Kontaktinformation

Medborgare kan ställa frågor och ge respons på adressen asiakaspalvelu@kanta.fi.

Innan du lämnar respons eller ställer en fråga lönar det sig att titta efter om samma fråga redan har besvarats i Vanliga frågår här.

Svar på användarnas (apotekens, hälso- och sjukvårdens och datateknikleverantörernas) tekniska frågor ges på adressen tekninentuki@kanta.fi

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)

Telefon: (09) 16 001 (växeln)
Postadress: PB 33, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Sjötullsgatan 8, Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@stm.fi
Webbplats: www.stm.fi

Folkpensionsanstalten (FPA)
Kanta-tjänsterna

Telefon: 020 634 11 (växeln)
Postadress: PB 450, 00156 Helsingfors
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 12, Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@kela.fi
Webbplats: www.fpa.fi och www.kanta.fi
 

Kanta-tjänsternas tekniska support: tekninentuki@kanta.fi, telefon 020 634 7787
Övriga ärenden: kanta@kanta.fi

För samtal till FPA:s servicenummer debiteras

  • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
  • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon
  • utlandssamtalsavgiften när du ringer från utlandet.

Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. FPA betalar de extra kostnader som 020-numret medför. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)

Roll- och attributdatatjänster
Telefon: 0295 209 111 (växeln)
Postadress: PB 210, 00531 Helsingfors
Besöksadress: Mannerheimvägen 103b, Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@valvira.fi
Webbplats: www.valvira.fi

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Enheten för operativ styrning av informationsadministration
Telefon: 029 524 6000 (växeln)
Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors
Besöksadress: Mannerheimvägen 166, Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@thl.fi
Webbplats: www.thl.fi

Befolkningsregistercentralen

Certifikattjänster
Telefon: (09) 229 161
Postadress: PB 70, 00581 Helsingfors
Besöksadress: Tunnbindaregatan 1 C, 00580 Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@vrk.fi
Webbplats: www.fineid.fi

Kontaktinformation

Medborgare kan ställa frågor och ge respons på adressen asiakaspalvelu@kanta.fi.

Innan du lämnar respons eller ställer en fråga lönar det sig att titta efter om samma fråga redan har besvarats i Vanliga frågår här.

Svar på användarnas (apotekens, hälso- och sjukvårdens och datateknikleverantörernas) tekniska frågor ges på adressen tekninentuki@kanta.fi

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)

Telefon: (09) 16 001 (växeln)
Postadress: PB 33, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Sjötullsgatan 8, Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@stm.fi
Webbplats: www.stm.fi

Folkpensionsanstalten (FPA)
Kanta-tjänsterna

Telefon: 020 634 11 (växeln)
Postadress: PB 450, 00156 Helsingfors
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 12, Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@kela.fi
Webbplats: www.fpa.fi och www.kanta.fi
 

Kanta-tjänsternas tekniska support: tekninentuki@kanta.fi, telefon 020 634 7787
Övriga ärenden: kanta@kanta.fi

För samtal till FPA:s servicenummer debiteras

  • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
  • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon
  • utlandssamtalsavgiften när du ringer från utlandet.

Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. FPA betalar de extra kostnader som 020-numret medför. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)

Roll- och attributdatatjänster
Telefon: 0295 209 111 (växeln)
Postadress: PB 210, 00531 Helsingfors
Besöksadress: Mannerheimvägen 103b, Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@valvira.fi
Webbplats: www.valvira.fi

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Enheten för operativ styrning av informationsadministration
Telefon: 029 524 6000 (växeln)
Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors
Besöksadress: Mannerheimvägen 166, Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@thl.fi
Webbplats: www.thl.fi

Befolkningsregistercentralen

Certifikattjänster
Telefon: (09) 229 161
Postadress: PB 70, 00581 Helsingfors
Besöksadress: Tunnbindaregatan 1 C, 00580 Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@vrk.fi
Webbplats: www.fineid.fi