Usein kysyttyä koronatodistuksesta

Usein kysyttyä koronatodistuksesta

Omakanta-palveluun valmistellaan toteutettavaksi koronatodistusta, joka sisältää kansallisen koronarokotustodistuksen ja EU:n yhteisen koronatodistuksen. EU:n koronatodistus sisältää kolme eri todistusta: todistuksen koronarokotuksesta, todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronasta.

Kansallinen koronarokotustodistus otettiin käyttöön toukokuussa. EU:n yhteinen koronatodistus otetaan käyttöön heinäkuussa 2021.

Koronatodistus toteutetaan Omakanta-palveluun vaiheittain.

Ensin toukokuun lopulla käyttöön tulee kansallinen koronarokotustodistus ja heinäkuussa EU:n yhteinen koronatodistus. Omakannan todistukset ovat maksuttomia.

Kansallinen todistus koronarokotuksista sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista.

Heinäkuussa käyttöön tuleva EU:n koronatodistus koostuu kolmesta eri todistuksesta:

  • todistus koronarokotuksesta  
  • todistus negatiivisesta koronatestituloksesta  
  • todistus sairastetusta koronavirustaudista.

Tämä laajempi koronatodistus voidaan varmentaa kaikissa EU-maissa. Kun EU:n koronatodistus tulee voimaan, se korvaa kansallisen koronarokotustodistuksen.

Yksittäinen henkilö saa todistukset Omakannasta sen jälkeen, kun rokotus- tai testitulostiedot on tallennettu oikeassa muodossa Kanta-palveluihin.

Käytännössä koronatodistus on puhelimella näytettävä sähköinen rokotus- tai testitulostieto, jonka käyttäjä voi itse myös tulostaa paperille. Kansallisen todistuksen aitous varmennetaan kuviokoodilla ja EU:n koronatodistuksen QR-koodilla.

Yleisesti matkustamista on yhä syytä välttää, koska koronatilanne on huono useissa maissa. Lisäksi ennen matkalle lähtöä on tarkistettava huolella kohdemaan koronatilanne ja ennen paluumatkaa Suomen koronatilanne sekä koronaan liittyvä ohjeistus.

Saat koronarokotustodistuksen Omakannasta seuraavasti:

  1. Kirjaudu Omakantaan kanta.fi-sivulta omalla tunnistusvälineelläsi kuten verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  2. Valitse vasemman reunan valikosta kohta Koronatodistus. Löydät linkin todistusosioon myös Omakannan etusivulta.
  3. Hae todistusta painamalla linkkiä ”Tarkista, onko sinulla koronarokotustodistus (pdf)”. Jos sinulla on todistus, se avautuu uuteen välilehteen pdf-muodossa.

Yleensä todistus on saatavilla viiden vuorokauden kuluessa rokotuksen antamisesta.

Jos tarvitset todistusta, suosittelemme, että tulostat sen paperille tai tallennat sen laitteellesi valmiiksi.

Lue lisää Omakannan käytöstä Omakannan verkkokoulusta (kanta.fi).

Kansallinen todistus koronarokotuksesta otetaan käyttöön 26.5.2021.

Heinäkuussa otetaan käyttöön EU:n yhteinen koronatodistus. Tämä laajempi koronatodistus toimisi ja hyväksyttäisiin kaikissa EU-maissa, kun EU-asetus sähköisestä koronatodistuksesta on tullut voimaan. Asetus on tarkoitus hyväksyä kesäkuun lopussa ja jäsenmaiden tulee toimeenpanna se kuuden viikon kuluessa asetuksen hyväksymisestä.

Ennen kuin koronatodistus voidaan ottaa käyttöön, käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin on tehtävä muutoksia, jotta kaikki koronatodistuksia varten tarvittavat tiedot siirtyvät niistä Omakantaan.

Kansallisen todistuksen koronarokotuksesta voi saada Omakannasta sen jälkeen, kun rokotteen antaja on arkistoinut rokotustiedot Kanta-palveluihin. Rokotustodistus on saatavilla pääsääntöisesti viiden vuorokauden kuluessa rokotuksen antamisesta.

Kun kansallinen koronarokotustodistus tulee käyttöön toukokuun lopulla, rokotustietojen päivittyminen Kanta-palveluihin saattaa kuitenkin kestää jonkin aikaa, koska suuri osa rokotustiedoista kirjataan tietojärjestelmiin takautuvasti.

Jos todistus ei ole saatavilla Omakannasta ja tarvitset todistuksen välittömästi, ota yhteyttä omaan terveydenhuollon yksikköön rokotustietojen tarkistamiseksi.

Kansallisen koronarokotustodistuksen saa vain Omakannasta. Terveydenhuollosta voi kuitenkin saada muun rokotustodistuksen annetusta koronarokotuksesta.

Kun EU:n yhteinen koronatodistus tulee käyttöön, todistuksen saa Omakannasta. Henkilöt, jotka eivät käytä Omakantaa, voivat saada EU:n koronatodistuksen tulosteena omasta terveyskeskuksesta tai muusta terveydenhuollon yksiköstä.

Voit saada todistuksen Omakannasta sen jälkeen, kun rokotteen antaja on tallentanut rokotustiedot Kanta-palveluihin oikeassa muodossa. Yleensä todistus on saatavilla viiden vuorokauden kuluessa rokotuksen antamisesta. Touko-kesäkuussa tiedot tulevat näkyviin osalle rokotetuista viiveellä, koska rokotustietoja korjataan eri tietojärjestelmiin takautuvasti. Jos siis todistustasi ei vielä näy Omakannassa, odota rauhassa, tietosi kirjautuvat kyllä Omakantaan. Jos kuitenkin tarvitset rokotustodistuksen välttämättömästä syystä, ota yhteys rokotteen antaneeseen organisaatioon.

Kansallisen koronarokotustodistuksen saa Omakannasta 26.5. lähtien. Todistuksessa tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Myös heinäkuussa käyttöön otettavassa EU:n koronatodistuksessa tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kansallisen koronarokotustodistuksen saa vain Suomessa otetuista koronarokotuksista. Toisessa EU-maassa tai muussa maassa annettujen koronarokotusten kirjaamista Kanta-palveluihin selvitetään. Jotta muualla annetusta rokotuksesta voisi antaa todistuksen Omakannasta, on vielä selvitettävä mm. lainsäädäntöön ja terveydenhuollon toimintatapoihin liittyviä asioita. Tiedotamme tästä sen jälkeen, kun asiasta on tehty päätöksiä.

Omakannan koronarokotustodistus ja muut koronatodistukset on tarkoitettu henkilön omaan käyttöön.

Kansallista koronarokotustodistusta voi käyttää rajanylitystilanteissa vain niissä EU-maissa, jotka hyväksyvät kansallisen todistuksen koronarokotuksista. EU-maat voivat siis itse päättää, hyväksyvätkö ne kansallisen todistuksen rajanylitystilanteissa. Kansallisella koronarokotustodistuksella ei näin ollen suoraan pysty matkustamaan vapaasti koko EU:ssa. Matkustajan tulee ennen matkaa selvittää millaista todistusta kohdemaa vaatii ja sisältääkö kansallinen koronarokotustodistus käyttötarkoitukseen riittävät tiedot.

Heinäkuussa käyttöön tuleva EU:n koronatodistus toimisi EU-maissa viimeistään, kun EU-asetus koronatodistuksesta on hyväksytty ja tullut voimaan. Näillä näkymin asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.7. ja jäsenmaiden tulee ottaa se käyttöön kuuden viikon sisällä asetuksen voimaan tulosta. Tämä tarkoittaa, että EU-mailla ei välttämättä ole täysin samaan aikaan valmiuksia antaa ja lukea todistuksia. Kukin EU-maa päättää itse siitä, edellyttääkö se EU-koronatodistusta maahan saapuvilta henkilöiltä.

EU:n tavoitteena on helpottaa vapaata liikkumista EU:n yhteisellä koronatodistuksella.

Suomi on mukana koronatodistustietoja koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä. Näin varmistetaan, että Suomen koronatodistus on yhteensopiva kansainvälisen mallin kanssa ja että Omakanta-palvelusta saatavaa koronatodistusta voisi käyttää myös muissa maissa, jos sitä niissä vaadittaisiin.

EU:n yhteinen koronatodistus on ainoa todistus, jonka kaikki EU-maat varmasti hyväksyvät. Muiden todistusten osalta EU-maat päättävät itse, mitä todistuksia ne hyväksyvät maahan saapuvilta.

Kansallinen koronarokotustodistus ja EU:n koronatodistus sisältäisivät ainakin seuraavat tiedot koronarokotuksista:

  • tarvittavat tiedot rokotetusta henkilöstä
  • tiedot annetusta rokotevalmisteesta
  • tiedot rokotuksen antamisesta
  • todistuksen tunnistetiedot, kuten rokotuksen antaneen organisaation tiedot.

Kyllä. Sekä kansalliseen koronarokotustodistukseen että EU:n koronatodistukseen tulee merkintä kustakin rokotusannoksesta. EU:n jäsenmaat päättävät itse, edellyttävätkö ne maahan saapuvilta henkilöiltä yhtä vai kahta rokotusannosta.

Koska sähköisessä tai tulostetussa koronatodistuksessa ja sen QR-koodissa on henkilötietoja, todistuksia tai kuvia niistä ei suositella jaettavaksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Säilytä ja käytä todistusta huolellisesti kuten muitakin sinua koskevia tietoja sisältäviä asiakirjoja.

Omakannassa 26.5. alkaen saataville tullut kansallinen koronarokotustodistus sisältää tiedot vain henkilön saamista koronarokotuksista.

Heinäkuussa Omakantaan tuleva EU:n yhteinen koronatodistus sisältää rokotustodistuksen lisäksi testitulostodistuksen ja sairastamistodistuksen. Konkreettisesti kyse on kuitenkin eri todistuksista.

Matkustajalle koronatodistus on helppo saada ja esittää: jokainen voi esittää todistuksen omalta mobiililaitteeltaan tai tulostaa sen paperille. Todistus on maksuton.

Terveydenhuollon ammattilaisia ei tarvita todistuksen myöntämiseen: todistus muodostuu automaattisesti Omakanta-palvelussa ja terveydenhuollon voimavaroja säästyy muihin tehtäviin.

EU-maiden on helppo lukea saapuvien matkustajien koronatodistukset, jotka ovat yhteneväiset koko EU:ssa. Maat päättävät itse, mitä todistuksia edellyttävät maahan saapuvilta ja edellyttävätkö ne esimerkiksi yhtä tai kahta rokoteannosta. EU-asetuksen mukaan jäsenmaiden on hyväksyttävä EU:n yhteinen koronatodistus, jos jäsenmaa hyväksyy myös muita vastaavia todistuksia.

Kansallinen todistus koronarokotuksista valmistuu ensin eli toukokuussa, koska sen kehittäminen ja tekeminen on pitkällä. Vaikka todistus ei ole vielä valmiina, tietoja annetuista koronarokotuksista on jo saatavilla Kanta-palvelusta.

EU:n yhteinen koronatodistus valmistuu myöhemmin, koska se voidaan ottaa käyttöön vasta, kun EU-asetus koronatodistuksesta on tullut voimaan. Samalla varmistetaan, että tiedot koronavirustesteistä on kattavasti ja laadukkaasti saatavilla kaikista terveydenhuollon toimintayksiköistä.

Kansallinen todistus koronarokotuksesta voi jo touko-kesäkuussa helpottaa matkustamista, sillä se on helposti matkustajan saatavilla ja muut EU-maat voivat halutessaan sen hyväksyä, vaikka EU-asetus ei tuolloin ole vielä voimassa.

Hankkeen toimeenpanosta ja aikataulutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa hankkeesta kokonaisuutena sekä säädösvalmistelutyöstä ja ministeriöiden välisestä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Kela toteuttaa koronatodistuksen ja tarvittavat muutokset Omakanta-palveluun sekä vastaa Omakannan asiakaspalvelusta ja asiakasviestinnästä.

Koronatodistuksen alustava kokonaiskustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa. Kustannusarvio koostuu laajasta kehitystyöstä. Arvioon on laskettu mukaan muun muassa Omakanta-palvelun kehittämisen kustannukset sekä potilastietojärjestelmiin tehtävät muutokset, jotta tiedot rokotuksista ja koronatestituloksista välittyisivät niistä Kanta-palveluihin kattavasti ja oikeassa muodossa. Suuri osa kustannuksista ja kulutetusta ajasta tarvitaan näihin muutoksiin ja niiden käyttöönottoon terveydenhuollossa.

Lisäksi arvioon on otettu huomioon kustannuksia muun muassa THL:n, Kelan, STM:n ja muiden organisaatioiden asiantuntijatyöstä sekä koronatodistuksen viestinnästä ja markkinoinnista.

Tavoitteena on, että jatkossa Omakanta-palvelusta saisi todistuksen koronarokotuksen lisäksi myös kaikista muista rokotuksista sekä esimerkiksi laboratorio- ja muista tutkimuksista. Rahoituksella luodaan perustaa tälle myöhemmälle kehittämistyölle.

Rokotustiedot löytyvät Omakannasta. Omakannassa on uusi Rokotukset-osio, jossa rokotustiedot näkyvät sitä mukaa kun tietojen kirjaaminen terveydenhuollossa uudistuu.

Jos terveydenhuollon palveluyksikkö kirjaa rokotuksia jo uudella tavalla, rokotustiedot näkyvät Omakannassa rokotuksen aiheen mukaan. Vanhalla tavalla kirjatut rokotukset näkyvät Omakannassa edelleen käynnin ajankohdan mukaan.

Omakanta pystyy näyttämään vain ne rokotustiedot, jotka on kirjattu sen jälkeen, kun terveydenhuollon yksikkö on liittynyt Kanta-palveluihin.

Tätä ennen annettuja rokotuksia voit tiedustella niistä terveydenhuollon yksiköistä, joissa olet asioinut. Käytössäsi voi olla myös paperinen rokotuskortti, johon saamasi rokotukset on kirjattu.

Todistuksen koronarokotuksesta voi saada ensimmäisen rokotuksen jälkeen.

Sekä kansallisen koronarokotustodistuksen että EU:n koronatodistuksen aitous varmennetaan digitaalisesti.

Kansallisen rokotustodistuksen aitous varmennetaan kuviokoodilla ja EU:n koronatodistus QR-koodilla. Myös paperille tulostetun todistuksen aitous varmistetaan digitaalisesti kuvio- tai QR-koodilla.

Tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa, että koronatodistuksen voisi näyttää maksu- tai pankkikortilla.

Useat tahot ovat pohtimassa todistusten käyttöä muilla teknologioilla, kuten sirukorteilla. Muun muassa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tekee omaa selvitystään maksukorttiin kytkettävästä koronarokotustodistuksesta, mutta se ei ole kytköksissä eikä vaikuta Omakannan koronatodistukseen.

Koronatodistus tehdään Omakantaan, joka on laajasti käytössä oleva, valtakunnallisesti kattava verkkopalvelu. Omakannan verkkoasiointipalvelusta kansalaiset näkevät terveystietonsa, kuten diagnoosi- ja laboratoriotiedot sekä reseptit.

Sivua päivitetty 10.06.2021