Kanta-asiakastestipalvelun etiketti

Kanta-asiakastestipalvelun etiketti

Asiakkaillemme tarjoamissa testiympäristöissä eli asiakastestiympäristössä ja tuotannonkuvaympäristössä tulee noudattaa testikettiä eli Kanta-asiakastestipalvelun etikettiä.

Asiakastestipalvelun käyttötarkoitukset

Kanta-palvelujen asiakastestipalvelu on tarkoitettu

  • tietojärjestelmätoimittajien järjestelmäkehityksen tukemiseen
  • yhteistestauksen suorittamiseen
  • sertifioituihin järjestelmiin tehtävien muutosten virheettömän toiminnan varmistamiseen ennen muutoksen siirtämistä tuotantoon
  • konfiguraatioiden testaamiseen
  • tuotannon virheiden selvittämiseen.

Testiympäristöt-sivulla kerrotaan tarkemmin tilanteet, joissa testaus suoritetaan asiakastestiympäristössä tai tuotannonkuvaympäristössä. Asiakastestipalvelun sisältämien testiympäristöjen käyttö koulutusten järjestämiseen on kielletty.

Testihenkilötunnus ja muut tunnistetiedot

Kanta-palvelujen testiympäristöissä saa testata vain Kelan antamilla 900-sarjan henkilötunnuksilla, eli henkilötunnus on esimerkiksi muotoa 010181-900C. 900-sarjan henkilötunnukset on tarkoitettu testauskäyttöön, ja ne täyttävät henkilötunnuksen muotovaatimukset, mutta ne eivät ole virallisia henkilötunnuksia. Muiden kuin 900-sarjan henkilötunnusten käyttäminen Kanta-palvelujen testiympäristöissä on ehdottomasti kielletty.

Kelan antamia 900-sarjan henkilötunnuksia tulee käyttää myös silloin, kun henkilötunnustieto tulee kirjata potilaan henkilötunnuksen lisäksi myös muihin tietokohtiin. Tällaisia ovat esimerkiksi erillisen asiakirjan toisen henkilön henkilötunnus ja alaikäisen potilaan vanhemman henkilötunnus.

Jos Kanta-palvelujen testiympäristöihin yrittää tallentaa asiakirjaa, jossa on muita kuin 900-sarjan testihenkilötunnuksia, asiakirja ei tallennu, ja palvelu palauttaa tallennusta yrittävälle taholle ilmoituksen virheellisestä henkilötunnuksesta. Potilaan henkilötunnuksen lisäksi virheen syy voi olla esimerkiksi se, että merkinnän tekijän henkilötunnus ei ole 900-sarjan testihenkilötunnus.

Henkilötunnuksen lisäksi Kanta-palvelujen testiympäristöissä kaikkien sellaisten tunnistetietojen käyttö on kielletty, jotka kuuluvat oikeille ihmisille. Tällaisia tunnistetietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Älä siis käytä testauksessa oikeiden ihmisten nimiä, osoitteita tai muita todellisia tunnistetietoja.

Kanta-testiympäristöön liittymisen yhteydessä Kela toimittaa järjestelmätoimittajille ja niiden asiakasorganisaatioille rajallisen määrän testihenkilötunnuksia. Yhteistestauksen testitapausten suorittamiseen annetuilla testihenkilötunnuksilla saa suorittaa vain yhteistestauksen testitapauksia. Järjestelmätoimittajan omatoimiseen testaukseen tarkoitettuja testihenkilötunnuksia voi käyttää vapaasti eri Kanta-palvelujen testaamiseen.  

Tilapäinen yksilöintitunnus

Tilapäistä yksilöintitunnusta käytetään tilanteissa, joissa henkilöllä ei ole virallista henkilötunnusta tai virallinen henkilötunnus ei ole tiedossa. Tilapäistä yksilöintitunnusta käytetään esimerkiksi tilanteessa, jossa potilas on ulkomaalainen eikä hänellä ole suomalaista henkilötunnusta. Tilapäisestä yksilöintitunnuksesta käytetään myös nimityksiä väliaikainen henkilötunnus ja tilapäinen henkilötunnus.

Kela antaa testausta varten vain niin sanotut viralliset testihenkilötunnukset, jotka ovat aina 900-sarjaa. Tällaisen testihenkilötunnuksen OID-tarkenne on 1.2.246.21.PPKKVV-9000. Tilapäisten yksilöintitunnusten hallinnoinnista vastaa jokainen organisaatio itse, eikä Kela anna niitä asiakkailleen. Tilapäisten yksilöintitunnusten OID-tarkenne eroaa virallisen henkilötunnuksen tarkenteesta, ja ne ovat muotoa:

  • 1.2.246.10.y-tunnus.22.vuosi.tilapäinen yksilöintitunnus
  • 1.2.246.10.y-tunnus.10.toimipaikka.22.vuosi.tilapäinen yksilöintitunnus.

Testiammattikortit

Kanta-palvelujen testiympäristöissä käytetään terveydenhuollon testiammattikortteja, joihin on liitetty Valviran rekisterissä testauskäyttöön tarkoitettu 900-sarjan testihenkilötunnus. Kelan testiympäristöissä ei saa käyttää oikeita terveydenhuollon toimikortteja.

Terveydenhuollon testiammattikorteista vastaa Digi- ja väestötietovirasto (ent. VRK), jolta kortit myös tilataan. Tarkempaa tietoa testiammattikorteista ja niiden tilaamisesta löydät Digi- ja väestötietoviraston  Varmenteet ja kortit sosiaali- ja terveydenhuollolle -sivustolta (dvv.fi).     

Testiammattikortteja tilatessasi huomaa, että yhteistestauksen testitapausten suorittaminen vaatii tyypillisesti useiden eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiroolien testiammattikortteja. Tällaisia rooleja ovat esimerkiksi lääkäri, lääketieteen opiskelija ja sairaanhoitaja. Ennen yhteistestaukseen ilmoittautumista varmista, että organisaatiollasi on käytössään tarpeeksi eri ammattiroolien testiammattikortteja.

Testauksessa käytettävä kuva-aineisto

Kun testaat Kuva-aineistojen arkistoa, varmista, että arkistoon tallennettava kuva-aineisto on muodostettu testausta varten. Älä siis käytä testauksessa oikeista potilaista otettuja röntgenkuvia, vaan käytä kuva-aineistoa, jossa kuvattu kohde on esimerkiksi opetusluuranko. Näin voidaan varmistua siitä, että testauksessa käytetty kuva-aineisto ei sisällä oikeaa henkilötietoa millään kuva-aineiston tasolla: kuvantamistutkimuksen metatiedoissa eli manifestissa, kuva-aineistossa erillisessä layer-kerroksessa eikä pikselidatassa.    

Yhteistestauksessa tuotettu testimateriaali

Yhteistestaus on lakisääteistä yhteentoimivuuden testausta ja osa tietojärjestelmien sertifiointiprosessia. Tästä syystä yhteistestauksen aikana syntynyt materiaali, kuten testiraportit ja eri palveluihin tallentunut testiaineistot säilytetään siinä tilassa, missä ne olivat yhteistestauksen päättyessä. Älä siis testaa yhteistestauksessa käytössä olleilla testihenkilötunnuksilla yhteistestauksen päättymisen jälkeen, etteivät testitapaukset korruptoidu.

Sivua päivitetty 29.4.2020