Usein kysyttyä koronapassista

Usein kysyttyä koronapassista

EU:n koronatodistus sisältää kolme eri todistusta: todistuksen koronarokotuksesta, todistuksen koronatestituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronasta. Kaikki kolme todistusta toimivat myös koronapassina.

Kansallisen koronapassin jäädytys päättyi 28.2.2022. Passilla voi sen jälkeen vapautua rajoituksista. Jos rajoituksia ei ole, passia ei tarvita. Tilanne on siis sama kuin syksyllä ennen passin jäädytystä. Passi on periaatteessa käytössä niin kauan kuin tartuntatautilain passia koskevat säännökset ovat voimassa eli kesäkuun loppuun asti. Työryhmä valmistelee uutta passilainsäädäntöä sen varalle, että tautitilanne pahenee.

Koronapassina käytetään EU:n koronatodistusta, jonka saa Omakanta-palvelusta. Jos et voi käyttää Omakantaa, voit saada todistuksen paperisena tulosteena terveydenhuollosta.

EU:n koronatodistus sisältää todistuksen koronarokotuksesta, todistuksen koronatestituloksesta tai todistuksen sairastetusta koronavirustaudista. Koronapassina toimii mikä tahansa näistä kolmesta todistuksesta. 

Koronapassia voidaan kysyä sisäänpääsyn yhteydessä eri tilaisuuksissa tai tapahtumissa, jolloin passi toimii vaihtoehtona koronarajoituksille.

Sinulta voidaan edellyttää, että näytät koronapassia sisäänpääsyn yhteydessä esimerkiksi ravintoloissa ja yleisötilaisuuksissa. Koronapassia eli EU:n koronatodistusta voi käyttää esimerkiksi

 • ravintoloissa ja yökerhoissa
 • yleisötilaisuuksissa
 • kuntosaleilla ja muissa urheiluun tai liikuntaan käytettävissä sisäliikuntatiloissa
 • uimahalleissa ja kylpylöissä
 • tanssipaikoissa
 • ryhmäharrastustoimintaan käytettävissä tiloissa
 • huvi- ja teemapuistoissa, eläintarhojen sisätiloissa, sisäleikkipuistoissa ja sisäleikkipaikoissa
 • museoissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa.

Koronapassi on vaihtoehto esimerkiksi asiakasmäärään tai aukioloaikoihin liittyvien koronarajoitusten noudattamiselle. Sen käytöstä päättävät tilaisuuksien järjestäjät ja toiminnanharjoittajat. Jos rajoituksia ei ole, passiakaan ei tarvita. Jos tila on vakavan koronatilanteen vuoksi suljettu tai tilaisuus kokonaan kielletty, koronapassia ei voi käyttää.

Saat koronapassina käytettävän EU:n koronatodistuksen Omakannasta:

 1. Kirjaudu Omakantaan kanta.fi-sivulta omalla tunnistusvälineelläsi kuten verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 2. Valitse vasemman reunan valikosta kohta ”Koronatodistus”. Löydät linkin todistusosioon myös Omakannan etusivulta.
 3. Hae todistusta painamalla linkkiä ”Avaa koronarokotustodistus (pdf)”. Jos sinulla on todistus, se avautuu uuteen välilehteen pdf-muodossa.
 4. Tallenna pdf-tiedosto omaan puhelimeesi. Näin todistus on sinulla valmiina, kun tarvitset sitä. Voit myös tulostaa todistuksen paperille.

Yleensä koronarokotustodistus on saatavilla viiden vuorokauden kuluessa rokotuksen antamisesta. Terveydenhuollon ammattilaisia on ohjeistettu kirjaamaan testitulos viiveettä tietojärjestelmään. Yleensä testitodistus on saatavilla vuorokauden kuluessa näytteen ottamisesta.

Lue lisää Omakannan käytöstä Omakannan verkkokoulusta (kanta.fi).

Koronapassi näyttää vihreää, jos yksikin seuraavista toteutuu:

 • sinulla on kaksi rokotusta, joista jälkimmäisestä on kulunut 7 vuorokautta
 • sinulla on yksi rokotus, joka on Janssen ja rokotuksesta on kulunut 7 vuorokautta
 • sinulla on kolme rokotusta
 • sinulla on enintään 72 tuntia vanha negatiivinen EU:n koronatodistukseen oikeuttava PCR-koronavirustesti- tai antigeenitestitulos
 • olet sairastanut koronan enintään puoli vuotta (180 vrk) sitten ja sairastumisesta (positiivisesta testituloksesta) on kulunut 11 vuorokautta
 • olet saanut yhden rokotteen koronan sairastamisen jälkeen ja rokotteen saamisesta on kulunut 7 vuorokautta
 • olet saanut yhden rokotteen, sairastunut sen jälkeen koronaan ja sairastumisesta on kulunut 11 vuorokautta.

Linkki THL:n tulostettavaan materiaaliin (thl.fi)

Todistus hylätään, jos se ei täytä kansallisia tarkistussääntöjä: esimerkiksi rokotuksia puuttuu, niiden saamisesta ei ole tarpeeksi aikaa tai koronatestitulos on liian vanha. Lisäksi todistus hylätään, jos QR-koodin oikeellisuutta ei voitu varmistaa.

Tarkastussäännöt on tehty Suomessa, Suomen lainsäädännön perusteella.

Jos et voi ottaa rokotetta lääketieteellisestä syystä, voit saada koronapassin käymällä koronatestissä. Lain mukaan kuntien tulee järjestää mahdollisuus käydä koronatestissä koronapassia varten henkilöille, jotka eivät voi ottaa covid-19-rokotetta lääketieteellisestä syystä. Saat tarkemmat ohjeet kotikunnastasi.

Testitodistusta koronapassina käytettäessä tulee huomioida, että se on voimassa 72 tuntia näytteenotosta.

EU:n rokotustodistus toimii koronapassina Suomessa 7 vuorokauden kuluttua siitä, kun henkilö on saanut täyden rokotussarjan eli Suomessa yleensä kaksi rokotusta. Jos kyse on kolmannesta rokotuksesta, rokotustodistus tulee voimaan heti.

Testitulostodistuksen voimassaolo alkaa näytteen ottamisen ajankohdasta ja se toimii koronapassina Suomessa 72 tuntia näytteenotosta.

Sairastamistodistus toimii koronapassina Suomessa 11 vuorokautta siitä, kun henkilö on saanut positiivisen koronatestituloksen.

Koronarokotustodistus on voimassa koronapassina 12 kuukautta sen jälkeen kun se on haettu Omakannasta, minkä jälkeen rokotustodistuksen voi hakea uudestaan Omakannasta.

Helmikuusta 2022 lähtien EU-maat hyväksyvät koronarokotustodistuksen vain 9 kuukautta toisen rokotteen jälkeen. Kolmannen rokotteen jälkeen ei ole rajoitusta voimassaolon suhteen.

Testitulostodistus toimii koronapassina Suomessa, jos henkilö on saanut testistä negatiivisen testituloksen enintään 72 tuntia aiemmin.

Sairastamistodistus toimii koronapassina Suomessa, jos henkilö on sairastanut koronan enintään 180 vuorokautta siitä, kun henkilö on saanut positiivisen koronatestituloksen.

Eri EU-maissa koronatodistuksilla voi olla eri voimassaoloaikoja, minkä vuoksi matkustettaessa tulee aina selvittää kohdemaan koronarajoitukset ja käytännöt.

Kyllä. Koronapassia edellytetään kaikilta yli 16-vuotiailta.

EU-maat:

Suomessa voi käyttää koronapassina kaikkia EU-maiden koronatodistuksia (EU Digital Covid Certificate).

Maat, jotka ovat tehneet yhteistyösopimuksen EU:n kanssa

Joukko maita on sopinut EU:n kanssa koronatodistusten yhteentoimivuudesta. Myös näiden maiden digitaaliset koronatodistukset toimivat Suomessa koronapassina ja ne voidaan tarkastaa Koronatodistuksen lukija -sovelluksella.

Muut maat

23.12.2021 lähtien myös EU:n ulkopuolisten maiden myöntämät, maahan saapuessa hyväksyttävät todistukset koronarokotuksista tai sairastetusta taudista koronatodistukset käyvät Suomessa koronapassina.

Toiminnanharjoittajat saavat tarkistaa EU:n ulkopuoliset todistukset manuaalisesti ilman Koronatodistuksen lukija -sovellusta.

Lue lisää:

Lisäksi 1.1.2022 alkaen muussa maassa koronarokotuksen saaneet Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt voivat pyytää asuinkuntansa terveysviranomaista myöntämään EU-koronarokotustodistuksen.

Rokotus EU-maassa

Jos olet saanut koronarokotuksen EU-maassa, saat EU-koronarokotustodistuksen lähtökohtaisesti kyseisestä maasta.

Sinun tulee saada todistus rokotuksen antaneesta jäsenvaltiosta, vaikket enää oleskelisi kyseisessä maassa.

Jos olet saanut koronarokotussarjan rokoteannokset eri maissa, saat EU-koronarokotustodistuksen siitä jäsenvaltiosta, jossa jälkimmäinen annos on annettu.

Rokotus EU:n ulkopuolella

Jos olet saanut koronarokotuksen EU:n ulkopuolisessa maassa, voit hyödyntää kyseisen maan myöntämää digitaalista covid-19-todistusta EU-alueella samaan tapaan kuin EU:n koronatodistusta, jos EU ja kyseinen maa ovat sopineet todistusten yhteentoimivuudesta.

Muut tilanteet

Kunnan on myönnettävä 1.1.2022 alkaen EU:n koronatodistus kunnan asukkaalle, jolla on todistus toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan unionin ulkopuolella saadusta rokotuksesta.

EU:n koronarokotustodistus voidaan myöntää ainoastaan rokotevalmisteista, joille Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan tai jotka Maailman terveysjärjestö on listannut hätäkäyttöön.

Kunnat tiedottavat asukkailleen paikallisista toimintamalleista tarkemmin.

Kunnan asukkaalla tarkoitetaan henkilöitä, joilla on kotikunta Suomessa tai he oleskelevat kunnassa esimerkiksi työskentelyn tai opiskelun vuoksi.

EU:n koronatodistuksia ei myönnetä matkailijoille tai muille hyvin lyhytaikaisesti Suomessa vieraileville.

Jos et voi saada EU-todistusta koronarokotuksesta, sinulla on mahdollisuus saada EU:n koronatodistus negatiivisestä testistä käymällä covid-19-testissä Suomessa.

Tarkista yksityiseltä toimijalta, onnistuuko EU:n koronatodistuksen muodostaminen ja tulostaminen.

Kyllä. 23.12.2021 lähtien myös EU:n ulkopuoliset koronatodistukset kelpaavat Suomessa koronapassina.

EU:n ulkopuoliset todistukset voidaan tarkistaa manuaalisesti ilman Koronatodistuksen lukija -sovellusta.

Koronarajoitusten kohteena olevat toimijat, kuten ravintolat tai yleisötilaisuuksien järjestäjät, voivat ottaa koronapassin käyttöön vapaaehtoisesti.

Asiakkaana tai osallistujana sinun pitää esittää koronapassi sisäänpääsyn tai osallistumisen yhteydessä, jos tilaisuuden tai tapahtuman järjestäjä sitä edellyttää.

Rokotus ei ole pakollinen. Koronapassina käytettävä rokotustodistus on yksi EU:n koronatodistuksista. Muita ovat todistus testituloksesta ja todistus sairastetusta koronavirustaudista. Mikä tahansa näistä kolmesta toimii koronapassina.

Rokotustodistus on voimassa 12 kuukautta, todistus sairastetusta koronavirustaudista 180 päivää ja testitulostodistus 72 tuntia.

Kyllä. Lain mukaan koronapassia edellytetään 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta.
Jos 16–17-vuotias ei ole saanut täyttä rokotussarjaa, hän voi käydä koronatodistusta varten koronatestissä julkisessa terveydenhuollossa, missä testi on hänelle maksuton.

Koronapassia koskeva laki on voimassa 30.6.2022 saakka.

Tietoa koronapassia käyttävistä paikoista saa suoraan eri toimijoilta, esimerkiksi ravintoloiden ja tapahtumajärjestäjien verkkosivuilta. Toimijat tiedottavat itse, jos ne ovat päättäneet ottaa koronapassin käyttöön koronarajoituksien vaihtoehtona.

Koronapassi on vaihtoehtoisena toimena käytössä vain silloin, kun kyseistä tilaisuutta tai tilaa koskevia rajoituksia on voimassa. Tällaisia rajoituksia voivat olla esimerkiksi aukioloaikoja tai yleisömääriä koskevat rajoitukset. Koronapassi ei ole kuitenkaan vaihtoehto rajoituksille silloin, jos viranomainen on sulkenut tilan kokonaan tai kieltänyt yleisötilaisuuden kokonaan koronatilanteen vuoksi.

Koronatodistuksen lukijalla luetaan henkilön voimassa oleva EU:n koronatodistus.

Tapahtuman järjestäjä voi lukea koronapassina käytettävän koronatodistuksen mobiililaitteella, johon on ladattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyväksymä Koronatodistuksen lukija -sovellus.

Lukijasovellus avaa kameran, jolla kuvataan koronatodistuksen QR-koodi.

Koronapassin lukijasovellus on nimeltään Koronatodistuksen lukija. Sovelluksen voi ladata Applen ja Googlen sovelluskaupoista.

Lukijasovellus on tarkoitettu ensisijaisesti tapahtuman järjestäjien ja organisaatioiden käyttöön.

Sovellus näyttää vihreää tai punaista tulosta riippuen siitä, täyttääkö koronatodistus kansalliset säännöt. Vihreä tulos kertoo, että koronatodistus on voimassa ja kelpaa. Punainen tulos kertoo, että todistus ei kelpaa.

Lisäksi hyväksytyssä tapauksessa näytetään todistuksen omistajan nimi, jotta voidaan tarkistaa, että kyseessä on hänen todistuksensa. Muita tietoja ei näytetä.

Hylätyssä tapauksessa ei näytetä henkilön nimeä tietosuojasyistä.

Koronatodistuksen lukija -sovellus ei näytä terveystietojasi koronapassin tarkastajalle.

Sovellus näyttää koronapassin tarkastajalle vain nimesi siinä tapauksessa, että koronatodistuksesi on hyväksytty. Nimi tarvitaan henkilöllisyytesi varmistamiseksi.