Kanta-palvelujen hyödyt näkyvät jokaiselle suomalaiselle

Kanta-palvelujen hyödyt näkyvät jokaiselle suomalaiselle

Kanta-palvelujen avulla potilas- ja asiakastiedot liikkuvat sujuvasti sosiaali- ja terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten välillä. Omakanta on kansalaisen näkymä omiin tietoihin.

Sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa potilastiedot tallennetaan Kanta-palveluihin, jolloin tiedot ovat käytössä ajantasaisesti kaikkialla Suomessa. Jatkossa myös kaikki sosiaalihuollon tiedot tallennetaan Kantaan. 

Potilasturvallisuutta ja tiedolla johtamista

Kun potilastiedot liikkuvat sujuvasti terveydenhuollon yksiköiden välillä, ammattilaisilla on käytössään ajantasainen tieto potilaan hoitamiseksi. Näin Kanta-palvelut parantavat osaltaan potilasturvallisuutta ja hoidon laatua. Sosiaalihuollossa tietojen liikkuminen helpottaa asiakkaan kokonaistilanteen hahmottamista.

Kanta-palvelut ja digitaalisuus luovat pohjaa myös tiedolla johtamiselle sekä anonymisoidun datan tutkimuskäytölle. Kun potilas- ja asiakastiedot arkistoidaan yhteen paikkaan, voidaan tietoa hyödyntää palvelujen suunnittelussa, ohjauksessa ja seurannassa.

Kanta-palvelut ovat olennainen osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuria, jota kehitetään yhdessä sote-alan toimijoiden kanssa. Kela julkaisee Kanta-koodit avoimena lähdekoodina.

Uusi asiakastietolaki laajentaa Omakannan mahdollisuuksia

Omakanta on kansalaisen näkymä omiin terveystietoihin. Jos uusi asiakastietolaki vahvistetaan, Omakantaan tulevat näkyviin myös sosiaalipalvelujen käynnit ja tiedot. Lisäksi Omakanta luo mahdollisuuksia omien hyvinvointi- ja aktiivisuustietojen seurantaan. 

Omatietovarannon avulla Omakantaan voidaan tallentaa tietoja erilaisista hyvinvointisovelluksista ja -laitteista. Tulevan lainsäädännön myötä dataa voi halutessaan tallentaa myös ammattilaisen nähtäväksi. Silloin omasta hyvinvoinnista ja aktiivisuudesta kerätyt tiedot voivat olla taustatietoina esimerkiksi lääkärin vastaanotolla. 

Vuoden 2021 painopisteet

Vuonna 2021 Kanta-palveluiden painopisteitä ovat koronavirusrokotteiden kirjaaminen terveydenhuollossa, asiakastietolain tuomat muutokset ja Omakannan kehittäminen entistä toimivammaksi kansalaisten tarpeille.  

Kanta-palvelujen kehittämisessä huomioidaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tuomat muutokset. Kansallisen Kanta-ratkaisun avulla tiedot ovat käytössä yli tulevien sote-alueiden rajojen. Kanta ja muut digitaaliset ratkaisut tukevat ammattilaisten työtä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa.

Kanta osana sote-organisaation vuosisuunnittelua

Kanta-palvelujen käyttöönotot toteutetaan vuosittain kolmessa jaksossa. Jaksoilla käyttöön otettavat palvelut ja ominaisuudet sekä ilmoittautumistiedot julkaistaan etukäteen. Kela koordinoi ja tukee käyttöönottoja. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon on hyvä ottaa vuosisuunnittelussaan huomioon Kanta-palvelujen käyttöönotot, niiden edellyttämät henkilöstön koulutukset sekä budjetti.

Kansainvälinen suunnannäyttäjä

Suomi ja Kanta-palvelut toimivat suunnannäyttäjinä sote-tiedonhallinnan kansainvälisessä vertailussa. Suomi oli ensimmäisiä maita, joka otti sähköisen reseptin käyttöönsä. 

Kanta-palvelujen avulla tiedot liikkuvat myös Euroopan maiden välillä. Tällä hetkellä suomalaisella reseptillä voi ostaa lääkkeitä Virosta, Kroatiasta ja Portugalista. Mukaan on tulossa lisää maita. Tulevaisuudessa käyttöön voidaan ottaa eurooppalainen potilasyhteenveto, jonka avulla lääkäri näkee perustiedot potilaasta myös kotimaan ulkopuolella.

Kantaa kehitetään yhteistyöllä

Kanta-palveluja kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kelan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyönä. Lisäksi tiivistä yhteistyötä tehdään Valviran, Digi- ja väestötietoviraston ja Traficomin kanssa. Ylläpidosta vastaa Kela.

Lisätietoja:

kanta@kanta.fi