Förberedelser

Förberedelser

För att ibruktagandet av Kanta-tjänsterna inom organisationen ska kunna ske så smidigt som möjligt bör förberedelser inledas i god tid. Det är bäst att inleda med att sätta sig in i det material som sammanställts om tjänsterna.

De viktigaste informationskällorna, när ibruktagandet av Kanta-tjänsterna förbereds är:

Förutsättningar för ibruktagande

Inledandet av Kanta-tjänsterna för produktion ställer följande krav på den ibruktagande organisationen:

  • kraven på dataskydd och datasäkerhetsrutiner har uppfyllts, informationssäkerhetsplan har uppdaterats
  • organisationen har ett certifierat system för användning av Kanta-tjänsterna
  • nationellt enhetliga verksamhetsmodeller har tagits i bruk
  • personalen har utbildats
  • administrativa åtgärder i samband med ibruktagandet har slutförts
  • överenskommelse finns om verksamhetsmodeller under produktionen (såsom agerande i störningssituationer).

Närmare information om förberedelser för ibruktagande finns på delsidorna.
 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 16.5.2022