaa käyttöön toisen ydinpalvelun. Asiakkaaksi hyväksymisen vuosi määrää sen ajankohdan, josta käyttömaksujen laskutus alkaa.

Milloin Kanta-palvelun käytön voi aloittaa?

Palvelunantaja tai apteekki voi aloittaa palvelun käytön heti sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat valmistelut ja käyttöönoton tehtävät on suoritettu. Käytännössä aloitusajankohta vaihtelee eri toimijoiden välillä, koska valmisteluihin kuluva aika riippuu käyttöönottajan lähtötilanteesta.

Esimerkiksi Potilastietovarantoa käyttöönottavalla palvelunantajalla voi olla valmiudet aloittaa palvelun käyttö hyvinkin nopeasti. Toisaalta esimerkiksi Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöönotto kaikkine valmisteluineen voi olla pidempi projekti, jolloin palvelunantaja voi aloittaa palvelun käytön vasta lähes vuosi käyttöönottoon ilmoittautumisen jälkeen.

Lue lisää

Sivua päivitetty 13.6.2024