Kuva-aineistojen arkiston käyttöönotto

Kuva-aineistojen arkiston käyttöönotto

Kanta-palvelut antaa tukea terveydenhuollon toimijalle Kuva-aineistojen arkiston käyttöönotossa. Palvelun käyttöönotto edellyttää, että Potilastiedon arkisto on aiemmin otettu käyttöön.

Käyttöönotossa tarvitaan kuvantamisen asiakirjoja tukeva potilastietojärjestelmä ja Kuva-aineistojen arkistoon tallentava järjestelmä. Käyttöönottavan organisaation tulee toimittaa käyttöönoton hallinnolliset dokumentit ja suorittaa käyttöönottokoe. 

Terveydenhuollon palvelun antajalla on velvollisuus arkistoida potilaan tutkimuksen ja hoidon yhteydessä syntynyt kuvantamistutkimusten kuva-aineistot viimeistään 31.12.2019 alkaen (STM:n asetus 1257/2015).

Arkistointi on tällä hetkellä mahdollista radiologian ja EKG-tietosisällöillä. EKG-tutkimusten tallentaminen on ollut mahdollista vuoden 2021 alusta alkaen niille toimijoille, joilla Kuva-aineistojen arkisto on jo tuotantokäytössä.

Käyttöönottoprojekti

Palvelun käyttöönottoprojekti käynnistyy siten, että terveydenhuollon toimija

  • sopii oman projektin toimeenpanosta ja tehtävistä järjestelmätoimittajiensa kanssa
  • ottaa yhteyttä Kelaan, osoitteeseen kanta@kanta.fi käyttöönoton tuen käynnistämiseksi.

Mikäli käyttöönottoprojekti ajoittuu vuodelle 2021 tai sen jälkeiselle ajalle, tulee organisaation ilmoittautua sopivalle käyttöönottojaksolle. Palvelun tuotannon käyttöönotto on mahdollista sen jälkeen, kun terveydenhuollon toimija on

  • liittynyt Potilastiedon arkistoon
  • ottanut käyttöönsä Kuva-aineistojen arkisto -palvelun käyttöön soveltuvan sertifioidun järjestelmän asiakirjojen arkistointiin ja hakuun
  • toimittanut Kanta-palveluille tarvittavat taustadokumentit
  • avannut omalta osaltaan tarvittavat tietoliikenneyhteydet
  • suorittanut käyttöönottokokeen. 

Palvelua voi käyttää vain sertifioiduilla järjestelmillä

Palvelun käyttöönotto edellyttää, että sitä käytetään sertifioiduilla A-luokan järjestelmillä. Tämä vaatimus koskee niin varsinaisia kuvantamisen järjestelmiä (PACS, RIS, katselin) kuin myös järjestelmiä, joissa muodostetaan ja tallennetaan kuvantamisen CDA –asiakirjat ja palvelutapahtuma (potilastietojärjestelmä tai RIS-järjestelmä).

Käyttöönottoprojektin sisältö ja kesto vaihtelevat sen mukaan, mikä on terveydenhuollon toimijan käytössä olevan kuvantamisen järjestelmäkokonaisuuden tekninen valmius ja järjestelmien sertifiointien tilanne. 

Palvelua käyttöönottavien organisaatioiden ja järjestelmätoimittajien tulee huomioida, että mikäli kuvantamisen järjestelmää ei vielä ole sertifioitu, on sertifiointiprosessi aloitettava riittävän aikaisin. Lisätietoja sertifiointiprosessista on kerrottu Sertifiointi-sivulla.

Osana sertifiointia on Kuva-aineistojen arkistoon teknisesti liittyvien järjestelmien läpäistävä Kelan yhteistestaus.  Myös potilastieto- tai RIS-järjestelmiltä voidaan vaatia muutostestaus, jotta kuvantamisen asiakirjojen muutoshallinnan yhteentoimivuus suhteessa Kuva-aineistojen arkistoon voidaan varmistaa.

Lisätietoja

Tuotannon käyttöönotossa tarvittavat materiaalit

Materiaalien käytöstä ohjeistetaan käyttöönoton tuen tilaisuuksissa

Lue lisää

Sivua päivitetty 26.03.2021