Coronaintyg

Coronaintyg

Den här sidan innehåller information om coronaintyg till systemutvecklare. Specifikationerna för patientdatasystem i anslutning till behandlingen av coronaintyg samt anvisningar för verifiering av informationen i det nationella vaccinationsintyget finns på en särskild undersida.

FPA genomför coronaintygen i två faser.

I den första fasen är det möjligt att hämta

  • det nationella coronavaccinationsintyget.

I den andra fasen är det möjligt att hämta följande intyg enligt EU-specifikationerna:

  • intyg om coronavaccination,
  • intyg om negativt covid-19-test och
  • intyg om tillfrisknande från covid-19. 

Specifikationer för coronaintyg

I specifikationsdokumenten beskrivs förändringarna som rör faserna ett och två av coronaintyget. Specifikationerna finns på undersidan:

Verifiering av informationen i EU-coronaintyget

Länkar till verifieringsprocessen för EU-coronaintyg samt specifikationer som gäller läsning av informationen finns på undersidan:

Vaccinationsintyget enligt EU-specifikationerna har ersatt det nationella vaccinationsintyget 22.6.2021.

Verifiering av det nationella vaccinationsintyget

Specifikationerna för avkodning av informationen i det nationella coronavaccinationsintyget samt behövliga signeringscertifikat och testfiler finns på undersidan:

Mer information

Sidan har uppdaterats 02.07.2021