Chatbot-upotus

Usein kysyttyä koronatodistuksesta

Usein kysyttyä koronatodistuksesta

EU:n koronatodistus sisältää kolme eri todistusta: todistuksen koronarokotuksesta, todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronasta.

EU:n koronarokotustodistus otettiin käyttöön kesäkuussa 2021. Testitulostodistus ja todistus sairastetusta koronavirustaudista otettiin käyttöön 14.7.2021.

EU-logo
 

EU:n koronatodistus koostuu kolmesta eri todistuksesta:

 • EU:n koronarokotustodistus näkyy OmaKannassa, kun henkilö on saanut koronarokotuksen. Todistuksessa näkyvät viimeisimpänä saadun rokotteen valmistenimi ja antopäivä sekä rokoteannosten määrä.

 • EU:n testitulostodistuksen saa OmaKantaan, kun on käynyt koronatestissä ja saanut siitä tuloksen. Todistus näkyy OmaKannassa uusimman testituloksen perusteella.

 • EU:n todistuksen sairastetusta koronavirustaudista saa OmaKantaan, kun on sairastanut koronan ja sairastuminen on varmistettu positiivisella PCR-testituloksella tai terveydenhuollon tekemällä pikatestillä (antigeenitesti).

Todistukset saa OmaKannasta sen jälkeen, kun rokotus- tai testitulostiedot on tallennettu oikeassa muodossa Kanta-palveluihin.

Todistuksessa on QR-koodi, josta todistuksen sisältö ja aitous voidaan tarkistaa. EU:n koronatodistus hyväksytään kaikissa EU-maissa ja maissa, jotka ovat tehneet yhteistyösopimuksen EU:n kanssa koronatodistusten yhteentoimivuudesta.

Jos päätät matkustaa, tarkista huolella kohdemaan koronatilanne ja ennen paluumatkaa Suomen koronatilanne sekä koronaan liittyvä ohjeistus.
Ajankohtaiset matkustustiedotteet julkaistaan Ulkoministeriön nettisivulla (um.fi). Lisätietoa matkustamista koskevista ohjeista ja rajoituksista EU-maissa on koottu myös Re-open EU (europa.eu) -verkkosivustolle.

Näin saat koronatodistuksen OmaKannasta:

 1. Kirjaudu OmaKantaan kanta.fi-sivulta omalla tunnistusvälineelläsi kuten verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 2. Valitse vasemman reunan valikosta kohta ”Koronatodistus”. Löydät linkin todistusosioon myös OmaKannan etusivulta.
 3. Hae todistusta painamalla linkkiä ”Avaa koronarokotustodistus (pdf)”. Jos sinulla on todistus, se avautuu uuteen välilehteen pdf-muodossa.

 4. Tallenna pdf-tiedosto omaan puhelimeesi. Näin todistus on sinulla valmiina, kun tarvitset sitä. Voit myös tulostaa todistuksen paperille.

Yleensä koronarokotustodistus on saatavilla viiden vuorokauden kuluessa rokotuksen antamisesta. Terveydenhuollon ammattilaisia on ohjeistettu kirjaamaan testitulos viiveettä tietojärjestelmään. Yleensä testitodistus on saatavilla vuorokauden kuluessa näytteen ottamisesta.

Lue lisää OmaKannan käytöstä OmaKannan verkkokoulusta (kanta.fi).

Koronarokotustodistus näkyy OmaKannassa viimeistään viiden vuorokauden sisällä siitä, kun henkilö on saanut rokotuksen.

Testitulostodistus on saatavilla yleensä vuorokauden kuluessa näytteen ottamisesta.

Sairastamistodistus on yleensä saatavilla 11 vuorokauden kuluttua positiivisesta testistä.

Jos henkilö ei saa todistusta OmaKannasta, hänen on oltava yhteydessä terveydenhuoltoon ja pyydettävä tulostettua todistusta. Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää OmaKantaa tai valtuuttaa toista henkilöä käyttämään sitä puolestaan, voivat saada paperisen koronatodistuksen terveydenhuollon toimipaikoista.

Voit saada rokotustodistuksen OmaKannasta sen jälkeen, kun rokotteen antaja on tallentanut rokotustiedot Kanta-palveluihin oikeassa muodossa. Yleensä todistus on saatavilla viiden vuorokauden kuluessa rokotuksen antamisesta.

Testitodistus on saatavissa heti, kun tieto testituloksesta on siirtynyt OmaKantaan. Yleensä testitulostodistus on saatavilla vuorokauden kuluessa näytteen ottamisesta. Tietojen päivittymisessä saattaa olla viiveitä.

Sairastamistodistus on yleensä saatavilla 11 vuorokauden kuluttua positiivisesta testituloksesta.

Jos siis todistustasi ei vielä näy OmaKannassa, odota rauhassa, tietosi kirjautuvat kyllä OmaKantaan. Jos kuitenkin tarvitset koronatodistuksen välttämättömästä syystä, ota yhteys rokotteen antaneeseen organisaatioon.

OmaKannan asiakaspalvelu antaa koronatodistuksista yleistä neuvontaa ja auttaa teknisissä ongelmissa, mutta ei voi korjata todistuksessa olevia tietoja.

OmaKannan koronatodistus muodostetaan terveydenhuollossa kirjatuista tiedoista. Jos todistuksessa näkyvissä tiedoissa on virhe, ota yhteyttä siihen terveydenhuollon toimijaan, josta olet saanut rokotuksen tai jossa koronatesti on tehty. Kanta-palvelut ei voi korjata virheellistä tietoa.

Kun virhe on korjattu terveydenhuollon potilastietojärjestelmään, muodostuu myös OmaKannan pdf-muotoinen koronatodistus sen jälkeen automaattisesti oikein tiedoin.

Alaikäinen saa OmaKannasta EU:n todistukset koronavirustestistä, sairastetusta koronavirustaudista ja koronarokotuksista.

Huoltaja näkee alle 10-vuotiaan lapsen tiedot OmaKannasta ja voi ladata koronatodistuksen. Yli 10-vuotiaan koronatodistus näkyy huoltajalle OmaKannassa vain, jos rokotuksen antaneessa tai testin tehneessä terveydenhuollon organisaatiossa on tehty tarvittavat muutostyöt potilastietojärjestelmään.

Alaikäinen voi myös kirjautua OmaKantaan itse. Tällöin hänellä täytyy olla käytössään tunnistautumisväline, kuten verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Jos alaikäinen itse tai hänen huoltajansa eivät pääse OmaKantaan katsomaan tietoja ja tulostamaan koronatodistusta, voi koronatodistuksen saada tulosteena terveydenhuollosta.

Tulostuspalvelu on käytössä useimmissa julkisen terveydenhuollon organisaatioissa. Todistus täytyy pyytää siitä terveydenhuollon yksiköstä, jossa rokotus on annettu tai jossa koronatesti on tehty.

Terveydenhuollon organisaatiot ohjeistavat tarkemmin paikallisesti, miten tulostetun EU:n koronatodistuksen voi saada.

Lisätietoa:

Sairastamistodistuksen saa laboratoriovarmistetulla PCR-testillä tai terveydenhuollossa tehdyllä positiivisella antigeenitestillä eli ns. pikatestillä. Todistus on tehty EU-asetuksen ja EU -ohjeiden mukaisesti. Sairastamistodistus on voimassa 180 päivää positiivisesta testituloksesta.

Tällaisessa tilanteessa toinen vaihtoehto on hakeutua testaukseen ja saada negatiivinen testitodistus. EU-asetuksen suosituksen mukaan negatiivinen testitulos mahdollistaa matkustamisen pikatestin perusteella 48 tuntia ja PCR-testin perusteella 72 tuntia näytteenoton jälkeen. Tarkista ennen matkustamista kohdemaan ajantasaiset vaatimukset rajanylityskriteereistä.

Saat todistuksen koronarokotuksesta OmaKantaan jo ensimmäisen rokotuksen jälkeen.

Kun käytät rokotustodistusta matkustamistarkoituksessa, tarkista kohdemaan vaatimukset ennen matkaa. Useimmat maat vaativat täyden rokotussarjan.

Rokotustodistus on voimassa koronapassina, jos olet saanut täyden rokotussarjan.

Olet saanut täyden rokotussarjan, jos rokotustodistuksessasi on "saadut rokoteannokset" -kohdassa merkintä 1/1, 2/2 tai 3/3. Näissä tapauksissa rokotustodistus toimii koronapassina, kun viimeisimmästä rokotuksesta on kulunut 7 päivää.

Koronatodistus käy koronapassina myös, kun rokotustodistuksessasi on merkintä 3/2 tai 3/1. Nämä merkinnät tarkoittavat, että todistus on heti voimassa ja olet saanut tehosteen, vaikka olet saanut aiemmin täyden rokotussarjan.

Rokotustodistus ei ole voimassa koronapassina

Rokotustodistus ei ole voimassa koronapassina, jos rokotustodistuksessa on merkintä 1/2 tai 2/3. Näissä tapauksissa rokotussarjasi on vielä kesken.

Todistus on tehty EU-asetuksen ja EU -ohjeiden mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa käytetään sairastamistodistusta, joka perustuu PCR-testitulokseen tai terveydenhuollossa tehtyyn positiiviseen antigeenitestiin. Sairastamistodistus on voimassa 180 päivää positiivisesta testituloksesta.

THL suosittelee, ettei kaksi rokotusta saaneen ja taudin sairastaneen henkilön tarvitse lääketieteellisistä syistä ottaa kolmatta rokoteannosta. THL kuitenkin toteaa, että kolmas rokoteannos voidaan tällaisissa tilanteissa antaa, jos se on välttämätöntä esimerkiksi ulkomaille suuntautuvan matkustamisen vuoksi. Kolmannen rokotteen jälkeen rokotustodistus on voimassa toistaiseksi.

Tieto kotitesteillä todetusta koronatartunnasta ei siirry Kantaan.

Ainoastaan PCR-testillä laboratoriovarmennetuista koronavirustartunnoista tai terveydenhuollon tekemillä antigeenitesteillä on mahdollista saada todistus sairastetusta koronavirustaudista.

EU-asetuksen mukaan sairastettu tauti huomioidaan EU-koronarokotustodistuksessa silloin kun henkilö sairastuu ennen rokotesarjan täyttymistä, joka on Suomessa käytössä olevilla valmisteilla käytännössä joko ennen 1. tai 2. rokotetta. Käytännössä sairastettu tauti voidaan huomioida rokotustodistuksessa seuraavissa tilanteissa ja tässä järjestyksessä:

 • 1 rokote + sairastettu tauti > todistuksessa merkintä 1/1
 • sairastettu tauti + 1 rokote > todistuksessa merkintä 1/1
 • (1 rokote, ei sairastettua tautia  > todistuksessa merkintä 1/2 )
 • 1 rokote + sairastettu tauti + 1 rokote > todistuksessa merkintä 2/1
 •  sairastettu tauti + 1 rokote + 1 rokote > todistuksessa merkintä 2/1
 • 1 rokote + sairastettu tauti + 1 rokote + 1 rokote > todistuksessa merkintä 3/1
 • sairastettu tauti + 1 rokote + 1 rokote + 1 rokote > todistuksessa merkintä 3/1
 • 1 rokote + sairastettu tauti + 1 rokote + 1 rokote + 1 rokote > todistuksessa merkintä 4/1
 • sairastettu tauti + 1 rokote + 1 rokote + 1 rokote > todistuksessa merkintä 4/1

Mikäli korona on sairastettu vasta toisen rokotteen jälkeen, sairastettu tauti ei merkinnässä näy. Tällöin rokotustodistuksessa on merkintä 2/2 tai 3/3 riippuen siitä, onko henkilö saanut 2 vai 3 rokotusta.

Eri todistusten voimassaoloajoista lisätietoa täältä: Koronatodistuksiin merkintä- ja hyväksymismuutoksia

EU:n koronatodistusta käytetään matkustettaessa. OmaKannan koronarokotustodistus ja muut koronatodistukset on tarkoitettu henkilön omaan käyttöön.

EU:n koronatodistuksen käyttö matkustettaessa

Matkustajan tulee ennen matkaa selvittää millaista todistusta kohdemaa vaatii. Kukin EU-maa päättää itse siitä, edellyttääkö se EU-koronatodistusta maahan saapuvilta henkilöiltä. Jos päätät matkustaa, tarkista huolella kohdemaan koronatilanne ja ennen paluumatkaa Suomen koronatilanne sekä koronaan liittyvä ohjeistus.

Ajankohtaiset matkustustiedotteet julkaistaan Ulkoministeriön nettisivulla (um.fi). Lisätietoa matkustamista koskevista ohjeista ja rajoituksista EU-maissa on koottu myös Re-open EU (europa.eu) -verkkosivustolle.

Tietoa matkustamista koskevista ohjeista ja rajoituksista EU-maissa on koottu Re-open EU (europa.eu) -verkkosivustolle.

EU:n koronatodistuksessa tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Suomesta ulkomaille suuntautuvan matkustamisen takia tehtävät koronatestit toteutetaan yksityisessä terveydenhuollossa. Nämä koronatestit ovat maksullisia. Myös yksityisellä tehdyistä koronatesteistä saa EU:n testitulostodistuksen OmaKannasta.

Suomeen palattaessa tehtävät testit ovat kuitenkin julkisessa terveydenhuollossa maksuttomia. Paluutesti kannattaa varata etukäteen.

Kela ei korvaa matkustussyistä yksityisessä terveydenhuollossa tehtyjä koronatestejä. Sairausvakuutuslain mukaisesti Kela korvaa ainoastaan oireisille henkilöille sekä THL:n ohjeistuksen mukaisissa altistumistilanteissa myös oireettomille henkilöille lääkärin määräyksestä tehdyt koronatestit.

On suositeltavaa käyttää OmaKannasta ladattua älypuhelimelta näytettävää todistusta. Todistuksen voi myös itse tulostaa OmaKannasta.

Jos henkilö ei saa todistusta OmaKannasta, hänen on oltava yhteydessä terveydenhuoltoon ja pyydettävä tulostettua todistusta. Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää OmaKantaa tai valtuuttaa toista henkilöä käyttämään sitä puolestaan, voivat saada paperisen koronatodistuksen terveydenhuollon toimipaikoista.

Rokotus EU-maassa

Jos olet saanut koronarokotuksen EU-maassa, saat EU-koronarokotustodistuksen lähtökohtaisesti kyseisestä maasta.

Sinun tulee saada todistus rokotuksen antaneesta jäsenvaltiosta, vaikket enää oleskelisi kyseisessä maassa.

Jos olet saanut koronarokotussarjan rokoteannokset eri maissa, saat EU-koronarokotustodistuksen siitä jäsenvaltiosta, jossa jälkimmäinen annos on annettu.

Rokotus EU:n ulkopuolella maassa, joka on sopinut EU:n kanssa koronatodistusten vastaavuudesta

Jos olet saanut koronarokotuksen EU:n ulkopuolisessa maassa, voit hyödyntää kyseisen maan myöntämää digitaalista covid-19-todistusta EU-alueella samaan tapaan kuin EU:n koronatodistusta, jos EU ja kyseinen maa ovat sopineet todistusten yhteensopivuudesta.

Muut tilanteet

Kunnan on myönnettävä 1.1.2022 alkaen EU:n koronatodistus kunnan asukkaalle, jolla on todistus toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan unionin ulkopuolella saadusta rokotuksesta.

EU:n koronarokotustodistus voidaan myöntää ainoastaan rokotevalmisteista, joille Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan tai jotka Maailman terveysjärjestö on listannut hätäkäyttöön.

Kunnat tiedottavat asukkailleen paikallisista toimintamalleista tarkemmin.

Kunnan asukkaalla tarkoitetaan henkilöitä, joilla on kotikunta Suomessa tai joilla on kotikuntaan rinnastettava oikeus kunnan terveyspalveluihin esimerkiksi työskentelyn tai opiskelun vuoksi.

Jos et voi saada EU-todistusta koronarokotuksesta, sinulla on mahdollisuus saada EU:n koronatodistus negatiivisestä testistä käymällä covid-19-testissä Suomessa. Tarkista tällöin yksityiseltä toimijalta, onnistuuko EU:n koronatodistuksen muodostaminen ja tulostaminen.

 

EU:n koronatodistuksen saa siitä maasta, jossa koronatesti on tehty. EU-maiden tulee antaa todistus myös jälkikäteen. Pyydä siis todistus siitä maasta, jossa olet saanut testituloksen. EU-maan myöntämä koronatodistus toimii muissa EU-maissa, kunhan todistus on kirjattu yhteisten käytäntöjen mukaan.

Negatiiviset testitulokset ovat voimassa lyhyen ajan, joten niiden osalta testituloksia ei kannata pyytää ulkomailta vaan hakeutua Suomessa uuteen testiin tarvittaessa.

Jos olet sairastanut koronataudin ja tulos on saatu ulkomailla, pyydä testitulostodistus siitä maasta, jossa sinut on testattu.

Tällaisessa tapauksessa on todennäköisesti helpointa, että käyt hakemassa toisen rokotuksen Suomessa, jolloin tiedot on mahdollista kirjata siten, että saat rokotustodistuksen OmaKantaan.

Ota yhteyttä asuinalueesi suomalaiseen terveydenhuollon toimijaan ja varmista, että sinulla on todistus tai dokumentti toisessa EU-maassa saadusta ensimmäisestä rokoteannoksesta.

Pyydä terveydenhuollon ammattilaista merkitsemään Suomessa saatu rokotus toisena rokoteannoksena ja toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti, jos rokotuksen antaja pyytää lisätietoja.

Todistus voidaan myöntää rokotevalmisteista, joille joko Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan tai, jotka Maailman terveysjärjestö (WHO) on hyväksynyt rokotteen hätätilannekäyttöön.

EU:n koronatodistus sisältää seuraavat tiedot koronarokotuksista:

 • rokotetun henkilön nimi ja syntymäaika
 • tiedot annetusta rokotevalmisteesta. Jos rokotusannoksia on annettu kaksi, tiedot annetaan vain jälkimmäisestä annoksesta.
 • tiedon siitä, kuinka monta annosta henkilö on saanut
 • todistuksen tunnistetiedot, kuten rokotuksen antaneen organisaation tiedot.

Koska sähköisessä tai tulostetussa koronatodistuksessa ja sen QR-koodissa on henkilötietoja, todistuksia tai kuvia niistä ei suositella jaettavaksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Säilytä ja käytä todistusta huolellisesti kuten muitakin sinua koskevia tietoja sisältäviä asiakirjoja.

Hyväksyntäajan muutos koskee EU:n koronarokotustodistuksen käyttöä matkustettaessa. Se ei vaikuta koronarokotustodistuksen käyttöön koronapassina Suomessa.

Matkustuskäytössä koronarokotustodistuksen hyväksyntäaika on 9 kuukautta (270 päivää) toisesta rokotuksesta. Jos todistus vanhenee, henkilö saa uuden, toistaiseksi voimassa olevan rokotustodistuksen OmaKannasta kolmannen rokotuksen jälkeen.

Muutos ei koske huhtikuun 2022 alusta lukien alle 18-vuotiaiden koronarokotustodistuksia. Matkustuskäyttöön tarkoitetut EU:n koronarokotustodistukset ovat jatkossa toistaiseksi voimassa alle 18-vuotiailla, jotka ovat saaneet koko perusrokotussarjan eli tyypillisesti kaksi rokoteannosta.

Rokotustodistuksen hyväksyntäaika matkustuskäytössä lyhenee 9 kuukauteen (270 päivään) näissä tilanteissa:

 • henkilöllä on kaksi rokotusta ja toisesta rokotuksesta on kulunut yli 270 päivää
 • henkilöllä on kaksi rokotusta, hän on sairastanut koronan toisen rokotuksen jälkeen ja toisesta rokotuksesta on kulunut yli 270 päivää.
 • henkilöllä on yksi rokotus, hän on sairastanut koronan ennen tai jälkeen rokotuksen ja rokotuksesta on kulunut yli 270 päivää.

Todistuksen hyväksyntäaika jatkuu toistaiseksi, jos

 • henkilöllä on kolme rokotusta ja todistuksessa rokotusannosten kohdalla merkintä 3/3
 • henkilöllä on kolme rokotusta ja hän on sairastanut koronan ennen toista rokotusta. Rokotustodistukseen tulee tässä tapauksessa merkintä 3/1
 • henkilöllä on kaksi rokotusta ja hän on sairastanut koronan ennen toista rokotusta. Rokotustodistukseen tulee tässä tapauksessa merkintä 2/1.

Muutokset OmaKannan rokotustodistukseen tehdään automaattisesti.

Matkustamista varten henkilön kannattaa varmistaa, että rokotustodistuksen merkinnät ovat oikein ja tarvittaessa hakea uusi todistus OmaKannasta.

Lisätietoa:

EU:n koronarokotustodistus on voimassa 12 kuukautta, mutta kukin maa voi asettaa aikarajan sille, kuinka vanhan todistuksen se hyväksyy. Helmikuusta 2022 lähtien EU-maat hyväksyvät koronarokotustodistuksen aikuisille vain 9 kuukautta toisen rokotteen jälkeen. Kolmannen rokotteen jälkeen ei ole rajoitusta voimassaolon suhteen.

Lataa mukaan matkalle aina uusin todistus. Kaikkien koronatodistusten aitous on varmennettavissa QR-koodista yhden vuoden ajan siitä päivästä, kun todistus on haettu OmaKannasta. Todistus on ladattava tai tulostettava uudelleen OmaKannasta.

EU-asetuksen suosituksen mukaan negatiivinen testitulos mahdollistaa matkustamisen pikatestin perusteella 48 tuntia ja PCR-testin perusteella 72 tuntia näytteenoton jälkeen.

Todistus sairastetusta taudista on voimassa suosituksen mukaan aikaisintaan 11 vuorokautta ja enintään 180 vuorokautta siitä, kun henkilö on saanut positiivisen koronatestituloksen.

Testitulosten kelpoisuus rajanylitykseen on vastaanottajamaan päätettävissä. Tarkista ennen matkustamista kohdemaan ajantasaiset vaatimukset rajanylityskriteereistä Reopen EU -sivulta (reopen.europa.eu).

Henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voivat nyt saada EU:n koronatodistuksen tulosteena terveydenhuollosta. Todistuksen saaminen OmaKanta-palvelusta ei ole mahdollista ilman henkilötunnusta.

Terveydenhuollosta tulostettava todistus on sama kuin OmaKannasta tulostettava EU:n koronatodistus. Tilapäisellä yksilöintitunnuksella EU:n koronatodistus voidaan tulostaa vain siitä terveydenhuollon yksiköstä, joka tiedot on kirjannut. Todistus tulostetaan väliaikaisesta kansallisesta tulostus- ja kirjaamispalvelusta tai potilastietojärjestelmästä.

Suoraan OmaKanta-palvelusta EU:n koronatodistuksen saavat henkilöt, joilla on suomalainen henkilötunnus ja jokin tunnistautumisväline, kuten suomalaiset verkkopankkitunnukset. OmaKannan käyttö ei edellytä Suomen kansalaisuutta.

THL:n ohjeistuksen mukaan PCR-testillä tai terveydenhuollon tekemällä antigeenitestillä varmistetun koronataudin sairastaneille voidaan antaa kahden sijasta vain yksi koronarokoteannos. Jos yhden rokoteannoksen saanut henkilö sairastuu rokotteen saamisen jälkeen koronavirustautiin, ei ole enää tarvetta antaa toista rokoteannosta.

Henkilöt, jotka ovat sairastaneet koronan ja saaneet yhden rokotuksen saavat EU:n koronatodistuksen OmaKannasta 5.11.2021 alkaen. Todistus toimii myös koronapassina Suomessa. Tällaisessa tapauksessa heille tulee rokotustodistukseen merkintä 1/1 kohtaan "saadut rokoteannokset".

Koronan sairastaneet henkilöt, jotka ovat ottaneet yhden rokotuksen, voivat edelleen käyttää koronatodistuksena ja -passina myös EU:n koronatodistusta sairastetusta koronavirustaudista. Tämä todistus on voimassa 180 päivää positiivisesta koronavirustestistä.

Matkustettaessa on selvitettävä, mikä koronatodistus tarvitaan kohdemaan rajanylitykseen ja miten koronatodistuksia voi käyttää kohdemaassa muihin tarkoituksiin. Eri maiden vaatimukset voivat vaihdella myös EU:n sisärajoilla.

Matkustajalle koronatodistus on helppo saada ja esittää: jokainen voi esittää todistuksen omalta mobiililaitteeltaan tai tulostaa sen paperille. Todistus on maksuton.

Terveydenhuollon ammattilaisia ei tarvita todistuksen myöntämiseen: todistus muodostuu automaattisesti OmaKanta-palvelussa ja terveydenhuollon voimavaroja säästyy muihin tehtäviin.

EU-maiden on helppo lukea saapuvien matkustajien koronatodistukset, jotka ovat yhteneväiset koko EU:ssa. Maat päättävät itse, mitä todistuksia edellyttävät maahan saapuvilta ja edellyttävätkö ne esimerkiksi yhtä tai kahta rokoteannosta. EU-asetuksen mukaan jäsenmaiden on hyväksyttävä EU:n yhteinen koronatodistus, jos jäsenmaa hyväksyy myös muita vastaavia todistuksia.

Hankkeen toimeenpanosta ja aikataulutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa hankkeesta kokonaisuutena sekä säädösvalmistelutyöstä ja ministeriöiden välisestä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Kela toteuttaa koronatodistuksen ja tarvittavat muutokset OmaKanta-palveluun sekä vastaa OmaKannan asiakaspalvelusta ja asiakasviestinnästä.

Koronatodistuksen alustava kokonaiskustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa. Kustannusarvio koostuu laajasta kehitystyöstä. Arvioon on laskettu mukaan muun muassa OmaKanta-palvelun kehittämisen kustannukset sekä potilastietojärjestelmiin tehtävät muutokset, jotta tiedot rokotuksista ja koronatestituloksista välittyisivät niistä Kanta-palveluihin kattavasti ja oikeassa muodossa. Suuri osa kustannuksista ja kulutetusta ajasta tarvitaan näihin muutoksiin ja niiden käyttöönottoon terveydenhuollossa.

Lisäksi arvioon on otettu huomioon kustannuksia muun muassa THL:n, Kelan, STM:n ja muiden organisaatioiden asiantuntijatyöstä sekä koronatodistuksen viestinnästä ja markkinoinnista.

Tavoitteena on, että jatkossa OmaKanta-palvelusta saisi todistuksen koronarokotuksen lisäksi myös kaikista muista rokotuksista sekä esimerkiksi laboratorio- ja muista tutkimuksista. Rahoituksella luodaan perustaa tälle myöhemmälle kehittämistyölle.

EU:n koronatodistuksen aitous varmennetaan digitaalisesti QR-koodilla. Myös paperille tulostetun todistuksen aitous varmennetaan digitaalisesti QR-koodilla.

Jos tulostat todistuksen, säilytä sitä huolella, sillä auringonvalo tai paperin taittaminen koodin kohdalta voivat heikentää QR-koodin luettavuutta.

Sivua päivitetty 23.11.2023