EU-koronatodistuksen tietojen verifiointi

EU-koronatodistuksen tietojen verifiointi

Linkit EU-koronatodistusten verifiointiprosessiin sekä tietojen lukemiseen liittyvät määritykset löytyvät tältä sivulta.

Todistuksen verifioija voi lukea tiedot koneluettavasta QR-koodista verifiointisovelluksella. QR-koodin tietosisältö on allekirjoitettu digitaalisella ECDSA-allekirjoituksella, jonka avulla voidaan varmistaa tiedon muuttumattomuus.

Eri maiden todistuksien allekirjoitusten julkiset avaimet jaetaan EU Gatewayn kautta kansallisille taustajärjestelmille (National Backend):

Suomessa kansallista taustajärjestelmää hallinnoi Digi- ja väestötietovirasto (DVV): 

Mitä tietoa koneluettava koodi sisältää?

EU-koronatodistuksien koneluettava QR-koodi sisältää

  • henkilötiedot
  • todistuksen sisältötiedot
  • metatiedot.

Henkilötietojen avulla todistus voidaan yhdistää sitä esittävään henkilöön. Todistuksen sisältötiedot ovat koronarokotus-, koronatesti- tai parantumistodistukseen liittyviä tietoja. Metatiedot ovat tietosisällön verifiointiprosessin toteuttamista ja todistuksen teknistä yksilöintiä varten.

Tarkempaa tietoa koronatodistusten käytöstä ja tietosisällöistä löytyy Euroopan unionin ja THL:n linkeistä sekä Euroopan komission ylläpitämästä teknisestä määrittelydokumentaatiosta.

EU-koronatodistusten tietojen verifioinnin tekninen määritys

EU on toteuttanut Koronatodistusten määrittelyt yhteistyössä jäsenmaiden kanssa. Määrittelydokumentaatio löytyy Euroopan komission verkkosivuilta. Dokumenteissa määritellään koronatodistusten tietosisällöt, tietojen verifiointiprosessit sekä tekniset määrittelyt tietojen muodostamiseen ja lukemiseen.

Määritysdokumentaatio on englanninkielinen. 

Määritysten lisäksi GitHub-palvelusta löytyvät koronatodistusten luomiseen ja verifiointiin tarvittavien sovellusten esimerkkitoteutukset:

Aikaisemmin käytössä ollut kansallinen koronarokotustodistus ei ole yhteensopiva EU-määritysten mukaisten koronatodistuksen verifiointiprosessin kanssa. Voit päivittää oman kansallisen koronarokotustodistuksesi EU-koronatodistukseen Omakannassa.

Potilastietojärjestelmien koronatodistusten käsittelyyn liittyvät määrittelyt löytyvät kanta.fi-verkkosivuilta:

Lisätietoja

Sivua päivitetty 9.8.2021