Test-MittKanta

Test-MittKanta

I kundtestmiljön och produktionsbildmiljön finns tillgång till en testtjänst för MittKanta. MittKanta är en del av Kanta-tjänsternas kund- och samtestning, och de uppgifter som behövs för att använda den kan meddelas kundtesttjänsten i anslutningsansökan.


På Kanta-tjänsternas MittKanta visas för medborgarna patient- och välbefinnandeuppgifter som producerats av andra informationssystem. De här uppgifterna ska visas för medborgarna på ett ändamålsenligt sätt. MittKanta kundtestmiljö öppnas huvudsakligen endast för kund- och samtestningar. Vid samtestning används MittKanta som stöd för utförandet av testfall.

De uppgifter som behövs för att använda MittKanta testmiljö ges i ansökan om anslutning till kundtesttjänsten

Tjänstens innehåll överensstämmer med de versioner av Patientdataarkivet, Receptet och Klientdataarkivet för socialvården som finns i testmiljön. Vid testningen bör man alltså beakta att testmiljön innehåller mer informationsinnehåll än vad medborgarna än så länge har tillgång till i produktionsmiljön. En del av funktionerna som testas är bara på utvecklingsstadiet. I testtjänsten för MittKanta söks uppgifter direkt med testpatientens personbeteckning utan krav på stark autentisering.

I dokumenten om MittKanta klargörs hur de uppgifter som sparats i kundtestet syns i MittKanta.

(Materialet finns endast att få på finska.)

Kundtestmiljön för MittKanta används dessutom vid Kanta-tjänsternas interna testning och vid testning som utförs av uppdragsgivaren (THL). I Arkivet över bildmaterial används MittKanta ännu inte.

Sidan har uppdaterats 13.10.2023