Koronatodistusten käsittelyyn liittyvät määrittelyt potilastietojärjestelmille

Koronatodistusten käsittelyyn liittyvät määrittelyt potilastietojärjestelmille

Tälle sivulle on koottu koronatodistusten käsittelyyn liittyvät määrittelyt potilastietojärjestelmille.

Potilas voi pyytää koronatodistuksen tulostamista omasta terveyskeskuksesta tai muusta terveydenhuollon yksiköstä.  Tätä varten potilastiedon arkistoon on toteutettu uusi rajapinta, jolla potilastietojärjestelmät voivat hakea koronatodistuksia potilastiedon arkistosta.

Kela toteuttaa koronatodistukset kahdessa vaiheessa. Alla mainituissa määrittelydokumenteissa on kuvattu ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen liittyvät muutokset.

Koronatodistuksiin liittyvä Potilastiedon arkiston toiminnallinen määrittely

Rokotustodistusten käsittelyyn liittyvät vaatimukset on koottu määrittelyyn Potilastiedon arkiston koronatodistusvaatimukset. Vaatimukset lisätään myöhemmin osaksi Potilastiedon arkiston toiminnallisia vaatimuksia.

Potilastiedon arkiston tekniset määrittelyt

Koronatodistuksia varten on laadittu erilliset errata-dokumentit, joissa on kuvattu koronatodistuksiin liittyvät lisäykset ja muutokset nykyisiin dokumentteihin verrattuna.

Koronarokotusten pakollisuusvaatimukset

Rokotuksen CDA R2 rakenteessa kaikki tarvittavat tiedot ovat annettavissa, mutta COVID-19 -rokotusta kirjattaessa pakollisuusvaatimukset ovat tiukemmat kuin 2016 tietosisältömäärittelyssä tai rokotustietojen CDA R2 määrittelyssä on kuvattu. Ohjeistus koronarokotusten kirjaamiseen on lisätty sivulle 

Sivua päivitetty 14.05.2021