Sisältöjulkaisija

null Muistutus vaatimustenmukaisuustodistusten uusimisesta – ohjeet järjestelmätoimittajille ja sote-organisaatioille

Muistutus vaatimustenmukaisuustodistusten uusimisesta – ohjeet järjestelmätoimittajille ja sote-organisaatioille

Tiedote Kirjoitettu 15.12.2020 Kaikki tiedotteet

Järjestelmätoimittajien on uusittava vanhenevat vaatimustenmukaisuustodistukset. Todistusten tilanteen voi tarkistaa Valviran rekisteristä.

Ohjeet järjestelmätoimittajille

Niiden tietojärjestelmätoimittajien, joiden vaatimustenmukaisuustodistus vanhenee vuoden 2021 aikana ja jotka eivät ole vielä yhteistestausprosessissa, tulee ottaa yhteyttä Kelan yhteistestaukseen, jotta vaadittavien yhteistestauksien suorittamisesta voidaan sopia. 

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkiston osalta vaatimustenmukaisuustodistuksen uusinnan vaatima yhteistestaus suoritetaan 2016 tasonnoston ja alaikäisen puolesta asioinnin yhteistestauksen yhteydessä. Jos tietojärjestelmään ei toteuteta puolesta asioinnin toimintoja, vaatimustenmukaisuustodistuksen uusinnan vaatima yhteistestaus toteutetaan 2016 tasonnoston yhteydessä. 

Resepti

Reseptin osalta vaatimustenmukaisuustodistuksen uusinnan vaatima yhteistestaus suoritetaan alaikäisen puolesta asioinnin yhteistestauksen yhteydessä. 

Miten prosessi etenee? 

  1. Ota yhteyttä Kelan yhteistestaukseen sähköpostilla yhteistestaus@kanta.fi. Kerro, että yhteydenotto koskee vaatimustenmukaisuustodistuksen uusimista. Tarvittaessa Kela järjestää toimittajan kanssa kokouksen, jossa vaatimustenmukaisuustodistuksen uusimiseen liittyvät asiat käydään yhdessä läpi.
  2. Ilmoittaudu yhteistestaukseen lähettämällä ilmoittautumislomake ym. postilaatikkoon. Ilmoittautumislomakkeen yhteydessä olevat esitestit tulee olla tehtynä vaadituista sisällöistä. 
  3. Ota yhteyttä valitsemaasi auditointilaitokseen ja sovi tietoturva-auditoinnista.

Huomaa, että vaatimustenmukaisuustodistuksen uusimisen yhteydessä suoritettava tietoturva-auditointi suoritetaan yhteistestauksen jälkeen. 

Ohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita pyydetään tarkistamaan omien Kanta-palveluihin liitettyjen potilas- ja asiakastietojärjestelmiensä vaatimustenmukaisuuden voimassaolo Valviran rekisteristä. 

Jos käytössä olevan tietojärjestelmän vaatimustenmukaisuustodistus on vanhenemassa, sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation tulee sopia yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajiensa kanssa kehittämisen aikataulu ja tekemään tarvittavat tilaukset käyttöönottojen varmistamiseksi.

Lisätiedot ammattilaisille: 

kanta@kanta.fi