Kanta-palvelujen asiakkuus

Kanta-palvelujen asiakkuus

Kanta-palvelujen asiakkaita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajat ja apteekit.

Terveydenhuollon palvelunantajien ja apteekkien osalta lainsäädäntö velvoittaa Kanta-palvelujen käyttöön. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto on toistaiseksi vapaaehtoista sekä julkisille että yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille.

Kanta-palvelujen asiakkuus alkaa ensimmäisen Kanta-palvelun käyttöönoton yhteydessä, kun asiakkaan nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö(t) allekirjoittaa Kanta-palvelujen asiakkuuden sitoumuksen.

Allekirjoituksellaan asiakas sitoutuu Kanta-palvelujen yleisiin toimitusehtoihin. Asiakkuus on voimassa sen ajan, kun asiakkaalla on jokin Kanta-palvelu käytössään. Asiakkuuden tietoja ylläpidetään Kanta Ekstranetissä.

Sivua päivitetty 27.08.2020