Kanta-järjestöpaneeli

Kanta-järjestöpaneeli

Kanta-järjestöpaneeli on kehittämis- ja vaikuttamisryhmä. Se muodostuu eri kansalaisjärjestöjen edustajista ja osallistuu Kanta-palvelujen kehittämiseen. Paneelissa järjestöt tuovat esille oman jäsenistönsä näkökulmia ja tarpeita.

Mikä on Kanta-järjestöpaneeli?

Kanta-järjestöpaneeli on kehittämis- ja vaikuttamisryhmä, joka osallistuu Kanta-palvelujen kehittämiseen. Järjestöpaneeli kokoaa kansalaisnäkökulman yhteen, joten sen näkemykset ovat ensiarvoisen tärkeitä. Paneelissa kerätään kokemuksia ja havaintoja sekä tuotetaan tietoa Kannan kehittämisen tueksi.

Järjestöpaneeli on oiva mahdollisuus vaikuttaa, antaa palautetta sekä ideoida yhdessä muiden paneelin jäsenten kanssa. Paneeli toimii myös informaatiokanavana: sen kautta jaetaan ajankohtaisinta tietoa Kannan kehittämisestä.

Keitä järjestöpaneelissa on mukana?

Järjestöpaneeli muodostuu eri kansalaisjärjestöjen edustajista, jotka tuovat paneelissa esille oman jäsenistönsä näkökulmia ja tarpeita. Järjestöt edustavat monipuolisesti laajaa kansalaisjoukkoa. Mukana on muun muassa useita potilasjärjestöjä sekä lapsiperheiden ja vanhusten järjestöjä.

Paneelin koko on toimikaudella 2024–2025 rajattu 25 järjestöön, jotta toiminta pysyy keskustelevana.

Järjestöpaneeli kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Paneelin tapaamiset on viime aikoina järjestetty etäyhteyden avulla. Jatkossa osa tapaamisista pyritään toteuttamaan lähitapaamisina. Tapaamisten välillä pidetään Kanta-palvelujen ja järjestöjen kesken yhteyttä esimerkiksi tiedotteiden tai kyselyjen muodossa.

Miten järjestöpaneeliin pääsee mukaan?

Tämän hetkisen järjestöpaneelin toimikausi kestää vuoden 2025 loppuun. Tiedotamme verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme, kun järjestöpaneelin seuraavalle toimikaudella haetaan osallistujia.

Kanta-järjestöpaneelin lisäksi Kanta-palveluilla on omat verkostonsa muun muassa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisille sekä tietojärjestelmätoimittajille.

Sivua päivitetty 21.12.2023