Specifikationer för patientdatasystem i anslutning till behandlingen av coronaintyg

Specifikationer för patientdatasystem i anslutning till behandlingen av coronaintyg

Den här sidan innehåller samlade specifikationer för patientdatasystem i anslutning till behandlingen av coronaintyg.

Patienten kan be att få ett coronaintyg utskrivet på sin egen hälsovårdscentral eller någon annan hälso- och sjukvårdsenhet. För ändamålet har ett nytt gränssnitt implementerats i patientdataarkivet, via vilket patientdatasystemen kan hämta coronaintyg från patientdataarkivet.

FPA genomför coronaintygen i två faser. I specifikationsdokumenten nedan beskrivs förändringarna som rör de respektive faserna.

Funktionell specifikation för Patientdataarkivet i anslutning till coronaintyg

Kraven som gäller behandlingen av coronaintyg har sammanställts i specifikationen Patientdataarkivets krav i anslutning till coronaintyg (på finska). Kraven fogas senare till de funktionella kraven för Patientdataarkivet.

Tekniska specifikationer för Patientdataarkivet

För coronaintyg har det utarbetats separata errata-dokument, som beskriver vilka tillägg och ändringar som har gjorts i anslutning till coronaintyg jämfört med de nuvarande dokumenten.

Obligatoriska uppgifter i anslutning till coronavaccinationer

I CDA R2-strukturen för vaccinationer kan alla nödvändiga uppgifter anges, men vid dokumentation av COVID-19-vaccinationer är kraven på vad som är obligatoriskt strängare än vad som beskrivits i 2016 års specifikation av informationsinnehållet eller i CDA R2- specifikationen för vaccinationsuppgifter. Anvisningar om dokumentationen av coronavaccinationer har lagts till på sidan 

Sidan har uppdaterats 10.5.2023