Tieteellinen tutkimus ja tiedolla johtaminen

Tieteellinen tutkimus ja tiedolla johtaminen

Kanta-palvelut on alun perin kehitetty potilaan hoitamista varten. Kantaan tallentuville tiedoille on kysyntää myös tutkimuksessa, tiedolla johtamisessa ja viranomaistehtävissä eli sosiaali- ja terveystietojen toissijaisessa käytössä (toisiokäyttö). Tarjoamme tietosisältöä, jonka avulla voidaan kehittää vaikuttavampia sote-palveluja.

Kun sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekeissa kirjataan asiakas- ja potilastietoja, ne tallennetaan Kanta-palveluihin. Tämän jälkeen jalostamme ne helposti hyödynnettävään muotoon Kanta-tietoalustalla tutkimusta, tilastointia ja viranomaistarpeita varten. Tietoalusta kerää yhteen asiakas- ja potilastiedon kaikista Kanta-palveluista, jolloin tiedot ovat keskitetysti saatavilla erilaisiin toisiokäytön tarpeisiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot hyötykäyttöön

Kannasta löytyvät kansalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot ovat tutkimuksen näkökulmasta ainutlaatuisia. Tietoalustalla jalostettua tietoa voidaan hyödyntää muun muassa

 • tutkimuksessa
 • tiedolla johtamisessa
 • tilastoinnissa
 • kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa
 • opetuksessa.

Kannasta kerätyt tiedot toimivat esimerkiksi perustana kansalliselle diabetesrekisterille, jonka avulla voidaan seurata ja kehittää diabeteksen hoidon laatua. Lue, miten diabetesrekisteri raivaa tietä Kanta-tietojen hyödyntämiselle. Keräämme ja välitämme tietoa myös

””

Hyvinvointialueet ja yksityiset palvelunantajat voivat pyytää Kannasta suoraan oman alueensa tilastotietoja vuoden 2024 alusta lähtien. Näitä tietoja voidaan hyödyntää hyvinvointialueilla muun muassa tiedolla johtamisessa ja alueen terveyspalvelujen kehittämisessä.

Hyödynnettävissä olevat Kannan tietosisällöt

Samalla kun palvelumme ja niiden käyttö laajenevat sosiaali- ja terveydenhuollossa, myös toissijaiseen käyttöön tulevien tietosisältöjen määrä kasvaa.

Kannan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedoissa on erityistä se, että ne kattavat lähtökohtaisesti koko maan ja kaikkien kansalaisten tietoja. Näin tiedot saadaan tutkimusta varten yhdenmukaisessa muodossa yhdestä paikasta ja yhdellä hakemuksella.

Tällä hetkellä Kannan tiedoista on valmiina aineistoina hyödynnettävissä 

 • lääkemääräykset ja -toimitukset
 • diagnoosit
 • laboratorio- ja rokotustiedot
 • toimenpidetiedot
 • fysiologiset mittaukset
 • lausunnot.

Seuraavana toisiokäyttöön potilastiedoista ovat tulossa

 • ensihoitokertomuksen tiedot
 • riskitiedot
 • suun terveydenhuollon tiedot.

Ensimmäiset sosiaalihuollon asiakastiedot tulevat toisiokäyttöön vuoden 2024 aikana. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi asiakkuus- ja päätöstiedot.

Tutkimusaineistojen käyttöluvat haetaan Findatasta

Oikeutta Kannan tuottamien aineistojen toissijaiseen käyttöön haetaan Findatasta eli sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaiselta (findata.fi). Findatan ja THL:n ylläpitämästä aineistokatalogista löytyvät Kannan tuottamien aineistojen tarkemmat kuvaukset:

​​​​​Aineistoja on mahdollista yhdistää myös muihin tietoihin, kuten itse kerättyyn aineistoon tai jonkin muun luvan perusteella saatuun aineistoon. Aineistot yhdistää Findata tai tilastoviranomainen.

Sosiaali- ja terveystietojen käsittelyä koskevat tiukat tietosuojavaatimukset

Henkilötietoja ei voi yhdistää tietojen toissijaisessa käytössä tiettyyn henkilöön. Kun Kannan tiedoilla tehdään tutkimusta, tutkimukset kohdistuvat potilas- ja asiakasryhmiin ja niitä varten toimitettu data on pääsääntöisesti pseudonymisoitu. Pseydonymisoinnilla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn henkilöön ilman lisätietoja.

Findatan toimintaa valvovat muun muassa tietosuojavaltuutetun toimisto ja Valvira. Aineistojen käyttöä määrittää toisiolaki.

Lisätietoa

Sivua päivitetty 19.4.2024