Chatbot-upotus

Vanliga frågor om coronaintyg

Vanliga frågor om coronaintyg

I MittKanta-tjänsten bereds ett coronaintyg som innehåller ett nationellt coronavaccinationsintyg och ett gemensamt coronaintyg för EU. EU:s coronaintyg innehåller tre olika intyg: intyg över coronavaccination, intyg över negativt covid-19-test och intyg över tillfrisknande från covid-19.

Det nationella coronavaccinationsintyget tas i bruk i maj 2021. EU:s gemensamma coronaintyg tas i bruk i juli.

EU-logo
 

EU:s coronaintyg som tas i bruk i juli består av tre olika intyg:

 • EU:s coronavaccinationsintyg syns i MittKanta när en person har fått covid-19-vaccin. I intyget anges vilket vaccinpreparat som getts senast, datum för när det getts samt antalet givna vaccindoser.
 • EU:s testintyg fås via MittKanta när man deltagit i ett covid-19-test och fått ett resultat. Intyget syns i MittKanta utgående från det nyaste testresultatet.
 • EU:s intyg om tillfrisknande fås via MittKanta efter att man haft coronavirussjukdomen och insjuknandet har bekräftats med ett positivt PCR-testresultat eller snabbtest (antigentest).

En enskild person får intygen från MittKanta-tjänster efter att vaccinations- eller testresultaten har sparats i rätt form i Kanta-tjänsterna.

Intyget har en QR-kod, med vilken intygets innehåll och äkthet kan kontrolleras. EU:s coronaintyg godkänns i alla EU-länder och i länder som ingått samarbetsavtal med EU om att deras coronaintyg ska vara kompatibla.

Om du reser ska du kontrollera noggrant coronasituationen och coronaintygets behörighet i destinationslandet innan avresa och anvisningarna gällande corona innan återresan till Finland.

Följer du dessa anvisningar för att få ut ditt intyg:

 1. Logga in på kanta.fi med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat.
 2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. Du hittar en länk till intygsdelen också på första sidan till MittKanta.
 3. Tryck på länken ”Kontrollera om du har ett coronavaccinationsintyg (pdf)”. Om du har ett intyg öppnas det i en ny flik i pdf-format.

Spara PDF-filen i din egen telefon. På så sätt har du intyget till hands när du behöver det. Du kan också skriva ut intyget på papper.

Vaccinationsintyget är i regel tillgängligt inom fem dygn från vaccinering.

Coronavaccinationsintyget finns i MittKanta senast inom fem dygn från vaccinationstidpunkten.

Testintyget är i allmänhet tillgängligt inom ett dygn efter provtagningen.

Friskintyget är i allmänhet tillgängligt när det gått 11 dygn efter ett positivt test.

Om en person inte får fram intyget i MittKanta, ska hen kontakta hälso- och sjukvården och begära ett utskrivet intyg. Personer som inte har möjlighet att använda Kanta-tjänsten eller bemyndiga en annan person att använda den, kan få en pappersversion av EU:s coronaintyg från verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården.

Du kan få vaccinationsintyget från MittKanta efter att vaccinatören har sparat vaccinationsuppgifterna i Kanta-tjänsterna i rätt form. I allmänhet är intyget tillgängligt inom fem dagar efter vaccinationstillfället.

Testintyget är tillgängligt så fort uppgift om testresultatet har överförts till MittKanta. Vanligen är testintyget tillgängligt inom ett dygn efter provtagningen. Det kan förekomma fördröjningar i uppdateringen av uppgifterna.

Friskintyget är i allmänhet tillgängligt när det gått 11 dygn efter ett positivt testresultat.

Om ditt intyg alltså ännu inte syns i MittKanta, kan du lugnt vänta eftersom dina uppgifter kommer att registreras i MittKanta. Om du ändå behöver vaccinationsintyget av en tvingande orsak ska du kontakta den organisation som har gett vaccinet.

Coronaintyget i MittKanta bildas av uppgifter som registrerats inom hälso- och sjukvården. Om det finns ett fel i uppgifterna i intyget ska du kontakta den aktör inom hälso- och sjukvården som du har fått vaccinationen av eller där coronatestet har gjorts. Kanta-tjänsterna kan inte korrigera felaktiga uppgifter.

Då felet har korrigerats i hälso- och sjukvårdens patientdatasystem bildas det automatiskt också i MittKanta ett coronaintyg i PDF-format med de korrekta uppgifterna.

Minderåriga får EU:s testintyg, friskintyg och vaccinationsintyg från MittKanta.

Vårdnadshavaren ser i MittKanta uppgifter om sitt barn som är under 10 år och kan ladda ned ett coronaintyg. Coronaintyg för barn som är över 10 år visas för vårdnadshavaren i MittKanta bara om hälso- och sjukvårdsorganisationen där barnet vaccinerats eller testats för corona har gjort de nödvändiga ändringsarbetena i sitt patientdatasystem.

Minderåriga kan också själva logga in i MittKanta. Då måste de ha ett identifikationsmedel, t.ex. bankkoder eller mobilcertifikat.

Om den minderåriga själv eller hans eller hennes vårdnadshavare inte kommer in i MittKanta så att de kan printa ut coronaintyget därifrån, går det att få en utskrift av coronaintyget från hälso- och sjukvården.

De flesta offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer har en utskriftstjänst. Man måste be att få intyget från den hälso- och sjukvårdsenhet där vaccinet har getts eller där coronatestet har gjorts.

Hälso- och sjukvårdsorganisationerna ger närmare anvisningar på lokal nivå om hur man kan få en utskrift av EU-coronaintyget.

Intyg över tillfrisknande kan fås med laboratoriebekräftat PCR-test eller snabbtest (antigentest) inom hälso- och sjukvården. Intyget har utformats utifrån EU-förordningen och i enlighet med EU:s anvisningar. Intyget om tillfrisknande gäller i 180 dagar efter ett positivt testresultat.

Ett annat alternativ i en sådan situation är att söka sig till test och få ett negativt testresultat. I enlighet med EU-förordningens rekommendation kan man med negativt resultat i ett snabbtest resa under 48 timmar efter provtagningen och med negativt resultat i PCR-test under 72 timmar efter provtagningen. Kontrollera de aktuella kraven och kriterierna för inresa i det land du tänker besöka innan du ger dig av.

Du får ett intyg om coronavaccination i MittKanta redan efter den första vaccinationen.

När du använder vaccinationsintyget i samband med en resa ska du kontrollera destinationslandets krav före resan. De flesta länder kräver full vaccinationsserie.

Vaccinationsintyget är i kraft som coronapass om du har fått full vaccinationsserie

Du har fått full vaccinationsserie och det står 1/1, 2/2 eller 3/3 i punkten ”Givna vaccindoser” i ditt vaccinationsintyg. I de här fallen fungerar vaccinationsintyget som coronapass när det har gått 7 dagar sedan den sista vaccinationen.

Coronaintyget fungerar som coronapass också när det står 3/2 eller 3/1 i ditt vaccinationsintyg. De här anteckningarna betyder att intyget är i kraft omedelbart och att du har fått en boosterdos, trots att du tidigare har fått full vaccinationsserie.

Vaccinationsintyget är inte i kraft som coronapass

Vaccinationsintyget är inte i kraft som coronapass om det står 1/2 eller 2/3 i vaccinationsintyget. I de här fallen är din vaccinationsserie ännu inte fullbordad.

Intyget har utformats utifrån EU-förordningen och i enlighet med EU:s anvisningar. I en sådan här situation används ett intyg om tillfrisknande från covid-19, som baserar sig på ett PCR-test eller snabbtest (antigentest) inom hälso- och sjukvården. Intyget om tillfrisknande gäller i 180 dagar efter ett positivt testresultat.


Enligt en rekommendation från Institutet för hälsa och välfärd (THL) behöver en person som fått två vaccindoser och sedan insjuknat inte av medicinska skäl ta en tredje vaccindos. THL konstaterar dock att en tredje vaccindos kan ges när det är nödvändigt t.ex. för en utlandsresa. Efter den tredje vaccindosen är vaccinintyget i kraft tills vidare.

Informationen om en covid-19-infektion som konstaterats med hemtest registreras inte i Kanta. Ett intyg om tillfrisknande från covid-19 kan endast utfärdas om infektionen har bekräftats med ett PCR-test av ett laboratorium eller snabbtest (antigentest) inom hälso- och sjukvården.

Enligt EU-förordningen beaktas tillfrisknande från covid-19 i EU:s coronavaccinationsintyg i det fall att personen insjuknar före hen fått en full vaccinationsserie, vilket med de vaccin som används i Finland i praktiken innebär antingen före 1:a eller 2:a vaccinationsdosen. I praktiken kan ett tillfrisknande beaktas i vaccinationsintyget i följande situationer och i den här ordningen:

 • 1 vaccindos + tillfrisknande från covid-19 > antecknas som 1/1 i intyget
 • tillfrisknande från covid-19 + 1 vaccindos > antecknas som 1/1 i intyget
 • (1 vaccindos, inget insjuknande > antecknas som 1/2 i intyget )
 • 1 vaccindos + tillfrisknande från covid-19 + 1 vaccindos > antecknas som 2/1 i intyget
 •  tillfrisknande från covid-19 + 1 vaccindos + 1 vaccindos > antecknas som 2/1 i intyget
 • 1 vaccindos + tillfrisknande från covid-19 + 1 vaccindos + 1 vaccindos > antecknas som 3/1 i intyget
 • tillfrisknande från covid-19 + 1 vaccindos + 1 vaccindos + 1 vaccindos > antecknas som 3/1 i intyget
 • 1 vaccindos + tillfrisknande från covid-19 + 1 vaccindos + 1 vaccindos + 1 vaccindos > antecknas som 4/1 i intyget
 • tillfrisknande från covid-19 + 1 vaccindos + 1 vaccindos + 1 vaccindos  + 1 vaccindos > antecknas som 4/1 i intyget

Om man insjuknat i covid-19 först efter den andra vaccindosen, syns det här inte i intyget. Då står det antingen 2/2 eller 3/3 i vaccinationsintyget, beroende på om personen har fått 2 eller 3 vaccindoser.

Mer information om intygens giltighetstid finns här: Coronaintygen fick nya anteckningar och giltighetstider

EU:s coronaintyg används i samband med resor. Coronavaccinationsintyget och de övriga covid-19-intygen i MittKanta är avsedda för personens eget bruk.

Användning av EU:s coronaintyg i samband med resor

Före resan ska man själv ta reda på vilken typ av intyg mållandet kräver. Varje EU-land bestämmer självt om det kräver EU-coronaintyg vid inresa. Om du har bestämt dig för att resa ska du noggrant kontrollera coronaläget i destinationslandet, och före återresan coronaläget i Finland samt anvisningarna som gäller corona.

Aktuella resemeddelanden läggs ut på Utrikesministeriets webbplats (um.fi). Mer information om anvisningar och begränsningar som gäller resor i EU-länder finns också på Re-open EU (europa.eu).

Information om reseanvisningar och resebegränsningar i EU-länder finns på webbplatsen Re-open EU (europa.eu).

Uppgifterna på EU:s coronaintyg finns på finska, svenska och engelska.

Coronatest för utlandsresor från Finland görs inom den privata hälso- och sjukvården. De här coronatesten är avgiftsbelagda. EU:s testintyg fås från MittKanta också när testet gjorts inom den privata hälso- och sjukvården.

De test som görs när man återvänder till Finland är däremot avgiftsfria inom den offentliga hälso- och sjukvården. Det lönar sig att boka tid i förväg för det här testet.

FPA ersätter inte coronatest som gjorts inom den privata hälso- och sjukvården på grund av resa. I enlighet med sjukförsäkringslagen ersätter FPA coronatest endast för personer med symtom samt i exponeringssituationer även coronatest för symptomfria personer på läkarordination, i enlighet med THL:s anvisningar.

Det rekommenderas att man hämtar intyget i MittKanta och visar upp det via smarttelefonen. Man kan också själv skriva ut intyget från MittKanta.

Om en person inte får intyget från MittKanta måste han eller hon vända sig till hälso- och sjukvården och be att få en utskrift av intyget. Den som inte har möjlighet att använda MittKanta eller ge någon annan person fullmakt att göra det på deras vägnar kan få ett coronaintyg på papper från hälso- och sjukvårdens verksamhetsställen.

Vaccination i ett EU-land

Om du har vaccinerats mot corona i ett EU-land är huvudregeln att du får EU:s coronavaccinationsintyg från landet i fråga.

Du bör få intyget från den medlemsstat där du vaccinerades, även om du inte längre vistas i landet i fråga.

Om du har fått vaccindoserna i coronavaccinationsserien i olika länder, får du EU:s coronavaccinationsintyg från den medlemsstat där den senare vaccindosen gavs.

Vaccination utanför EU i ett land som har kommit överens med EU om att coronaintygen ska vara kompatibla

Om du har vaccinerats mot corona i ett land utanför EU kan du utnyttja det digitala covid-19-intyg som utfärdats i landet i fråga också inom EU på samma sätt som EU:s coronaintyg, om EU och landet i fråga har kommit överens om att deras intyg ska vara kompatibla.

Övriga situationer

Från och med 1.1.2022 ska kommunen utfärda EU:s coronaintyg till kommuninvånare som har ett intyg om vaccinering i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat utanför Europeiska unionen.

EU-coronavaccinationsintyg kan utfärdas endast för vaccinpreparat som har beviljats försäljningstillstånd av Europeiska kommissionen eller godkänts av Världshälsoorganisationen för användning i nödsituationer.

Kommunerna informerar sina invånare närmare om de lokala verksamhetsmodellerna.

Med kommuninvånare avses personer som har hemkommun i Finland eller som vistas i kommunen till exempel på grund av arbete eller studier.

Om du inte kan få EU:s intyg om coronavaccination har du möjlighet att få EU:s intyg om negativt covid-19-test genom att gå och ta ett covid-19-test i Finland.

Hör med en privat aktör om den har möjlighet att skapa och printa ut EU:s coronaintyg.

 

EU:s coronaintyg fås från det land där coronatestet har gjorts. EU-länderna ska också utfärda intyg i efterhand. Be alltså att få ett intyg från det land där du fått testresultatet. Coronaintyg som beviljats av ett EU-land fungerar i andra EU-länder, bara intyget har registrerats enligt gemensam praxis.

Negativa testresultat är i kraft bara en kort tid, så för deras del lönar det sig inte att be om testresultat från utlandet, utan i stället är det bäst att låta testa sig på nytt i Finland vid behov.

Om du har haft corona och fått resultatet utomlands ska du be om ett testintyg från det land där du testades.

I detta fall är det förmodligen lättast att du går och tar den andra vaccinationen i Finland. Då är det möjligt att registrera uppgifterna så att du får ett vaccinationsintyg i MittKanta.

Kontakta en finländsk aktör inom hälso- och sjukvården och kontrollera att du har ett intyg eller dokument över den första vaccindosen som du fått i ett annat EU-land.

Be en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården att registrera den vaccination som du fått i Finland som den andra vaccindosen och följ de anvisningar som du har fått ifall den som ger vaccinationen ber om mer information.

Intyg kan beviljas för vaccinpreparat som antingen Europeiska kommissionen har beviljat försäljningstillstånd för eller som Världshälsoorganisationen (WHO) har godkänt för användning i nödsituationer.

EU:s coronavaccinationsintyg innehåller följande uppgifter om coronavaccinationer:

 • den vaccinerade personens namn och personbeteckning
 • uppgifter om vaccinpreparatet som getts. Om två doser av vaccin har getts ges endast uppgifterna för den senare dosen.
 • information om hur många doser personer har fått.
 • identifikationsuppgifter för intyget, till exempel uppgifter om den organisation som har gett vaccinationen.

Eftersom det i det elektroniska eller utskrivna coronaintyget och i dess QR-kod finns personuppgifter, rekommenderas det att intygen eller bilder av dem inte ska delas till exempel i sociala medier. Förvara och använd intyget omsorgsfullt liksom andra dokument som innehåller uppgifter om dig.

Ändringen av giltighetstiden gäller användningen av EU:s coronavaccinationsintyg i samband med resor. Ändringen inverkar inte på användningen av coronavaccinationsintyget som coronapass i Finland.

Vid resor gäller coronavaccinationsintyget 9 månader (270 dagar) från den andra vaccindosen. Om giltighetstiden för intyget går ut kan man hämta ett nytt vaccinationsintyg som gäller tills vidare i MittKanta då man har fått den tredje vaccindosen.

Europeiska kommissionen har infört ändringen genom en förordning som träder i kraft den 31 mars 2022. EU-vaccinationsintyg för resor ska gälla tills vidare för personer under 18 år som fått grundvaccinationen, det vill säga i allmänhet två vaccindoser.

Giltighetstiden för vaccinationsintyget i samband med resor förkortas till 9 månader (270 dagar) i följande situationer:

 • personen har fått två vaccindoser och det har gått över 270 dagar sedan den andra dosen
 • personen har fått två vaccindoser, han eller hon har insjuknat i covid-19 efter den andra dosen och det har gått över 270 dagar sedan den andra dosen
 • personen har fått en vaccindos, han eller hon har insjuknat i covid-19 före eller efter vaccinationen och det har gått över 270 dagar sedan vaccinationen.

Vaccinationsintyget gäller tills vidare om

 • personen har fått tre vaccindoser och i intyget anges då att antalet givna vaccindoser är 3/3
 • personen har fått tre vaccindoser och har insjuknat i covid-19 före den andra dosen. I vaccinationsintyget står det då 3/1.
 • personen har fått två vaccindoser och har insjuknat i covid-19 före den andra dosen. I vaccinationsintyget står det då 2/1.

Ändringarna i vaccinationsintyget i MittKanta görs automatiskt.

När vaccinationsintyget behövs för reseändamål bör man försäkra sig om att anteckningarna i intyget är korrekta och vid behov hämta ett nytt intyg i MittKanta.

Närmare information:

 • Vaccineringsintyget är i kraft i 12 månader.
 • Ett intyg över tillfrisknande från covid-19 gäller enligt rekommendationen tidigast 11 dygn och högst 180 dygn efter det att personen har fått ett positivt coronatest.
 • Enligt EU-förordningens rekommendation möjliggör ett negativt testresultat resor på basis av snabbtestet 48 timmar och på basis av PCR-testet 72 timmar efter provtagningen. Kontrollera alltid de landsspecifika kraven innan du reser.

Resenären ska före resan utreda vilket EU-coronaintyg som behövs för gränsövergången till mållandet. För gränsövergång kan det räcka med EU:s coronavaccinationsintyg. Före resan ska man noggrant kontrollera läget i mållandet och före returresan läget i Finland samt anvisningarna om covid-19.

Äktheten hos alla coronaintyg kan verifieras med QR-koden under ett års tid från den dag då intyget laddats ned från MittKanta. Efter det måste intyget laddas ned eller skrivas ut på nytt från MittKanta. Ladda alltid ned det senaste intyget för din resa.

Re-open EU (reopen.europa.eu)

Personer som inte har finsk personbeteckning kan nu få EU:s coronaintyg som pappersutskrift från hälso- och sjukvården. Utan personbeteckning går det inte att få intyget från tjänsten MittKanta.

Intyget som printas ut inom hälso- och sjukvården är samma EU-coronaintyg som kan printas ut från MittKanta. Med tillfällig identifikationskod kan EU:s coronaintyg printas ut endast av den hälso- och sjukvårdsenhet som har registrerat uppgifterna. Intyget printas ut från den temporära nationella utskrifts- och registreringstjänsten eller från patientdatasystemet.

Personer som har finsk personbeteckning och ett identifikationsmedel av något slag, till exempel finska bankkoder, kan få EU:s coronaintyg direkt från tjänsten MittKanta. Man måste inte vara finsk medborgare för att använda MittKanta.

Enligt THL:s anvisningar kan personer som har haft corona som bekräftats med PCR-test eller antigentest ges bara en coronavaccindos i stället för två doser. Om en person som fått den första vaccindosen insjuknar i corona efter det, finns det inte längre behov av att ge den andra vaccindosen.

Personer som har haft corona och fått en vaccindos får EU:s coronaintyg från MittKanta från och med 5.11.2021. Intyget fungerar också som coronapass i Finland. I sådana fall står det 1/1 i punkten ”Givna vaccindoser” på deras vaccinationsintyg.

Personer som har haft corona och fått en vaccindos kan fortsättningsvis också använda EU:s intyg om tillfrisknande från covid-19 som coronaintyg och coronapass. Det här intyget är giltigt i 180 dagar efter ett positivt covid-19-test.

Vid resor måste man ta reda på vilket coronaintyg som behövs för gränsövergång till inreselandet och hur coronaintyg kan användas för andra ändamål i inreselandet. Olika länder kan ha olika krav också inom EU.

Det är enkelt för resenären att få och visa upp coronaintyget: var och en kan visa upp intyget på sin egen mobilenhet eller skriva ut det på papper. Intyget är kostnadsfritt.

Det krävs ingen hälso- och sjukvårdspersonal för att bevilja intyget: intyget skapas automatiskt i MittKanta och hälso- och sjukvårdens resurser kan användas för andra uppgifter.

Det är enkelt för EU-länder att avläsa de anländande resenärernas coronaintyg som är gemensamma inom hela EU. Länderna bestämmer själva vilka intyg som de förutsätter av de anländande och om de förutsätter till exempel en eller två vaccindoser. Enligt EU-förordningen måste medlemsländerna godkänna EU:s gemensamma coronaintyg om medlemslandet även godkänner motsvarande intyg.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för genomförandet av och tidtabellen för projektet.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ansvarar för projektet i sin helhet samt för lagberedningen och det internationella samarbetet mellan ministerierna.

FPA genomför coronaintyget och nödvändiga ändringar i MittKanta-tjänsten samt ansvarar för MittKanta kundservice och kundkommunikation.

Den preliminära totalkostnadskalkylen för det elektroniska coronaintyget är 3,5 miljoner euro. I kalkylen ingår bland annat kostnaderna för att utveckla tjänsten MittKanta samt ändringar i patientdatasystemen för att uppgifterna ska förmedlas från systemen till Kanta-tjänsterna i rätt format.

I summan ingår också kostnader för att registrera vaccinationsuppgifter med en eventuell separat Kanta-certifierad applikation eller webbtjänst, om de ändringar som vaccinationsintyget kräver inte kan genomföras i alla patientdatasystem som används.

Dessutom har man i bedömningen beaktat kostnaderna för bland annat THL:s, FPA:s, SHM:s och andra organisationers expertarbete samt för kommunikationen och marknadsföringen av det elektroniska coronaintyget.

Målet är att man i fortsättningen utöver intyget över coronavaccination också ska kunna få ett intyg över alla andra vaccinationer samt till exempel laboratorie- och andra undersökningar via MittKanta. Finansieringen skapar grunden för framtida utvecklingsarbete.

Äktheten hos EU:s coronaintyg verifieras digitalt med en QR-kod. Även äktheten hos ett intyg som skrivits ut på papper verifieras digitalt med en QR-kod.

Sidan har uppdaterats 23.11.2023