Media

Kanta-tjänsternas kommunikation stöder medierna i alla frågor som gäller dess verksamhetsområde.

Kanta-tjänsternas kommunikation betjänar media vardagar kl. 9–15.

  • Pirjo Ikävalko, tfn 020 634 2743 – daglig kommunikation
  • Tiia Lundqvist, tfn 020 634 2751 – webbkommunikation och grafisk planering
  • E-post: förnamn.efternamn@fpa.fi

Den huvudsakliga kommunikationskanalen då det gäller Kanta-tjänsterna är wepplatsen www.kanta.fi. 
Allt material som publiceras, broschyrer, affischer och videor har samlats i Materialbanken. I Materialbanken kan man också ladda ner bl.a. logotyper.

Media

Kanta-tjänsternas kommunikation stöder medierna i alla frågor som gäller dess verksamhetsområde.

Kanta-tjänsternas kommunikation betjänar media vardagar kl. 9–15.

  • Pirjo Ikävalko, tfn 020 634 2743 – daglig kommunikation
  • Tiia Lundqvist, tfn 020 634 2751 – webbkommunikation och grafisk planering
  • E-post: förnamn.efternamn@fpa.fi

Den huvudsakliga kommunikationskanalen då det gäller Kanta-tjänsterna är wepplatsen www.kanta.fi. 
Allt material som publiceras, broschyrer, affischer och videor har samlats i Materialbanken. I Materialbanken kan man också ladda ner bl.a. logotyper.