Usein kysyttyä koronatodistuksesta

Usein kysyttyä koronatodistuksesta

EU:n koronatodistus sisältää kolme eri todistusta: todistuksen koronarokotuksesta, todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronasta.

EU:n koronarokotustodistus otettiin käyttöön kesäkuussa 2021. Testitulostodistus ja todistus sairastetusta koronavirustaudista otettiin käyttöön 14.7.2021.

EU:n koronatodistus koostuu kolmesta eri todistuksesta:

 • EU:n koronarokotustodistus näkyy Omakannassa, kun henkilö on saanut koronarokotuksen. Todistuksessa näkyvät viimeisimpänä saadun rokotteen valmistenimi ja antopäivä sekä rokoteannosten määrä. Jos on saanut kaksi rokotusta, vain jälkimmäisen rokoteannoksen valmistenimi näkyy todistuksessa.

 • EU:n testitulostodistuksen saa Omakantaan, kun on käynyt koronatestissä ja saanut siitä tuloksen. Todistus näkyy Omakannassa uusimman testituloksen perusteella.

 • EU:n todistuksen sairastetusta koronavirustaudista saa Omakantaan, kun on sairastanut koronan ja sairastuminen on varmistettu positiivisella PCR-testituloksella. Koronatestejä on kahdenlaisia: PCR-testejä ja pikatestejä (antigeenitesti). Pikatestin tulos ei kelpaa todistamaan sairastettua koronavirustautia.

EU:n koronarokotustodistus on ollut saatavilla Omakannasta 22.6. alkaen. Testitulostodistus ja todistus sairastetusta koronasta ovat olleet saatavilla Omakannasta 14.7.2021 alkaen.

Todistukset saa Omakannasta sen jälkeen, kun rokotus- tai testitulostiedot on tallennettu oikeassa muodossa Kanta-palveluihin.

Todistuksessa on QR-koodi, josta todistuksen sisältö ja aitous voidaan tarkistaa. EU:n koronatodistus hyväksytään kaikissa EU-maissa.

Jos päätät matkustaa, tarkista huolella kohdemaan koronatilanne ja ennen paluumatkaa Suomen koronatilanne sekä koronaan liittyvä ohjeistus.
Ajankohtaiset matkustustiedotteet julkaistaan Ulkoministeriön nettisivulla (um.fi). Lisätietoa matkustamista koskevista ohjeista ja rajoituksista EU-maissa on koottu myös Re-open EU (europa.eu) -verkkosivustolle.

Näin saat koronatodistuksen Omakannasta:

 1. Kirjaudu Omakantaan kanta.fi-sivulta omalla tunnistusvälineelläsi kuten verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 2. Valitse vasemman reunan valikosta kohta ”Koronatodistus”. Löydät linkin todistusosioon myös Omakannan etusivulta.
 3. Hae todistusta painamalla linkkiä ”Avaa koronarokotustodistus (pdf)”. Jos sinulla on todistus, se avautuu uuteen välilehteen pdf-muodossa.

 4. Tallenna pdf-tiedosto omaan puhelimeesi. Näin todistus on sinulla valmiina, kun tarvitset sitä. Voit myös tulostaa todistuksen paperille.

Yleensä koronarokotustodistus on saatavilla viiden vuorokauden kuluessa rokotuksen antamisesta. Terveydenhuollon ammattilaisia on ohjeistettu kirjaamaan testitulos viiveettä tietojärjestelmään. Yleensä testitodistus on saatavilla vuorokauden kuluessa näytteen ottamisesta.

Lue lisää Omakannan käytöstä Omakannan verkkokoulusta (kanta.fi).

Yleensä koronatodistus on saatavilla vuorokauden kuluessa näytteen ottamisesta.

Koronatodistus on saatavissa Omakannasta heti testin analysoinnin jälkeen, kun testitulos on kirjattu oikein tietojärjestelmään. Terveydenhuollon ammattilaisia on ohjeistettu tallentamaan testitulokset viiveettä. On huomioitava, että testausmenetelmä ja näytteen kuljetus analysointilaboratorioon vie pidemmän ajan etenkin PCR-testeissä.

Kansalainen ei voi itse valita testausmenetelmää. Kullakin testejä tekevällä organisaatiolla on käytössä tietyt testausmenetelmät ja valmisteet.

Huomioithan, että PCR-testitulos on ainoa, minkä perusteella muodostuu todistus sairastetusta taudista.

Negatiivisen koronatestituloksen perusteella muodostuvaan todistukseen kelpaavat sekä PCR-, että pikatestit (antigeenitesti). Kohdemaa voi päättää kuitenkin minkä testimenetelmän tulokset hyväksyy.

Jos henkilö ei saa todistusta Omakannasta, hänen on oltava yhteydessä terveydenhuoltoon ja pyydettävä tulostettua todistusta. Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää Omakantaa tai valtuuttaa toista henkilöä käyttämään sitä puolestaan, voivat saada paperisen koronatodistuksen terveydenhuollon toimipaikoista.

Voit saada todistuksen Omakannasta sen jälkeen, kun rokotteen antaja on tallentanut rokotustiedot Kanta-palveluihin oikeassa muodossa. Yleensä todistus on saatavilla viiden vuorokauden kuluessa rokotuksen antamisesta. Tiedot tulevat näkyviin osalle rokotetuista viiveellä, koska rokotustietoja on korjattu eri tietojärjestelmiin takautuvasti.

Testitodistus on saatavissa heti, kun tieto testituloksesta on siirtynyt Omakantaan. Yleensä koronatodistus on saatavilla vuorokauden kuluessa näytteen ottamisesta. Tietojen päivittymisessä saattaa olla viiveitä.

Jos siis todistustasi ei vielä näy Omakannassa, odota rauhassa, tietosi kirjautuvat kyllä Omakantaan. Jos kuitenkin tarvitset koronatodistuksen välttämättömästä syystä, ota yhteys rokotteen antaneeseen organisaatioon.

Omakannan asiakaspalvelu antaa koronatodistuksista yleistä neuvontaa ja auttaa teknisissä ongelmissa, mutta ei voi korjata todistuksessa olevia tietoja.

Omakannan koronatodistus muodostetaan terveydenhuollossa kirjatuista tiedoista. Jos todistuksessa näkyvissä tiedoissa on virhe, ota yhteyttä siihen terveydenhuollon toimijaan, josta olet saanut rokotuksen tai jossa koronatesti on tehty. Kanta-palvelut ei voi korjata virheellistä tietoa.

Kun virhe on korjattu terveydenhuollon potilastietojärjestelmään, muodostuu myös Omakannan pdf-muotoinen koronatodistus sen jälkeen automaattisesti oikein tiedoin.

Alaikäinen saa Omakannasta EU:n todistukset koronavirustestistä, sairastetusta koronavirustaudista ja koronarokotuksista.

Huoltaja näkee alle 10-vuotiaan lapsen tiedot Omakannasta ja voi ladata koronatodistuksen. Yli 10-vuotiaan koronatodistus näkyy huoltajalle Omakannassa vain, jos rokotuksen antaneessa tai testin tehneessä terveydenhuollon organisaatiossa on tehty tarvittavat muutostyöt potilastietojärjestelmään.

Alaikäinen voi myös kirjautua Omakantaan itse. Tällöin hänellä täytyy olla käytössään tunnistautumisväline, kuten verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Jos alaikäinen itse tai hänen huoltajansa eivät pääse Omakantaan katsomaan tietoja ja tulostamaan koronatodistusta, voi koronatodistuksen saada tulosteena terveydenhuollosta.

Tulostuspalvelu on käytössä useimmissa julkisen terveydenhuollon organisaatioissa. Todistus täytyy pyytää siitä terveydenhuollon yksiköstä, jossa rokotus on annettu tai jossa koronatesti on tehty.

Terveydenhuollon organisaatiot ohjeistavat tarkemmin paikallisesti, miten tulostetun EU:n koronatodistuksen voi saada.

Lisätietoa:

Saat todistuksen koronarokotuksesta Omakantaan jo ensimmäisen rokotuksen jälkeen.

Kun käytät rokotustodistusta matkustamistarkoituksessa, tarkista kohdemaan vaatimukset ennen matkaa. Useimmat maat vaativat täyden rokotussarjan.

Kun käytät rokotustodistusta Suomessa koronapassina, se hyväksytään, kun olet saanut täyden rokotussarjan.

Rokotustodistus on voimassa koronapassina, jos olet saanut täyden rokotussarjan.

Olet saanut täyden rokotussarjan, jos rokotustodistuksessasi on "saadut rokoteannokset" -kohdassa merkintä 1/1, 2/2 tai 3/3. Näissä tapauksissa rokotustodistus toimii koronapassina, kun viimeisimmästä rokotuksesta on kulunut 7 päivää.

Koronatodistus käy koronapassina myös, kun rokotustodistuksessasi on merkintä 3/2 tai 3/1. Nämä merkinnät tarkoittavat, että todistus on heti voimassa ja olet saanut tehosteen, vaikka olet saanut aiemmin täyden rokotussarjan.

Rokotustodistus ei ole voimassa koronapassina

Rokotustodistus ei ole voimassa koronapassina, jos rokotustodistuksessa on merkintä 1/2 tai 2/3. Näissä tapauksissa rokotussarjasi on vielä kesken.

EU:n koronatodistusta käytetään matkustettaessa ja 16.10.2021 alkaen kansallisesti koronapassina.

Omakannan koronarokotustodistus ja muut koronatodistukset on tarkoitettu henkilön omaan käyttöön.

EU:n koronatodistuksen käyttö koronapassina

Koronatodistusta käytetään koronapassina, jolloin se on vaihtoehto viranomaisten asettamille koronarajoituksille Suomessa.

Lisätietoa:

EU:n koronatodistuksen käyttö matkustettaessa

Matkustajan tulee ennen matkaa selvittää millaista todistusta kohdemaa vaatii. Kukin EU-maa päättää itse siitä, edellyttääkö se EU-koronatodistusta maahan saapuvilta henkilöiltä. Jos päätät matkustaa, tarkista huolella kohdemaan koronatilanne ja ennen paluumatkaa Suomen koronatilanne sekä koronaan liittyvä ohjeistus.

Ajankohtaiset matkustustiedotteet julkaistaan Ulkoministeriön nettisivulla (um.fi). Lisätietoa matkustamista koskevista ohjeista ja rajoituksista EU-maissa on koottu myös Re-open EU (europa.eu) -verkkosivustolle.

16.10.2021 alkaen EU:n koronatodistusta käytetään Suomessa myös koronapassina. Koronapassina käytettävä EU:n koronatodistus kannattaa hakea Omakannasta ja tallentaa puhelimeen pdf-tiedostona tai tulostaa paperille, jotta se on tarvittaessa valmiina.

Koronapassia voidaan käyttää vaihtoehtona koronarajoituksille. Koronapassia voidaan edellyttää esimerkiksi ravintoloissa ja yökerhoissa sekä yleisötilaisuuksissa, kuntosaleilla ja muissa urheiluun tai liikuntaan käytettävissä sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa ja kylpylöissä, tanssipaikoissa ja ryhmäharrastustoimintaan käytettävissä tiloissa, huvi- ja teemapuistoissa, eläintarhojen sisätiloissa, sisäleikkipuistoissa ja sisäleikkipaikoissa sekä museoissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa.

Tietoa matkustamista koskevista ohjeista ja rajoituksista EU-maissa on koottu Re-open EU (europa.eu) -verkkosivustolle.

EU:n koronatodistuksessa tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Suomesta ulkomaille suuntautuvan matkustamisen takia tehtävät koronatestit toteutetaan yksityisessä terveydenhuollossa. Nämä koronatestit ovat maksullisia. Myös yksityisellä tehdyistä koronatesteistä saa EU:n testitulostodistuksen Omakannasta.

Suomeen palattaessa tehtävät testit ovat kuitenkin julkisessa terveydenhuollossa maksuttomia. Paluutesti kannattaa varata etukäteen, esimerkiksi FINENTRY-palvelun (finentry.fi) kautta.

Kela ei korvaa matkustussyistä yksityisessä terveydenhuollossa tehtyjä koronatestejä. Sairausvakuutuslain mukaisesti Kela korvaa ainoastaan oireisille henkilöille sekä THL:n ohjeistuksen mukaisissa altistumistilanteissa myös oireettomille henkilöille lääkärin määräyksestä tehdyt koronatestit.

On suositeltavaa käyttää Omakannasta ladattua älypuhelimelta näytettävää todistusta. Todistuksen voi myös itse tulostaa Omakannasta.

Jos henkilö ei saa todistusta Omakannasta, hänen on oltava yhteydessä terveydenhuoltoon ja pyydettävä tulostettua todistusta. Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää Omakantaa tai valtuuttaa toista henkilöä käyttämään sitä puolestaan, voivat saada paperisen koronatodistuksen terveydenhuollon toimipaikoista.

Suomesta ulkomaille suuntautuvan matkustamisen takia tehtävät koronatestit toteutetaan yksityisessä terveydenhuollossa. Nämä koronatestit ovat maksullisia. Myös yksityisellä tehdyistä koronatesteistä saa EU:n testitulostodistuksen Omakannasta.

EU:n koronarokotustodistusten antamista säätelee EU-asetus, jonka mukaan EU:n rokotustodistuksen saa siitä maasta, jossa rokotus on annettu. Todistus tulee saada myös takautuvasti siitä maasta, missä rokotus on annettu. Pyydä siis todistus siitä maasta, jossa olet saanut rokotuksen. Jos olet saanut rokotussarjan rokoteannokset eri EU-maissa, pyydä todistus täydestä rokotesarjasta siitä maasta, missä jälkimmäinen rokotuksista on annettu.
 
Myös EU:n ulkopuolisissa maissa rokotuksia saaneet voivat rokotustodistuksen maasta, missä rokote on annettu. Tiettyjen EU:n ulkopuolisten maiden digitaaliset koronatodistukset voidaan jo tällä hetkellä tarkastaa digitaalisesti EU-maissa.
 
Suomessa EU:n koronarokotustodistus on tällä hetkellä saatavissa ainoastaan Suomessa annetuista koronarokotuksista. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Kela ryhtyvät valmistelemaan teknistä toteutusta sekä toimintamallia, joiden avulla Suomessa voidaan myöntää EU-koronarokotustodistus henkilöille, jotka on rokotettu ulkomailla. Ulkomailla rokotetut henkilöt voivat saada EU:n rokotustodistuksen Suomesta aikaisintaan lokakuun lopulla.

EU:n koronatodistuksen saa siitä maasta, jossa koronatesti on tehty. EU-maiden tulee antaa todistus myös jälkikäteen. Pyydä siis todistus siitä maasta, jossa olet saanut testituloksen. EU-maan myöntämä koronatodistus toimii muissa EU-maissa, kunhan todistus on kirjattu yhteisten käytäntöjen mukaan.

Negatiiviset testitulokset ovat voimassa lyhyen ajan, joten niiden osalta testituloksia ei kannata pyytää ulkomailta vaan hakeutua Suomessa uuteen testiin tarvittaessa.

Jos olet sairastanut koronataudin ja tulos on saatu ulkomailla, pyydä testitulostodistus siitä maasta, jossa sinut on testattu.

EU:n koronatodistuksessa on perusajatuksena se, että ulkomailla annetuista rokotuksista tulee saada todistus siitä maasta, missä rokotus on annettu. Todistus tulee saada myös takautuvasti siitä maasta, missä rokotus on annettu.  Pyydä siis todistus siitä maasta, jossa olet saanut rokotuksen. Jos rokotuksesta on jo tehty todistus ulkomailla, ei ole mielekästä kirjoittaa uudelleen todistusta Suomessa.

Muualla kuin Suomessa annetuista rokotuksista on mahdollista kirjata tietoa kotimaiseen sähköiseen potilaskertomukseen, mutta Suomessa koronarokotustodistuksen voi saada vain Suomessa annetuista ja Suomessa käytössä olevista rokotevalmisteista.

EU-maissa kirjoitettu ja todennettavissa oleva koronatodistus toimii kaikissa muissakin EU-maissa, kunhan todistus on kirjattu yhteisten käytäntöjen mukaan.

Tällaisessa tapauksessa on todennäköisesti helpointa, että käyt hakemassa toisen rokotuksen Suomessa, jolloin tiedot on mahdollista kirjata siten, että saat rokotustodistuksen Omakantaan.

Ota yhteyttä asuinalueesi suomalaiseen terveydenhuollon toimijaan ja varmista, että sinulla on todistus tai dokumentti toisessa EU-maassa saadusta ensimmäisestä rokoteannoksesta.

Pyydä terveydenhuollon ammattilaista merkitsemään Suomessa saatu rokotus toisena rokoteannoksena ja toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti, jos rokotuksen antaja pyytää lisätietoja.

EU:n koronatodistus sisältää seuraavat tiedot koronarokotuksista:

 • rokotetun henkilön nimi ja syntymäaika
 • tiedot annetusta rokotevalmisteesta. Jos rokotusannoksia on annettu kaksi, tiedot annetaan vain jälkimmäisestä annoksesta.
 • tiedon siitä, kuinka monta annosta henkilö on saanut.
 • todistuksen tunnistetiedot, kuten rokotuksen antaneen organisaation tiedot.

Kyllä. EU:n koronatodistukseen tulee merkintä kustakin rokotusannoksesta. EU:n jäsenmaat päättävät itse, edellyttävätkö ne maahan saapuvilta henkilöiltä yhtä vai kahta rokotusannosta.

Koska sähköisessä tai tulostetussa koronatodistuksessa ja sen QR-koodissa on henkilötietoja, todistuksia tai kuvia niistä ei suositella jaettavaksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Säilytä ja käytä todistusta huolellisesti kuten muitakin sinua koskevia tietoja sisältäviä asiakirjoja.

EU:n koronarokotustodistus on voimassa 12 kuukautta.

EU-asetuksen suosituksen mukaan negatiivinen testitulos mahdollistaa matkustamisen pikatestin perusteella 48 tuntia ja PCR-testin perusteella 72 tuntia näytteenoton jälkeen.

Todistus sairastetusta taudista on voimassa suosituksen mukaan aikaisintaan 11 vuorokautta ja enintään 180 vuorokautta siitä, kun henkilö on saanut positiivisen koronatestituloksen.

Testitulosten kelpoisuus rajanylitykseen on vastaanottajamaan päätettävissä. Tarkista ennen matkustamista kohdemaan ajantasaiset vaatimukset rajanylityskriteereistä Reopen EU -sivulta (reopen.europa.eu).

Henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voivat nyt saada EU:n koronatodistuksen tulosteena terveydenhuollosta. Todistuksen saaminen Omakanta-palvelusta ei ole mahdollista ilman henkilötunnusta.

Terveydenhuollosta tulostettava todistus on sama kuin Omakannasta tulostettava EU:n koronatodistus. Tilapäisellä yksilöintitunnuksella EU:n koronatodistus voidaan tulostaa vain siitä terveydenhuollon yksiköstä, joka tiedot on kirjannut. Todistus tulostetaan väliaikaisesta kansallisesta tulostus- ja kirjaamispalvelusta tai potilastietojärjestelmästä.

Suoraan Omakanta-palvelusta EU:n koronatodistuksen saavat henkilöt, joilla on suomalainen henkilötunnus ja jokin tunnistautumisväline, kuten suomalaiset verkkopankkitunnukset. Omakannan käyttö ei edellytä Suomen kansalaisuutta.

THL:n ohjeistuksen mukaan PCR-testillä varmistetun koronataudin sairastaneille voidaan antaa kahden sijasta vain yksi koronarokoteannos. Jos yhden rokoteannoksen saanut henkilö sairastuu rokotteen saamisen jälkeen koronavirustautiin, ei ole enää tarvetta antaa toista rokoteannosta. Sekä EU:ssa että Suomessa selvitetään tällä hetkellä, miten koronatodistus muodostetaan jatkossa tällaisessa tilanteessa. Tällä hetkellä henkilö voi matkustaessa hyödyntää sairastamistodistusta ja / tai 1. annoksen rokotustodistusta. Sairastamistodistuksen voimassaolo alkaa 11 päivän päästä ja päättyy 180 päivän päästä testituloksesta.

EU-maiden välillä on eroja ja jokainen EU-maa on tehnyt omat päätöksensä, hyväksyykö se sairastetun koronan ja yhden rokotteen yhdistelmän riittäväksi todistukseksi matkustettaessa maasta toiseen. Tarkista ennen matkustamista kohdemaan ajantasaiset vaatimukset rajanylityskriteereistä Reopen EU -sivulta (reopen.europa.eu).

Matkustajalle koronatodistus on helppo saada ja esittää: jokainen voi esittää todistuksen omalta mobiililaitteeltaan tai tulostaa sen paperille. Todistus on maksuton.

Terveydenhuollon ammattilaisia ei tarvita todistuksen myöntämiseen: todistus muodostuu automaattisesti Omakanta-palvelussa ja terveydenhuollon voimavaroja säästyy muihin tehtäviin.

EU-maiden on helppo lukea saapuvien matkustajien koronatodistukset, jotka ovat yhteneväiset koko EU:ssa. Maat päättävät itse, mitä todistuksia edellyttävät maahan saapuvilta ja edellyttävätkö ne esimerkiksi yhtä tai kahta rokoteannosta. EU-asetuksen mukaan jäsenmaiden on hyväksyttävä EU:n yhteinen koronatodistus, jos jäsenmaa hyväksyy myös muita vastaavia todistuksia.

Hankkeen toimeenpanosta ja aikataulutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa hankkeesta kokonaisuutena sekä säädösvalmistelutyöstä ja ministeriöiden välisestä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Kela toteuttaa koronatodistuksen ja tarvittavat muutokset Omakanta-palveluun sekä vastaa Omakannan asiakaspalvelusta ja asiakasviestinnästä.

Koronatodistuksen alustava kokonaiskustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa. Kustannusarvio koostuu laajasta kehitystyöstä. Arvioon on laskettu mukaan muun muassa Omakanta-palvelun kehittämisen kustannukset sekä potilastietojärjestelmiin tehtävät muutokset, jotta tiedot rokotuksista ja koronatestituloksista välittyisivät niistä Kanta-palveluihin kattavasti ja oikeassa muodossa. Suuri osa kustannuksista ja kulutetusta ajasta tarvitaan näihin muutoksiin ja niiden käyttöönottoon terveydenhuollossa.

Lisäksi arvioon on otettu huomioon kustannuksia muun muassa THL:n, Kelan, STM:n ja muiden organisaatioiden asiantuntijatyöstä sekä koronatodistuksen viestinnästä ja markkinoinnista.

Tavoitteena on, että jatkossa Omakanta-palvelusta saisi todistuksen koronarokotuksen lisäksi myös kaikista muista rokotuksista sekä esimerkiksi laboratorio- ja muista tutkimuksista. Rahoituksella luodaan perustaa tälle myöhemmälle kehittämistyölle.

Rokotustiedot löytyvät Omakannasta. Omakannassa on uusi Rokotukset-osio, jossa rokotustiedot näkyvät sitä mukaa kun tietojen kirjaaminen terveydenhuollossa uudistuu.

Jos terveydenhuollon palveluyksikkö kirjaa rokotuksia jo uudella tavalla, rokotustiedot näkyvät Omakannassa rokotuksen aiheen mukaan. Vanhalla tavalla kirjatut rokotukset näkyvät Omakannassa edelleen käynnin ajankohdan mukaan.

Omakanta pystyy näyttämään vain ne rokotustiedot, jotka on kirjattu sen jälkeen, kun terveydenhuollon yksikkö on liittynyt Kanta-palveluihin.

Tätä ennen annettuja rokotuksia voit tiedustella niistä terveydenhuollon yksiköistä, joissa olet asioinut. Käytössäsi voi olla myös paperinen rokotuskortti, johon saamasi rokotukset on kirjattu.

EU:n koronatodistuksen aitous varmennetaan digitaalisesti QR-koodilla. Myös paperille tulostetun todistuksen aitous varmennetaan digitaalisesti QR-koodilla.

Jos tulostat todistuksen, säilytä sitä huolella, sillä auringonvalo tai paperin taittaminen koodin kohdalta voivat heikentää QR-koodin luettavuutta.

Kansalainen ei voi itse valita testausmenetelmää. Kullakin testejä tekevällä organisaatiolla on käytössä tietyt testausmenetelmät ja valmisteet.

Huomioithan, että PCR-testitulos on ainoa, minkä perusteella muodostuu todistus sairastetusta taudista.

Negatiivisen koronatestituloksen perusteella muodostuvaan todistukseen kelpaavat sekä PCR-, että pikatestit (antigeenitesti). Kohdemaa voi päättää kuitenkin minkä testimenetelmän tulokset hyväksyy.

Tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa, että koronatodistuksen voisi näyttää maksu- tai pankkikortilla.

Useat tahot ovat pohtimassa todistusten käyttöä muilla teknologioilla, kuten sirukorteilla. Muun muassa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tekee omaa selvitystään maksukorttiin kytkettävästä koronarokotustodistuksesta, mutta se ei ole kytköksissä eikä vaikuta Omakannan koronatodistukseen.

Koronatodistus tehdään Omakantaan, joka on laajasti käytössä oleva, valtakunnallisesti kattava verkkopalvelu. Omakannan verkkoasiointipalvelusta kansalaiset näkevät terveystietonsa, kuten diagnoosi- ja laboratoriotiedot sekä reseptit.

Sivua päivitetty 18.08.2021