Testi-OmaKanta

Testi-OmaKanta

Asiakastestiympäristössä ja tuotannonkuvaympäristössä on tarjolla OmaKanta-testipalvelu. OmaKanta on osa Kanta-palvelujen asiakas- ja yhteistestausta ja sen käyttöön tarvittavat tiedot voi ilmoittaa asiakastestipalvelun liittymishakemuksella.

Kanta-palvelujen OmaKannassa näytetään kansalaiselle muiden tietojärjestelmien tuottamia potilas- ja hyvinvointitietoja, joiden tulee näkyä kansalaiselle tarkoituksenmukaisella tavalla. OmaKannan asiakastestiympäristö avataan pääosin vain asiakas- ja yhteistestauksen käyttöön. Yhteistestauksessa OmaKantaa käytetään testitapausten suorittamisen tukena.

Tiedot OmaKannan testiympäristön käyttöä varten annetaan asiakastestipalvelun liittymishakemuksella.

Palvelun sisältö on testiympäristössä olevan Potilastiedon arkiston, Reseptin ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston versioiden mukainen. Testauksessa on siis huomioitava, että testiympäristö sisältää enemmän tietosisältöjä kuin kansalaisilla on vielä käytettävissä tuotantoympäristössä. Osa testattavista toiminnallisuuksista on vasta kehitysvaiheessa. OmaKanta-testipalvelussa tietoja haetaan suoraan testipotilaan henkilötunnuksella ilman vahvan tunnistautumisen vaatimusta.

OmaKannan dokumenteista selviää, miten asiakastestissä tallennetut tiedot näkyvät OmaKannassa:

OmaKannan asiakastestiympäristöä käytetään lisäksi Kanta-palvelujen sisäisessä testauksessa ja toimeksiantajan (THL) suorittamassa testauksessa. Kuva-aineistojen arkistossa OmaKanta ei ole vielä käytössä.

Sivua päivitetty 13.10.2023