Tieteellinen tutkimus ja tiedolla johtaminen

Tieteellinen tutkimus ja tiedolla johtaminen

Kanta-palvelujen sote-tieto saadaan toissijaiseen käyttöön Kanta-tietoalustan avulla. Aineistojen kuvaukset ovat nähtävissä Findatan ja THL:n ylläpitämässä Aineistokatalogissa. Aineistojen käyttöluvat myöntää Findata.

Kanta on alun perin kehitetty tietojen ensisijaiseen käyttöön eli potilaan hoitamista varten. Kun tietoa hyödynnetään esimerkiksi tutkimukseen tai tiedolla johtamiseen, puhutaan tiedon toissijaisesta käytöstä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekeissa kirjatut tiedot tallentuvat Kanta-palveluihin, minkä jälkeen ne Kanta-tietoalustan avulla voidaan jalostaa toissijaiseen käyttöön.

Tällä hetkellä Kanta-tietoalustalta löytyvät tiedot lääkemääräyksistä ja -toimituksista sekä osa hyödynnettävissä olevasta potilastiedosta (diagnoosit, laboratorio- ja rokotustiedot, toimenpiteet, fysiologiset mittaukset ja lausunnot). Seuraavana potilastiedoista ovat tulossa ensihoidon tiedot, suun terveydenhuollon tiedot ja riskitiedot. Jatkossa tietosisältö laajenee kattamaan kaikki potilastiedot ja sosiaalihuollon tiedot. Sosiaalihuollon tietoja aletaan julkaista aineistokatalogissa vuoden 2024 aikana, kun tietoa alkaa kertyä enemmän sosiaalihuollon liittymisvelvollisuuden myötä 1.9.2024.

Kanta-tietoalustan helppokäyttöiseen muotoon jalostettua tietoa voi hyödyntää tutkimuskäytön ja tietojohtamisen lisäksi esimerkiksi

  • tilastoinnissa
  • kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa
  • opetuksessa.

Aineistojen käyttöluvat Findatasta – tietosuoja ensiarvoisen tärkeää

Hakemukset sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä osoitetaan Findatalle, sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaiselle. Findatan toimintaa valvovat muun muassa tietosuojavastaavan toimisto ja Valvira. Aineistojen käyttöä määrittää toisiolaki.

Sote-tietojen käsittelylle on erittäin tiukat tietosuojavaatimukset. Terveystietojen käsittely on tarkasti säänneltyä, eikä henkilötietoja voi yhdistää tiettyyn henkilöön.

Lisätietoa

Sivua päivitetty 25.5.2023