Kansalliset toimintamallit ja ohjeet

Kansalliset toimintamallit ja ohjeet

Riippuu tilanteesta.

Mikäli itsenäinen ammatinharjoittaja ei arkistoi sähköisesti potilastietoja, hänen ei tarvitse liittyä Potilastiedon arkiston käyttäjäksi. Itsenäinen ammatinharjoittaja voi tällaisessa tilanteessa katsella asiakastietoja yrityksen omasta potilastietojärjestelmästä, mutta ei Potilastiedon arkistosta.

Koko henkilökunta tulee kouluttaa ja koulutuksen suorittamista tulee seurata dokumentoimalla käydyt koulutukset. Koulutuksesta voi esimerkiksi antaa todistuksen.

THL on antanut määräyksen tietoturvasuunnitelmasta, jossa on esitetty myös vaatimuksia käyttöoikeuksien hallinnoinnista. Käyttöoikeuksien hallintadokumentti voi olla esimerkiksi Excel-taulukko, josta voi todentaa haetut, hyväksytyt ja poistetut käyttöoikeudet.

Lue lisää:

 

Voi.

Esimerkiksi yhteisliittymistilanteessa lääkäriasemalla tai vastaavalla yrityksellä voi olla yhteinen tietosuojavastaava, jolloin pääliittyjä tarjoaa tietosuojavastaavan palvelut mukana liittyville itsenäisille ammatinharjoittajille ja ammatinharjoittajayrityksille.

Kela ei ole rekisterinpitäjä, vaan palveluntuottaja.

Yksityisessä terveydenhuollossa kansalainen voi kieltää tietojensa näkymisen muille vain palvelutapahtumakohtaisesti (käynti, osastojakso). Arkistointia ei voi kieltää koskaan, mutta niiden näkymisen muille voi.

Toiminnan lopettamisesta on tehtävä heti ilmoitus aluehallintovirastoon.

Ilmoituksen myötä tiedot lopettamisesta päivittyvät myös itsenäisten ammatinharjoittajien koodistoon. Kanta-palvelujen toiminnan näkökulmasta on tärkeää huolehtia, että tiedot ovat ajan tasalla. 

Lue lisää:

Voi.

Arkistonhoitajan käyttöoikeudet rajautuvat rekisterinpitäjittäin. Yhteisliittymistilanteessa arkistonhoitajaksi nimetty henkilö voi hakea pääliittyjän alla tuotettuja asiakirjoja. Lisäksi useampi liittyjä voi ilmoittaa tietyn arkistonhoitajan omaksi arkistonhoitajakseen.

Arkistonhoitajan vastuulla ovat

  • asiakirjahallinnon, arkistotoimen ja tiedonhallinnan suunnittelu
  • ohjeistus
  • koulutus ja valvonta
  • organisaation päätearkiston tehtävät
  • asiakkaan tai potilaan käynnistämät selvityspyynnöt.

Kanta-palveluihin liityttäessä arkistonhoitaja osallistuu käyttöönottokokeeseen ja teknisiin tarkastuksiin sen yhteydessä. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet rajataan automaattisesti sen rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjien asiakirja-aineistoon, jonka lukuun arkistonhoitaja toimii.

Pitää.

Organisaation arkistonhoitajalle täytyy olla yksilöity arkistonrooliin liitetty varmennekortti. Oleellista on myös, että arkistonhoitajan rooliin on annettu yhteystieto ja arkistonhoitajan varmennekortin numero.

Kyllä.

Arkistonhoitajan rooli on pakollinen, kun liitytään Potilastiedon arkistoon. Itsenäinen ammatinharjoittaja voi toimia itse tässä roolissa, tai hän voi nimetä siihen jonkun toisen henkilön. Pääasia on, että arkistonhoitajan rooliin on annettu yhteystieto ja arkistonhoitajan varmennekortin numero.

Tehtäviin ei ole määritelty erikseen ammatillista pätevyyttä. 

Sivua päivitetty 09.06.2020