Datasäkerhet och sekretess

kanta.fi samlar inte in uppgifter, på basis av vilka enskilda besökare kan identifieras.

På webbplatsen för Kanta insamlas statistisk data över bland annat antalet besökare, de mest besökta sidorna samt var besökarna kommer in och var de lämnar webbplatsen. Informationen används för att utveckla webbplatsen.

Kakor (cookies)

En kaka är en identifieringsuppgift som lagras lokalt i besökarens dator och som t.ex. Kanta-sidornas system skickar till din dator. Med hjälp av kakor hanteras sessionen i tjänsten, varför användningen av sessionskakor måste tillåtas.

Datasäkerhet och sekretess

kanta.fi samlar inte in uppgifter, på basis av vilka enskilda besökare kan identifieras.

På webbplatsen för Kanta insamlas statistisk data över bland annat antalet besökare, de mest besökta sidorna samt var besökarna kommer in och var de lämnar webbplatsen. Informationen används för att utveckla webbplatsen.

Kakor (cookies)

En kaka är en identifieringsuppgift som lagras lokalt i besökarens dator och som t.ex. Kanta-sidornas system skickar till din dator. Med hjälp av kakor hanteras sessionen i tjänsten, varför användningen av sessionskakor måste tillåtas.