Usein kysyttyä koronatodistuksesta

Usein kysyttyä koronatodistuksesta

Omakanta-palveluun valmistellaan toteutettavaksi koronatodistusta, joka sisältää kansallisen koronarokotustodistuksen ja EU:n yhteisen koronatodistuksen. EU:n koronatodistus sisältää kolme eri todistusta: todistuksen koronarokotuksesta, todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronasta.

Kansallinen koronarokotustodistus otetaan käyttöön toukokuussa 2021. EU:n yhteinen koronatodistus otetaan käyttöön heinäkuussa.

Omakantaan tuleva koronatodistus koostuu kolmesta eri todistuksesta:

  • todistus koronarokotuksesta  
  • todistus negatiivisesta koronatestituloksesta  
  • todistus sairastetusta koronavirustaudista.

Koronatodistus olisi Omakannasta saatava todistus, QR-koodi tai näiden yhdistelmä ja se voitaisiin myös tulostaa paperille. Todistuksen aitouden voisi varmistaa QR-koodilla. Omakannasta saatava todistus olisi maksuton. Todistuksessa tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Yksittäinen henkilö saa koronatodistuksen Omakanta-palvelusta, kun rokotus- tai testitulostiedot on tallennettu oikeassa muodossa Kanta-palveluihin.

Todistuksen aikataulu on vielä avoinna.

Kansallisen koronarokotustodistuksen saa vain Omakannasta. Terveydenhuollosta voi kuitenkin saada muun rokotustodistuksen annetusta koronarokotuksesta.

Kun EU:n yhteinen koronatodistus tulee käyttöön, todistuksen saa Omakannasta. Henkilöt, jotka eivät käytä Omakantaa, voivat saada EU:n koronatodistuksen tulosteena omasta terveyskeskuksesta tai muusta terveydenhuollon yksiköstä.

Koronatodistus otetaan käyttöön mahdollisimman pian. Tarkka aikataulu on vielä avoinna.

Ennen kuin koronatodistus voidaan ottaa käyttöön, terveydenhuollossa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin tehdään kevään aikana tarvittavat muutokset, jotta kaikki rokotustodistusta varten tarvittavat tiedot siirtyvät niistä Omakantaan. Lisäksi asiakastietolakia tarkentava sosiaali- ja terveysministeriön asetus on saatava valmiiksi ja voimaan, jotta kaikkia rokotuksia koskevat todistukset saisi suoraan Omakannasta.

Jo nyt saa halutessaan paperille tulostetun todistuksen rokotuksesta rokotuksen antaneesta toimipaikasta.

EU-asetuksen mukaisesti koronatodistuksen käyttötarkoitus on vapaan liikkuvuuden edistäminen koronapandemian aikana. Käytännössä todistusta käytettäisiin rajanylitystilanteissa.

Matkustuksen lisäksi muita käyttötarkoituksia ei ole vielä päätetty Suomessa.

Suomi on mukana koronatodistustietoja koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä. Näin varmistetaan, että Suomen koronatodistus on yhteensopiva kansainvälisen mallin kanssa ja että Omakanta-palvelusta saatavaa koronatodistusta voisi käyttää myös muissa maissa, jos sitä niissä vaadittaisiin.

EU:n yhteinen koronatodistus on ainoa todistus, jonka kaikki EU-maat varmasti hyväksyvät. Muiden todistusten osalta EU-maat päättävät itse, mitä todistuksia ne hyväksyvät maahan saapuvilta.

Kansallinen koronarokotustodistus ja EU:n koronatodistus sisältäisivät ainakin seuraavat tiedot koronarokotuksista:

  • tarvittavat tiedot rokotetusta henkilöstä
  • tiedot annetusta rokotevalmisteesta
  • tiedot rokotuksen antamisesta
  • todistuksen tunnistetiedot, kuten rokotuksen antaneen organisaation tiedot.

Hankkeen toimeenpanosta ja aikataulutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa hankkeesta kokonaisuutena sekä säädösvalmistelutyöstä ja ministeriöiden välisestä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Kela toteuttaa koronatodistuksen ja tarvittavat muutokset Omakanta-palveluun sekä vastaa Omakannan asiakaspalvelusta ja asiakasviestinnästä.

Kansallinen todistus koronarokotuksista valmistuu ensin eli toukokuussa, koska sen kehittäminen ja tekeminen on pitkällä. Vaikka todistus ei ole vielä valmiina, tietoja annetuista koronarokotuksista on jo saatavilla Kanta-palvelusta.

EU:n yhteinen koronatodistus valmistuu myöhemmin, koska se voidaan ottaa käyttöön vasta, kun EU-asetus koronatodistuksesta on tullut voimaan. Samalla varmistetaan, että tiedot koronavirustesteistä on kattavasti ja laadukkaasti saatavilla kaikista terveydenhuollon toimintayksiköistä.

Kansallinen todistus koronarokotuksesta voi jo touko-kesäkuussa helpottaa matkustamista, sillä se on helposti matkustajan saatavilla ja muut EU-maat voivat halutessaan sen hyväksyä, vaikka EU-asetus ei tuolloin ole vielä voimassa.

Matkustajalle koronatodistus on helppo saada ja esittää: jokainen voi esittää todistuksen omalta mobiililaitteeltaan tai tulostaa sen paperille. Todistus on maksuton.

Terveydenhuollon ammattilaisia ei tarvita todistuksen myöntämiseen: todistus muodostuu automaattisesti Omakanta-palvelussa ja terveydenhuollon voimavaroja säästyy muihin tehtäviin.

EU-maiden on helppo lukea saapuvien matkustajien koronatodistukset, jotka ovat yhteneväiset koko EU:ssa. Maat päättävät itse, mitä todistuksia edellyttävät maahan saapuvilta ja edellyttävätkö ne esimerkiksi yhtä tai kahta rokoteannosta. EU-asetuksen mukaan jäsenmaiden on hyväksyttävä EU:n yhteinen koronatodistus, jos jäsenmaa hyväksyy myös muita vastaavia todistuksia.

Koronatodistuksen alustava kokonaiskustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa. Kustannusarvio koostuu laajasta kehitystyöstä. Arvioon on laskettu mukaan muun muassa Omakanta-palvelun kehittämisen kustannukset sekä potilastietojärjestelmiin tehtävät muutokset, jotta tiedot rokotuksista ja koronatestituloksista välittyisivät niistä Kanta-palveluihin kattavasti ja oikeassa muodossa. Suuri osa kustannuksista ja kulutetusta ajasta tarvitaan näihin muutoksiin ja niiden käyttöönottoon terveydenhuollossa.

Lisäksi arvioon on otettu huomioon kustannuksia muun muassa THL:n, Kelan, STM:n ja muiden organisaatioiden asiantuntijatyöstä sekä koronatodistuksen viestinnästä ja markkinoinnista.

Tavoitteena on, että jatkossa Omakanta-palvelusta saisi todistuksen koronarokotuksen lisäksi myös kaikista muista rokotuksista sekä esimerkiksi laboratorio- ja muista tutkimuksista. Rahoituksella luodaan perustaa tälle myöhemmälle kehittämistyölle.

Rokotustiedot löytyvät Omakannasta. Omakannassa on uusi Rokotukset-osio, jossa rokotustiedot näkyvät sitä mukaa kun tietojen kirjaaminen terveydenhuollossa uudistuu.

Jos terveydenhuollon palveluyksikkö kirjaa rokotuksia jo uudella tavalla, rokotustiedot näkyvät Omakannassa rokotuksen aiheen mukaan. Vanhalla tavalla kirjatut rokotukset näkyvät Omakannassa edelleen käynnin ajankohdan mukaan.

Omakanta pystyy näyttämään vain ne rokotustiedot, jotka on kirjattu sen jälkeen, kun terveydenhuollon yksikkö on liittynyt Kanta-palveluihin.

Tätä ennen annettuja rokotuksia voit tiedustella niistä terveydenhuollon yksiköistä, joissa olet asioinut. Käytössäsi voi olla myös paperinen rokotuskortti, johon saamasi rokotukset on kirjattu.

Kyllä. Sekä kansalliseen koronarokotustodistukseen että EU:n koronatodistukseen tulee merkintä kustakin rokotusannoksesta. EU:n jäsenmaat päättävät itse, edellyttävätkö ne maahan saapuvilta henkilöiltä yhtä vai kahta rokotusannosta.

EU-asetuksen mukaisen Omakannasta saatavan todistuksen aitous varmennetaan digitaalisesti eli QR-koodilla. Myös paperille tulostetun todistuksen aitous varmennetaan digitaalisesti QR-koodilla.

EU-tasolla tämä tapahtuu yhdessä sovitun ja yhteentoimivan teknisen ratkaisun mukaisesti. Se perustuu niin sanottuun julkisen avaimen teknologiaan, jossa QR-koodi varmistaa todistuksen julkisen avaimen avulla. Henkilötiedot taas ovat haettavissa taustapalvelimella olevan yksityisen avaimen avulla, jolloin henkilötiedot eivät ole suoraan jäljitettävissä.

Tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa, että koronatodistuksen voisi näyttää maksu- tai pankkikortilla.

Useat tahot ovat pohtimassa todistusten käyttöä muilla teknologioilla, kuten sirukorteilla. Muun muassa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tekee omaa selvitystään maksukorttiin kytkettävästä koronarokotustodistuksesta, mutta se ei ole kytköksissä eikä vaikuta Omakannan koronatodistukseen.

Koronatodistus tehdään Omakantaan, joka on laajasti käytössä oleva, valtakunnallisesti kattava verkkopalvelu. Omakannan verkkoasiointipalvelusta kansalaiset näkevät terveystietonsa, kuten diagnoosi- ja laboratoriotiedot sekä reseptit.

Sivua päivitetty 14.05.2021