Broschyrer

Broschyrer

Brochyrerna på alla språk (finska, svenska, enaresamiska, skoltsamiska, nordsamiska, arabiska, engelska, somaliska, sorani, ryska och estniska) publiceras bara i nättet.

Social-, hälso- och sjukvård samt apotek kan beställa brochyren direkt från tryckeriet. De är på finska och på svenska.

Brochyrerna på alla språk (finska, svenska, enaresamiska, skoltsamiska, nordsamiska, arabiska, engelska, somaliska, sorani, ryska och estniska) publiceras bara i nättet.

Broschyrerna på webbplatsen är i pdf-format och för att kunna läsa dem behövs programmet Adobe® Reader®. Det avgiftsfria programmet kan laddas ned på Adobes webbplats.

Kanta-jänsternas broschyren

Broschyr om Klientdataarkivet för socialvården

I pdf-dokumentet finns en plats för bilder och ett textfält som ska fyllas i. Infoga er logo på bildplatsen och era kontaktuppgifter i textfältet (t.ex. verksamhetsställets namn och e-postadress). Skriv ut broschyren som 2-sidig och ge den till kunden.

Allmänn brochyren om Kanta-tjänsterna

Sidan har uppdaterats 04.12.2018