Koronatodistuksen tietojen tarkastaminen

Koronatodistuksen tietojen tarkastaminen

Linkit koronatodistusten tietojen tarkastamisen prosessiin sekä tietojen lukemiseen liittyvät määritykset löytyvät tältä sivulta.

Tarkastuksessa tarvittavien julkisia avaimia jakavan Gateway-palvelun tehtävät ovat siirtyneet EU:lta WHO:lle 1.7.2023 alkaen. Eri maiden todistuksien allekirjoitusten julkiset avaimet jaetaan WHO:n Trust Network Gatewayn (TNG) kautta kansallisille taustajärjestelmille.

Tarkastusprosessi säilyy EU-koronatodistuksien mukaisena ja myös ennen 1.7.2023 luotuja EU koronatodistuksia voidaan tarkastaa WHO:n Trust Network Gatewayn (TNG) kautta jaetuilla julkisilla varmenteilla.

Suomessa kansallista taustajärjestelmää hallinnoi Digi- ja väestötietovirasto (DVV): 

Mitä tietoa koneluettava koodi sisältää?

Todistuksen tarkastaja voi lukea tiedot koneluettavasta QR-koodista tarkastussovelluksella. QR-koodin tietosisältö on allekirjoitettu digitaalisella allekirjoituksella, jonka avulla voidaan varmistaa tiedon muuttumattomuus.

Koronatodistuksien koneluettava QR-koodi sisältää

  • henkilötiedot
  • todistuksen sisältötiedot
  • metatiedot.

Henkilötietojen avulla todistus voidaan yhdistää sitä esittävään henkilöön. Todistuksen sisältötiedot ovat koronarokotus-, koronatesti- tai parantumistodistukseen liittyviä tietoja. Metatiedot ovat tietosisällön tarkastamisprosessin toteuttamista ja todistuksen teknistä yksilöintiä varten.

Tarkempaa tietoa koronatodistusten käytöstä ja tietosisällöistä löytyy lisätietoja - kohdan linkeistä.

Koronatodistusten tietojen tarkastamisen tekninen määritys

Koronatodistusten määrittelydokumentaatio löytyy Euroopan komission verkkosivuilta. Dokumenteissa määritellään koronatodistusten tietosisällöt, tietojen tarkistusprosessit sekä tekniset määrittelyt tietojen muodostamiseen ja lukemiseen.

Määritysdokumentaatio on englanninkielinen. 

Määritysten lisäksi GitHub-palvelusta löytyvät koronatodistusten luomiseen ja tarkastamiseen tarvittavien sovellusten esimerkkitoteutukset:

Potilastietojärjestelmien koronatodistusten käsittelyyn liittyvät määrittelyt löytyvät kanta.fi-verkkosivuilta:

Lisätietoja

Sivua päivitetty 2.4.2024