Vetenskaplig forskning och kunskapsbaserad styrning

Vetenskaplig forskning och kunskapsbaserad styrning

Social- och hälsovårdsdata i Kanta-tjänsterna fås i sekundär användning med hjälp av Kanta-dataplattformen. Beskrivningar av materialen finns i den materialkatalog som upprätthålls av Findata och THL. Dataanvändningstillstånd beviljas av Findata.

Kanta har ursprungligen utvecklats för primär användning av uppgifter, alltså för vård av patienten. När uppgifterna utnyttjas för exempelvis forskning eller kunskapsbaserad styrning talar man om sekundär användning av uppgifter.

Uppgifter som dokumenterats inom social- och hälsovården och på apoteken lagras i Kanta-tjänsterna, och efter det kan de förädlas för sekundär användning med hjälp av Kanta-dataplattformen.

På Kanta-dataplattformen finns för närvarande data om recept och läkemedelsexpedieringar samt en del av de patientdata som kan utnyttjas (diagnoser, laboratorieundersökningar, vaccinationer, ingrepp, fysiologiska mätningar och utlåtanden). I fortsättningen kommer datainnehållet att omfatta alla patientdata och socialvårdsdata.

Kanta-dataplattformens data som förädlats till lättanvänd form kan utnyttjas för forskning och kunskapsbaserad styrning, men också för exempelvis

  • statistik
  • utvecklings- och innovationsverksamhet
  • undervisning.

Dataanvändningstillstånd från Findata – dataskyddet av största vikt

Ansökningar om sekundär användning av social- och hälsovårdsdata riktas till Findata, tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata. Findatas verksamhet övervakas bland annat av dataombudsmannens byrå och Valvira. Användningen av material definieras i lagen om sekundär användning.

Vid behandling av social- och hälsovårdsdata är dataskyddskraven ytterst stränga. Behandlingen av hälsovårdsdata är noga reglerad och personuppgifter kan inte kopplas till en enskild person.

Mer information

Sidan har uppdaterats 17.8.2022