Testi-OmaKanta

Testi-OmaKanta

Asiakastestiympäristössä ja tuotannonkuvaympäristössä on tarjolla OmaKannan testipalvelu. Testi-OmaKanta on osa Kanta-palvelujen asiakas- ja yhteistestausta ja sen käyttöön tarvittavat tiedot ilmoitetaan asiakastestipalvelun liittymishakemuksella.

OmaKannan asiakastestiympäristö on tarkoitettu asiakas- ja yhteistestauksen käyttöön. Yhteistestauksessa testi-OmaKantaa käytetään testitapausten suorittamisen tukena.

OmaKannan testiympäristön avaamista pyydetään asiakastestipalvelun liittymishakemuksella.

Palvelun sisältö on testiympäristössä olevan Potilastiedon arkiston, Reseptin ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston versioiden mukainen. Testauksessa on siis huomioitava, että testiympäristö sisältää enemmän tietosisältöjä kuin kansalaisilla on vielä käytettävissä tuotantoympäristössä. Osa testattavista toiminnallisuuksista on vasta kehitysvaiheessa. Testi-OmaKannassa tietoja haetaan suoraan testipotilaan henkilötunnuksella ilman vahvan tunnistautumisen vaatimusta. Sosiaalihuollon asiakastiedoista Testi-OmaKannassa näytetään asiakastestiympäristöön rakenteissa muodossa tallennetut tiedot.

OmaKannassa näkyvistä tiedoista löytyy tarkempaa tietoa alla olevista dokumenteista:

OmaKannan asiakastestiympäristöä käytetään lisäksi Kanta-palvelujen sisäisessä testauksessa ja toimeksiantajan (THL) suorittamassa testauksessa. Kuva-aineistojen arkistossa OmaKanta ei ole vielä käytössä. OmaKannassa ei toistaiseksi näytetä kuva-aineistoa.

Sivua päivitetty 3.5.2024