Test-Mina Kanta-sidor

Test-Mina Kanta-sidor

I kundtestmiljön och produktionsbildmiljön finns tillgång till en testtjänst för Mina Kanta-sidor. Mina Kanta-sidor är en del av Kanta-tjänsternas kund- och samtestning, och de uppgifter som behövs för att använda den kan meddelas kundtesttjänsten i anslutningsansökan.


På Kanta-tjänsternas Mina Kanta-sidor visas för medborgarna patient- och välbefinnandeuppgifter som producerats av andra informationssystem. De här uppgifterna ska visas för medborgarna på ett ändamålsenligt sätt. Mina Kanta-sidors kundtestmiljö öppnas huvudsakligen endast för kund- och samtestningar. Vid samtestning används Mina Kanta-sidor som stöd för utförandet av testfall.

De uppgifter som behövs för att använda Mina Kanta-sidors testmiljö ges i ansökan om anslutning till kundtesttjänsten

Tjänstens innehåll överensstämmer med de versioner av Patientdataarkivet och Receptet som finns i testmiljön. Vid testningen bör man alltså beakta att testmiljön innehåller mer informationsinnehåll än vad medborgarna än så länge har tillgång till i produktionsmiljön. En del av funktionerna som testas är bara på utvecklingsstadiet. I testtjänsten för Mina Kanta-sidor söks uppgifter direkt med testpatientens personbeteckning utan krav på stark autentisering.

I dokumenten om Mina Kanta-sidor klargörs hur de uppgifter som sparats i kundtestet syns på Mina Kanta-sidor.

(Materialet finns endast att få på finska.)

Kundtestmiljön för Mina Kanta-sidor används dessutom vid Kanta-tjänsternas interna testning och vid testning som utförs av uppdragsgivaren (THL). I Klientdataarkivet för socialvården och Arkivet över bildmaterial används Mina Kanta-sidor ännu inte. I Klientdataarkivet för socialvården börjar Mina Kanta-sidor användas i fas 2.

Sidan har uppdaterats 05.05.2022