Materialbank

Materialbanken innehåller allt det material som produceras i Kanta-tjänsterna. Webbsidorna är avsedda för medborgare, medan det tryckta materialet enbart är avsett för hälso- och sjukvårdspersonal och apotek.

Broschyrerna finns både som webbroschyrer och i tryckt format. Webbversionerna är i pdf-format och för att kunna läsa dem behövs programmet Adobe® Reader®. Du kan ladda ner det avgiftsfria programmet på Adobes webbplats. Organisationer kan beställa finska och svenska broschyrer om recept och Patientdataarkivet under Beställ material. Broschyrer på andra språk finns endast som webbversioner. 

Under Annat material nere på sidan finns affischer, flyers och videosnuttar. De kan läsas och laddas ner för användning direkt på sidan. Affischer beställs på en beställningsblankett. 

Grafiska anvisningar och logotyper finns på en egen undersida. Det lönar sig alltid att läsa anvisningarna då man använder Kanta-logotypen eller Kanta-tjänsternas bilder.

Materialbank

Materialbanken innehåller allt det material som produceras i Kanta-tjänsterna. Webbsidorna är avsedda för medborgare, medan det tryckta materialet enbart är avsett för hälso- och sjukvårdspersonal och apotek.

Broschyrerna finns både som webbroschyrer och i tryckt format. Webbversionerna är i pdf-format och för att kunna läsa dem behövs programmet Adobe® Reader®. Du kan ladda ner det avgiftsfria programmet på Adobes webbplats. Organisationer kan beställa finska och svenska broschyrer om recept och Patientdataarkivet under Beställ material. Broschyrer på andra språk finns endast som webbversioner. 

Under Annat material nere på sidan finns affischer, flyers och videosnuttar. De kan läsas och laddas ner för användning direkt på sidan. Affischer beställs på en beställningsblankett. 

Grafiska anvisningar och logotyper finns på en egen undersida. Det lönar sig alltid att läsa anvisningarna då man använder Kanta-logotypen eller Kanta-tjänsternas bilder.